Carvalho Calero narrador. Scórpio e as mulleres

Descargas

Publicado

20-12-2020

Cómo citar

Rabuñal, H. (2020) “Carvalho Calero narrador. Scórpio e as mulleres”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (381), pp. 177–192. doi: 10.32766/brag.381.792.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Henrique Rabuñal

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.381.792

Palabras clave:

Ricardo Carvalho Calero, narrativa, crónicas, narrativa infantil, Scórpio, mulleres

Resumo

Neste traballo faise un repaso á produción narrativa de Carvalho Calero constituída por nove pezas literarias. Faise unha clasificación abordando as crónicas e a narrativa infantil e tamén textos tan emblemáticos como Aos amores seródios. Facemos tamén unha aproximación á celebrada obra Scórpio deténdonos nas múltiples e diversas relacións que o protagonista da narración mantén con varias mulleres.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Blanco García, C. (2020). Testemuña fraternal: Sabe S., Salgueiro, Sagitário, Scórpio. Tempos Novos, 276, 80-82.

Carvalho Calero, R. (1950). Os tumbos. Alba. Verso y prosa, 5, [s.p.].

Carvalho Calero, R. (1951). A xente da Barreira. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos.

Carvalho Calero, R. (1952). As pitas baixo a choiva. Lar, 224-225, 35-64.

Carvalho Calero, R. (1957). A cigoña. Vida Gallega, 729, 12 e 16.

Carvalho Calero, R. (1979). Aos amores seródios. Grial, 63, 81-88.

Carvalho Calero, R. (1982). A gente da Barreira e outras histórias. Santiago de Compostela: Follas Novas.

Carvalho Calero, R. (1984). Narrativa completa. Sada: Ediciós do Castro.

Carvalho Calero, R. (1985). Provérbios otomanos: De Selim a Solimám. Agália, 4, 475-476.

Carvalho Calero, R. (1987). Scórpio. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Carvalho Calero, R. (1997). A gente da Barreira. Vigo: Asociación Socio-Pedagóxica Galega. Ed. de M. P. Garcia Negro.

Carvalho Calero, R. (1997). Scórpio. Vigo: Asociación Socio-Pedagóxica Galega.

Carvalho Calero, R. (2002). A xente da Barreira. A Coruña: La Voz de Galicia.

Carvalho Calero, R. (2008). As pitas baixo a choiva. Ferrol: Embora.

Carvalho Calero, R. (2017). Scórpio. Santiago: Através Editora. Epílogo de A. Casas.

Carvalho Calero, R. (2020). A xente da Barreira. Vigo: Galaxia.

Casas Vales, A. (2002). A descrición na obra narrativa de Carvalho Calero: análise retórica e hermenéutica. En: T. López e F. Salinas, eds. Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero “Memoria do Século”. A Coruña: Universidade da Coruña/ Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, 119-135.

Delgado Corral, C. (1989). Salgueiro: A voz de um autor de ficçom. Agália, 19, 331-342.

Delgado Corral, C. (2000). O proxecto de facer un romance e o tempo da escrita dramáticamente vivido. En J. L. Rodríguez, ed. Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia/ Universidade de Santiago de Compostela, vol. I, 141-153.

Dobarro Paz, X. M. (2002). A primeira novela da posguerra. En: Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia. A Coruña: La Voz de Galicia, 116-117.

Forcadela, M. (2002). A narrativa de Carvalho Calero na encrucillada dos anos cincuenta. En: T. López e F. Salinas, eds. Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero “Memoria do Século”. A Coruña: Universidade da Coruña/ Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, 109-117.

García Negro, M. P. (1982). Unha leitura de A xente da Barreira. En: Homenaxe a Carballo Calero. A Coruña: Sociedade Cultural Medulio, 37-40.

Herrero Figueroa, A. (1983). Sobre A xente da Barreira: breve aproximación á leitura dunha novela. Grial, 81, 368-376.

Herrero Figueroa, A. (1992). O estatuto do narrador: pluridiscursividade e intertextualidade em Aos amores seródios. En M. C. Henríquez Salido, ed. Actas III Congresso Internacional de Língua Galego-Portuguesa na Galiza. A Corunha: AGAL, 569-581.

López Silva, I. (2001). Pactos de lectura e conciencia histórica en Scórpio. Ferrol análisis, 16, 126-131.

Marco, A. (2002). Criar prosa en galego. En: Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia. A Coruña: La Voz de Galicia, 117-118.

Martínez Pereiro, C. P. (1991). Scórpio ou a moi intelixente caza-cruzada dun fantasma. A Nosa Terra. A nosa cultura, 13, 71-76.

Martínez Pereiro, C. P. (2002). Do carácter híbrido na narrativa breve de Carvalho Calero: da ambigua verdade intempestiva de Aos amores seródios. En: T. López e F. Salinas, eds. Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero “Memoria do Século”. A Coruña: Universidade da Coruña/ Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, 137-160.

Martínez Teixeiro, A. (2012). O carácter híbrido do discurso histórico-ficcional identitario en Scórpio de Ricardo Carvalho Calero. En: O. Rodríguez González, L. Carballo Piñeiro e B. Baltrusch, eds. Novas achegas ao estudo da cultura galega II [Recurso electrónico]: enfoques sociohistóricos e lingüístico-literarios / IX Congreso Asociación Internacional de Estudos Galegos. A Coruña: Universidade da Coruña, 267-278.

Montero Santalha, J.-M. (1993). Carvalho Calero e a súa obra. Santiago de Compostela: Laiovento.

Quiroga Díaz, J. C. (1987). Scórpio, história rosa e narrador polifónico. Agália, 12, 486-488.

Quiroga Díaz, J. C. (1992). Acerca do conjunto narrativo de Carvalho Calero: (parábola geométrica). En: M. C. Henríquez Salido, ed. Actas III Congresso Internacional de Língua Galego-Portuguesa na Galiza. A Corunha: AGAL, 593-608.

Rabuñal, H. (2000). Carvalho Calero e o teatro. En J. L. Rodríguez, ed. Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia/ Universidade de Santiago de Compostela, vol. I, 281-292.

Rabuñal, H. (2011). Achegamento urxente á narrativa de Carvalho Calero. En: C. C. Biscainho Fernandes e X. M. Sánchez Rei, coords. Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación. A Coruña: Universidade da Coruña, [157]-174.

Rabuñal, H. (2020). Ricardo Carvalho Calero. O anxo da terra. Vigo: Galaxia.

Souto, E. (1990). Romulianos e sabinos (ou “O segredo de Rafael”). A Trabe de Ouro, 2, 231-246.

Souto, E. (1991). A viagem heróica: Scórpio. En: Viagens na Literatura. Santiago de Compostela: Laiovento, 69-105.

Vázquez Souza, E. (1997). Unha leitura de Scórpio de Ricardo Carvalho Calero. Tese de licenciatura. Universidade da Coruña.

Villanueva, D. (2000). Lectura de Scórpio. En J. L. Rodríguez, ed. Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia/ Universidade de Santiago de Compostela, vol. I, 327-334.

Villanueva, D. (2002). Carvalho Calero novelista. En: T. López e F. Salinas, eds. Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero “Memoria do Século”. A Coruña: Universidade da Coruña/ Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, 323-339.