A fala berciana na obra de Fernández Morales

Descargas

Publicado

24-11-2017

Cómo citar

Álvarez Blanco, R. (2017) “A fala berciana na obra de Fernández Morales”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 489–500. doi: 10.32766/brag.378.709.

Número

Sección

Antonio Fernández Morales

Autores/as

  • Rosario Álvarez Blanco

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.378.709

Palabras clave:

variación diatópica, lingua galega, dialecto berciano, Rexurdimento, Antonio Fernández Morales, Mariano Cubí

Resumo

Situamos a escritura destes “ensaios” poéticos en “dialecto berciano” no seu contexto histórico, marcado pola eclosión da filoloxía como disciplina científica grazas ao impulso recibido do método histórico-comparativo, á súa vez enmarcado no pensamento evolucionista, que determina cambios importantes no pensamento científico contemporáneo. Mostramos que esta obra non é unha excepción, pois tamén outras en lingua galega xurdiron impulsadas por este interese pola orixe das linguas e os seus procesos de diversificación. Detémonos nas encargas de Mariano Cubí e no empeño e condicións de Fernández Morales para satisfacelas. Finalmente, comprobamos en que medida o retrato da variedade lingüística seleccionada foi fiel á realidade que quixo documentar.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús (1965): “Dos versiones gallegas del Padrenuestro en el siglo XVIII”, Compostellanum 10/2, 355-357.

Álvarez, Rosario (1996): “Na estrema do galego: a lingua do Bierzo Baixo transmitida por Fernández y Morales”, en Ramón Lorenzo e Rosario Álvarez (coord.), Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta. Santiago de Compostela: Universidade, 157-202. [Reprod. en Fernández 2003: 49-108].

Carballo Calero, Ricardo (1969): “Un manuscrito de D. Mariano Cubí y Soler (Observaciones sobre el gallego y otras curiosidades lingüísticas)”, Cuadernos de Estudios Gallegos 24, 275-289.

Cubí Soler, Mariano (1846-1847): [Libro de notas de Mariano Cubí]. Arquivo da Real Academia Galega, Fondo Familia Martínez Morás, C 338/2.

Cubí Soler, Mariano (1860): “Introducción”, en Fernández 2003: III-XXXV.

DRAE = Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. Real Academia Española.

Fernández Morales, Antonio (2003 [1861]): Ensayos poéticos en dialecto berciano / por el comandante de infanteria e inspector provincial de estadística, D. Antonio Fernández y Morales, con una introducción sobre lenguas, dialectos, subdialectos y jergas en general, y el origen del berciano, lengua y dialectos castellanos y gallegos en particular, por D. Mariano Cubí y Soler, autor de varias obras filológicas, fundador de dos colegios literarios, y propagador de la frenología en España. Ponferrada: Instituto de Estudios Bercianos.

Hervás y Panduro, Lorenzo (1787): Saggio pratico delle lingue... Cesena: Per Gregorio Biasini.

Papés I = Mariño Paz, Ramón, Xosé Ramón Barreiro Fernández e Rosa Aneiros Díaz (eds.) (2008): Papés d’emprenta condenada. A escrita galega entre 1797 e 1846. Santiago de Compostela: Consello de Cultura Galega.

Papés II = Mariño Paz, Ramón (ed.) (2012): Papés d’emprenta condenada (II). Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea. Santiago de Compostela: Consello de Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega.

Silveiro, Hector (2017): “As cartas autógrafas de Antonio Fernández Morales, un autor berciano no rexurdimento galego”, Bierzo 35, 81-107.

Xove Ferreiro, Xosé (1999): “Noticia da colaboración galega na coroa de Azara”, en Rosario Álvarez e Dolores Vilavedra (eds.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor X. Alonso Montero. Vol. 2. Santiago de Compostela: Universidade, 1631-1649.

Artigos máis lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

1 2 > >>