Algunhas claves do discurso literario de María Victoria Moreno

Descargas

Publicado

18-12-2018

Cómo citar

Soto, I. (2018) “Algunhas claves do discurso literario de María Victoria Moreno”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 63–81. doi: 10.32766/brag.379.722.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Isabel Soto

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.379.722

Palabras clave:

María Victoria Moreno, activismo cultural, compromiso, docencia, lectura, literatura infantil e xuvenil, poética, técnicas narrativas

Resumo

A partir das declaracións de María Victoria Moreno, analízase a súa concepción da escrita como desafogo, a súa relación cos libros e a lectura, a súa dedicación vocacional á docencia e o seu firme compromiso cunha lingua e cun destinatario para as súas obras. Afóndase así mesmo nos criterios a partir dos cales constrúe a súa obra infantil e xuvenil: a calidade, a intencionalidade ética, visible na inserción de valores humanos, e a postura esteticista na que prima a busca da beleza; e saliéntanse as estratexias discursivas recorrentes nos seus textos, en particular as que teñen que ver coa estrutura dos relatos, a formulación de dicotomías, as perspectivas narrativas e o tratamento do tempo e do espazo.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús (2018): María Victoria Moreno. A proeza da súa vida e da súa literatura. A Coruña: La Voz de Galicia.

B.N. (2000): “Guedellas de seda e liño non é unha novela politicamente correcta”, Diario de Pontevedra 28/I/2000.

Carballa, Xan (2005): “María Victoria Moreno: Estamos ben programados, gozamos da vida, pero ao final aceptamos a morte”, A Nosa Terra 157, 29.

Casalderrey, Fina e Marilar Aleixandre (2017): “A verdadeira data de nacemento de María Victoria Moreno”, Grial 215, 12-13.

Casalderrey, Fina e Marilar Aleixandre (2018): María Victoria Moreno: a muller que durmía pouco e soñaba moito. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Fajardo, Montse (2018): O escalón de Ulises: a Pontevedra dos afectos de María Victoria Moreno, a mestra que escribía libros. Pontevedra: Concello.

Ferriol, Pedro (2018): “E ti seguirás aquí”, en Blanca-Ana Roig Rechou (ed.), María Victoria Moreno. Nun lugar de Galicia. Santiago de Compostela: Universidade, 39-61.

García Teijeiro, Antonio (2018): “Á sombra da emoción da palabra literaria de María Victoria Moreno”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.), María Victoria Moreno. Homenaxe. Palabra fértil no tempo. Cadernos Ramón Piñeiro XXXVIII. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 173-186.

L.R. (1973): “María Victoria Moreno Márquez”, El Progreso 6/IV/1973.

López, Ana (2000): “Todo cabe na literatura coa condición de que estea ben tratado”, Diario de Pontevedra 22/III/2000, 11.

Mociño, Isabel (2018): “A narrativa xuvenil de María Victoria Moreno: Guedellas de seda e liño”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.), María Victoria Moreno. Homenaxe. Palabra fértil no tempo. Cadernos Ramón Piñeiro XXXVIII. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 215-229.

Moreno, María Victoria (1973, 2009a): Mar adiante (Historias de nenos pra nenos). Sada: Ediciós do Castro; Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Moreno, María Victoria (1979, 1989a, 2017a): “O cataventos”, en Agrupación Cultural O Facho, Contos pra nenos. Vigo: Galaxia, 33-46; Santiago de Compostela: Urco Editora.

Moreno, María Victoria (1983, 2007a): A festa no faiado. Vigo / Barcelona: Galaxia / Elkar / La Galera; Vigo: Galaxia.

Moreno, María Victoria (1986, 2017b): Leonardo e os fontaneiros. Vigo: Galaxia / SM; Vigo: Galaxia.

Moreno, María Victoria (1988, 2017c): Anagnórise (novela de amor). Vigo: Galaxia; Vigo: Galaxia.

Moreno, María Victoria (1989b): “Nico e Miños”, en 8 contos. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 15-20.

