Achegas documentais para a biografía de Ramón Piñeiro

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

Dasilva, X. M. (2015) “Achegas documentais para a biografía de Ramón Piñeiro”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 465–479. doi: 10.32766/brag.376.487.

Número

Sección

Centenario Xosé María Álvarez Blázquez, Xaime Isla Couto e Ramón Piñeiro

Autores/as

  • Xosé Manuel Dasilva

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.487

Palabras clave:

Ramón Piñeiro, tradución, censura, Galaxia, colección Grial

Resumo

Neste traballo examínanse algúns acontecementos relacionados co curso vital de Ramón Piñeiro sobre os que existían informacións incompletas ata hai pouco tempo. Tales acontecementos son a prohibición da tradución Da esencia da verdade, o seu encarceramento e a suspensión da Colección Grial.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús (2003): A batalla de Montevideo: os agravios lingüísticos denunciados na UNESCO en 1954. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Alonso Montero, Xesús (2009): Ramón Piñeiro ou a reinvención da cultura galega. Vigo: Galaxia.

Aparicio, Juan (1951a): “Quien tiene el hierro”, Pueblo 21/VI/1951.

Aparicio, Juan (1951b): “Hay quien discrepa”, Pueblo 4/VII/1951.

Barros, Miguel (2009): Ramón Piñeiro e a revisión do nacionalismo. Vigo: Galaxia.

Castroviejo, José María (1951): “De Pueblo a Pueblo”, El Pueblo Gallego 27/VI/1951.

Cochón, Luís (ed.) (2013): Cartas a Fermín Penzol. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Dasilva, Xosé Manuel (2008): “Ramón Piñeiro e a prohibición de traducir ao galego”, Grial 179, 86-97.

Dasilva, Xosé Manuel (2009a): “Proceso e cadea de Ramón Piñeiro. Testemuños coñecidos e documentos inéditos”, Boletín da Real Academia Galega 370, 39-53.

Dasilva, Xosé Manuel (2009b): Ramón Piñeiro, tradutor. Noia: Toxosoutos.

Dasilva, Xosé Manuel (2010): “Ramón Piñeiro e o Cancioeiro de Pokorny. Anatomía dun certame de tradución”, Grial 185, 111-123.

Dasilva, Xosé Manuel (2011): Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro 1946-1949. Vigo: Galaxia.

Dasilva, Xosé Manuel (2013): “A Colección Grial e Grial perante a censura franquista”, Grial 200, 75-79.

Dasilva, Xosé Manuel (2015): “A Colección Grial perseguida pola policía franquista”, Grial 206, 81-87.

Gallofré, Maria Josepa (1991): “Les nuevas normas sobre idiomas regionales i les traduccions durant els anys cinquanta”, Els Marges 44, 5-17.

Monteagudo, Henrique (2015): Ramón Piñeiro, a vontade da intelixencia. Unha fotobiografía 1915-1990. Vigo: Fundación Penzol - Galaxia.

Pérez-Barreiro Nolla, Fernando (2013): Amada liberdade. Memorias. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Torres, Sabino (1991): “Onde se conta como foi o nacemento da colección Benito Soto e canto lle aconteceu ata a súa desaparición”, en La Colección Benito Soto. Pontevedra: Deputación Provincial.

Torres, Sabino (2000): “A colección Benito Soto”, Madrygal 3, 105-112.

Torres, Sabino (2004): “Mesa redonda: a experiencia editorial”, en Charo Ferreiro e Inmaculada Pena (coord.), Xornadas sobre Celso Emilio Ferreiro. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 31-36.

Torres, Sabino (2014): Crónicas dun tempo escondido. Pontevedra 1930-1960. Vigo: Galaxia.

Villares, Ramón (2015): “Joan Fuster e Ramón Piñeiro, á procura de Nós os galegos”, Grial 205, 64-73.