As personaxes femininas no teatro de Roberto Vidal Bolaño

Descargas

Publicado

14-11-2013

Cómo citar

Tato Fontaíña, L. (2013) “As personaxes femininas no teatro de Roberto Vidal Bolaño”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (374), pp. 149–165. doi: 10.32766/brag.374.426.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Laura Tato Fontaíña

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.374.426

Palabras clave:

Teatro galego, estudos de xénero, crítica literaria, historia da literatura

Resumo

En primeiro lugar, a autora realiza un percorrido cronolóxico pola obra dramática de Roberto Vidal Bolaño para estabelecer unha relación das personaxes femininas. A seguir, o corpo do artigo consiste nun estudo e análise desas personaxes agrupadas polos trazos que as unen, de forma que comeza polos tipos máis frecuentes e acaba con aquelas que, sendo protagonistas, resultan únicas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Abirached, R. (1994): La crisis del personaje en el teatro moderno. Madrid: Publicaciones de la ADE.

Franco, Camilo (2001): “Rosalía entre sombras”, La Voz de Galicia 22/X/2001.

Franco, Camilo (2013): Dez obras na vida de Roberto Vidal Bolaño. Cesuras: Biblos Clube de Lectores.

López Silva, Inma (2001): “Roberto Vidal Bolaño na (re)construción do teatro galego. De Abrente a Mar revolto”, en Roberto Vidal Bolaño, Mar revolto. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 47-134.

Ogando, Iolanda (2013): “Galiza on the move: mobilidade e estatismo no teatro de Roberto Vidal Bolaño”, en Anxo Tarrío (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Día das Letras Galegas 2013. Santiago de Compostela: Universidade, 111-148.

Pascual, Roberto (2013): “Análise da obra última de Roberto Vidal Bolaño. Metateatro e existencialismo en Integral”, en Anxo Tarrío (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Día das Letras Galegas 2013. Santiago de Compostela: Universidade, 149-168.

Pino, Concha (1983): “A representación de Percival obedece á búsqueda dunha poética teatral galega”, La Voz de Galicia 26/V/1983.

Pita, Nana L. (1983): “Con una obra de Ferrín se clausuran hoy las Xornadas de Teatro Galego”, La Voz de Galicia 16/IX/1983.

Quintáns, Manuel (2003): “Tradición e modernidade na dramaturxia de Vidal Bolaño: Animaliños”, en Roberto Vidal Bolaño, Animaliños. Santiago de Compostela: Editorial Follas Novas, 41-103.

Soutomaior, J. (1999): Eu roubei o Santa María. Vigo: Galaxia.

Tato Fontaíña, Laura (2013a): “Percival na obra de Roberto Vidal Bolaño”, en Anxo Tarrío (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Día das Letras Galegas 2013. Santiago de Compostela: Universidade, 11-88.

Tato Fontaíña, Laura (2013b): Do teatro ao cinema. Obras dramáticas e guións de Ramón Otero Pedrayo. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Vidal Bolaño, Roberto (1992a): Agasallo de sombras. Santiago de Compostela: Editorial Compostela.

Vidal Bolaño, Roberto (1992b): Días sen gloria. A Coruña: Deputación Provincial.

Vidal Bolaño, Roberto (1992c): Bailadela da Morte ditosa. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Vidal Bolaño, Roberto (1998): Doentes. A Coruña: Deputación Provincial.

Vidal Bolaño, Roberto (2003): Animaliños. Santiago de Compostela: Editorial Follas Novas.