Detalles de autor/a

Sumai, Anxos

  • Nº 376 (2015): Xosé Filgueira Valverde - Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas
    Xosé Filgueira Valverde, bibliófilo e editor: da editorial Sociedad de Bibliófilos Gallegos á colección Galicia histórica da Fundación Barrié de la Maza
    Resumo  PDF