Novas vías para o (re)coñecemento da vida e da obra de Xosé María Álvarez Blázquez

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

Acuña, A. (2015) “Novas vías para o (re)coñecemento da vida e da obra de Xosé María Álvarez Blázquez”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 425–441. doi: 10.32766/brag.376.483.

Número

Sección

Centenario Xosé María Álvarez Blázquez, Xaime Isla Couto e Ramón Piñeiro

Autores/as

  • Ana Acuña

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.483

Palabras clave:

Xosé María Álvarez Blázquez, narrativa, ensaio, edición, difusión cultural

Resumo

Neste artigo achegarémonos ás publicacións que, con motivo do Día das Letras Galegas, supuxeron un maior coñecemento da vida e da obra de Xosé María Álvarez Blázquez.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Acuña Trabazo, Ana (2008a): Dicionario Xosé María Álvarez Blázquez. Santa Comba: tresCtres.

Acuña Trabazo, Ana (2008b): “Xosé María Álvarez Blázquez: unha voz propia e «honrada»”, Boletín da Real Academia Galega 369, 9-22.

Alonso Montero, Xesús (2003): Curros Enríquez no franquismo. Santa Comba: tresCtres.

Álvarez Blázquez, Xosé María (1935): “Os ruins”, Nós 139-144, 186-202.

Álvarez Blázquez, Xosé María (1948): “Arquitectura rural galega. Un plano de Fr. Manuel Caeiro”, Cuadernos de Estudios Gallegos t. 3, fas. 10, 326-331.

Álvarez Blázquez, Xosé María (1961): “Parlamento de las letras gallegas”, El Progreso 4/IV/1961.

Álvarez Blázquez, Xosé María (2008): “A mensaxe secreta dos nomes”, Grial. Cadernos, 27-43.

Álvarez Cáccamo, Alfonso (1993): [“Limiar”], en Xosé María Álvarez Blázquez, Na vila hai caras novas. Vigo: Ir Indo, 7-10.

Álvarez Cáccamo, Xosé María (2012): “Unha longa conversa de amizade e cultura. Correspondencia entre Isidoro Millán González-Pardo e Xosé María Álvarez Blázquez”, en X. L. Cochón (ed.), Correspondencia habida entre Xosé M.ª Álvarez Blázquez e Isidoro Millán González-Pardo. Cadernos Ramón Piñeiro XXI. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 9-17.

Álvarez Cáccamo, Xosé María (2015): As últimas galerías. Vigo: Galaxia.

Árias Vilas, Felipe (2008): “Limiar”, en E. Méndez Quintas (coord.), Homenaxe a Xosé María Álvarez Blázquez (I) Escritos sobre arqueoloxía. Gondomar: Instituto de Estudos Miñoranos, 9-11.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (2008): “Xosé María Álvarez Blázquez, historiador da cidade de Vigo”, Boletín da Real Academia Galega 369, 67-78.

Bragado, Manuel (2008): “Xosé María Álvarez Blázquez editor”, Boletín da Real Academia Galega 369, 89-95.

Cabana, Darío Xohán (2008a): “A forxa dun esculcador”, en Xosé María Álvarez Blázquez 1915-1985. Unha fotobiografía. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 165-174.

Cabana, Darío Xohán (2008b): Xosé María Álvarez Blázquez. Vida e obra. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Cabana, Darío Xohán (2008c): “A poesía galega de Xosé María Álvarez Blázquez”, Grial. Cadernos, 60-73.

Cabana, Darío Xohán (2008d): “Xosé María Álvarez Blázquez, editor revolucionario”, Boletín da Real Academia Galega 369, 97-112.

Cabana, Darío Xohán (2008e): “O poeta amigo”, Boletín da Real Academia Galega 369, 249-256.

Cabrera, María Dolores (2008): “Ourive de libros”, Grial. Cadernos, 44-59.

Couceiro, Xosé Luís (2008): “A miña escolma”, en Anxo Tarrío (coord.), Día das Letras Galegas. Xosé María Álvarez Blázquez. Santiago de Compostela: Universidade, 13-45.

Equipo Limbo (1979): Nova alternativa galega. Lugo: Alvarellos.

Forcadela, Manuel (2008a): “A narrativa galega de Xosé María Álvarez Blázquez”, Grial. Cadernos, 74-81.

Forcadela, Manuel (2008b): “Sobre a narrativa galega de Xosé María Álvarez Blázquez”, Boletín da Real Academia Galega 369, 113-125.

Forneiro, José Luis (2008): “Xosé María Álvarez Blázquez estudioso da poesía narrativa popular da Galiza”, en Anxo Tarrío (coord.), Día das Letras Galegas. Xosé María Álvarez Blázquez. Santiago de Compostela: Universidade, 59-82.

Foucault, Michel (1999): Estrategias de poder. Barcelona: Paidós.

Freixanes, Víctor (2008a): “Memoria de don Xosé María editor”, Boletín da Real Academia Galega 369, 127-131.

Freixanes, Víctor (2008b): “Arte de paquetería”, Boletín da Real Academia Galega 369, 257-262.

Galicia 2002. A través da imaxinación creadora. Santiago de Compostela: Universidade, 1978.

García Martínez, Carlos e Fernando Acuña Castroviejo (2008): “Xosé María Álvarez Blázquez e a arqueoloxía da resistencia”, Boletín da Real Academia Galega 369, 133-144.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (1987): “Con Xosé María” en Xosé María Álvarez Blázquez, Poesía galega completa. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 7-9.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (2008a): “Congreso Álvarez Blázquez”, Boletín da Real Academia Galega 369, 159-166.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (2008b): “A emoción da historia na obra de Xosé María Álvarez Blázquez”, Boletín da Real Academia Galega 369, 163-164.

Méndez Quintas, Eduardo (2008a): “A arqueoloxía e Xosé María Álvarez Blázquez”, en Eduardo Méndez Quintas (coord.), Homenaxe a Xosé María Álvarez Blázquez (I) Escritos sobre arqueoloxía. Gondomar: Instituto de Estudos Miñoranos, 19-39.

Méndez Quintas, Eduardo (2008b): “Álvarez Blázquez e o Paleolítico galego”, en Eduardo Méndez Quintas (coord.), Homenaxe a Xosé María Álvarez Blázquez (II) Estudos sobre Paleolítico. Gondomar: Instituto de Estudos Miñoranos, 17-18.

Méndez Quintas, Eduardo (2008c): “Os feitos nas investigacións arqueolóxicas de Álvarez Blázquez”, Boletín da Real Academia Galega 369, 167-188.

Navaza, Gonzalo (2008): “Anagramática. Unha aventura estética”, Grial. Cadernos, 22-26.

Pena, Xosé Ramón (2008): “Xosé María Álvarez Blázquez, canonizador e investigador da literatura galega”, Boletín da Real Academia Galega 369, 201-207.

Sánchez Bargiela, Rafael (ed.) (2008a): XMAB e Tui. Da vella casa ao corazón aberto. Tui: Concellería de Cultura.

Sánchez Bargiela, Rafael (2008b): “Os Álvarez en Tui. Un corazón aberto na vella

cidade”, Boletín da Real Academia Galega 369, 219-245.

Scott, James (2003): Los dominados y el arte de la resistencia. Nafarroa: Txalaparta.