'Conversa ultramarina'. Epistolario de amor e enfermidade de Lois Pereiro

Descargas

Publicado

09-11-2011

Cómo citar

Nogueira Pereira, M. X. (2011) “’Conversa ultramarina’. Epistolario de amor e enfermidade de Lois Pereiro”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (372), pp. 115–126. doi: 10.32766/brag.372.381.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • María Xesús Nogueira Pereira

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.372.381

Palabras clave:

Lois Pereiro, diario, cartas, biografía, poesía galega contemporánea

Resumo

O artigo leva a cabo un estudo de Conversa ultramarina (2011), a derradeira obra de Lois Pereiro publicada con carácter póstumo. Por unha banda, analiza a súa particular tipoloxía textual, a medio camiño entre a carta e o diario. Por outra, achégase aos contidos da obra, reparando nas relacións que esta establece co restante corpus do escritor. O traballo ocúpase ademais dos usos idiomáticos do libro e do emprego de diferentes linguas sobre unha base galega e castelá. Finalmente, valórao no conxunto da obra do escritor.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Martínez, Hugo (2010): “Notas á edición”. Lois Pereiro, Conversa ultramarina. Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 11-13.

Nogueira, María Xesús (2011): “Autorretrato do poeta. A figura de Lois Pereiro a través das súas entrevistas”, en María Xesús Nogueira Pereira e Anxo Tarrío Varela (eds.): Día das Letras Galegas 2011. Lois Pereiro. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, 9-31.

Pereiro, Lois (1986): “Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia”, Luzes de Galiza. Revista de liberdades, crítica e cultura 27: 1996.

Pereiro, Lois (2010): Conversa ultramarina. Santiago de Compostela: Positivas.

Pereiro, Lois (2011): Poesía completa. Edición de Ana Acuña. Vigo: Xerais.

Rivas, Manuel (1985): “Lois Pereiro: «Iste é un povo que sabe suicidar-se»”, Luzes de Galiza 0, 7-9.

Silva Domínguez, Carme (2011): “As outras linguas na poesía de Lois Pereiro”, en María Xesús Nogueira Pereira e Anxo Tarrío Varela (eds.): Día das Letras Galegas 2011. Lois Pereiro. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, 89-113.

Suquets Martínez, Mirta (2011): “Da topoloxía do corpo á utopía da escrita: Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995)”. Revista de poesía 1. Poesia galega.org. Arquivo de poéticas contemporáneas na cultura.