Moreno, María Victoria (1991, 1992a, 2017d): “Querida avoa”, en Lerias. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 51-74; Vigo: Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística; en O amor e as palabras. Santiago de Compostela: Urco Editora, 13-43.

Moreno, María Victoria (1992b, 2017d): “S.O.S.”, en Contos de hogano. El Correo Gallego. Biblioteca 114. Santiago de Compostela: Compostela, 47-63; en O amor e as palabras. Santiago de Compostela: Urco Editora, 45-63.

Moreno, María Victoria (1992c): “MVM: una profesora feliz de serlo”, CLIJ: cuadernos de literatura infantil y juvenil 41, 48-50.

Moreno, María Victoria (1993a, 2017d): “O libro das saudades e os degoiros”, en V Tren Caixa Galicia-Ruta Rosalía, Santiago de Compostela: Caixa Galicia / Renfe, 29-34; en O amor e as palabras. Santiago de Compostela: Urco Editora, 65-77.

Moreno, María Victoria (1993b, 2017d): “Pan con chocolate”, en VV.AA., Relatos para un tempo novo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 21-35; en O amor e as palabras. Santiago de Compostela: Urco Editora, 79-92.

Moreno, María Victoria (1993c): “Desde o meu Belvís”, Papeles de Literatura Infantil 17, 17-19.

Moreno, María Victoria (1994): “¿Escritora alófona eu?”, en Xesús Alonso Montero e Xosé M. Salgado (eds.), Poetas alófonos en lingua galega. Actas do I Congreso. Vigo: Galaxia, 107-111.

Moreno, María Victoria (1999a, 2017e): A brétema. Vigo: Ir Indo; Santiago de Compostela: Urco Editora.

Moreno, María Victoria (1999b, 2017f): Guedellas de seda e liño. Vigo: Galaxia; Vigo: Galaxia.

Moreno, María Victoria (2004a, 2017d): “O grumete”, en VV.AA., Contos de charlatáns, grumetes, botas e fendas. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 45-61; en O amor e as palabras. Santiago de Compostela: Urco Editora, 111-120.

Moreno, María Victoria (2004b): Diario da luz e a sombra. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Moreno, María Victoria (2018): Nosoutras. Santiago de Compostela: Urco Editora.

Moreno, María Victoria e Xesús Rábade (1985): Literatura Século XX. Iniciación universitaria. Vigo: Galaxia-SM.

Neira Cruz, Xosé Antonio (1999): “María Victoria Moreno Márquez: «Estou a escribir contrarreloxo» [Entrevista]”, Fadamorgana 3, 12-16.

Pena Presas, Montse (2018): A voz insurrecta. María Victoria Moreno, entre a literatura e a vida. Vigo: Galaxia.

Rábade Paredes, Xesús, María Victoria Moreno Márquez e Luís Alonso Girgado (1987): Literatura 3º BUP. Vigo: Galaxia-SM.

Roig Rechou, Blanca-Ana (1994): A Literatura Galega Infantil. Perspectiva diacrónica, descrición e análise da actualidade. Santiago de Compostela: Universidade. Tese de doutoramento.

Seminario de Literatura Infantil (1987): “Leonardo e os fontaneiros”, Papeles de Literatura Infantil 6, 30.

Soto, Isabel (2018): “Apuntamentos sobre a obra infantil e xuvenil de María Victoria Moreno. Guedellas de seda e liño: a estratexia do contraste”, en Blanca-Ana Roig Rechou (ed.), María Victoria Moreno. Nun lugar de Galicia. Santiago de Compostela: Universidade, 241-260.

Soto, Isabel e Xavier Senín (2018): María Victoria Moreno. Sementadora de futuro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Suárez, Martiño (2002): “Os personaxes veñen pola noite e acósanme no medio do sono”, La Voz de Galicia 25/IX/2002, 52.

Varela, María (2001): “A alma de Galicia non ten outro camiño para florecer que o galego”, Diario de Pontevedra 2/IX/2001, 2-3.

Veloso, Gonzalo E. (2018): Reivindicando a María Victoria Moreno. [consulta en setembro 2018].