A colección Benito Soto, a primeira aventura poética na Galiza da posguerra (Pontevedra 1949-1950/1951-1952): Sobre o seu inicial agaleguismo e outras notas

Descargas

Publicado

19-12-2019

Cómo citar

Alonso Montero, X. (2019) “A colección Benito Soto, a primeira aventura poética na Galiza da posguerra (Pontevedra 1949-1950/1951-1952): Sobre o seu inicial agaleguismo e outras notas”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (380), pp. 291–299. doi: 10.32766/brag.380.774.

Número

Sección

Conmemoración do 70 aniversario da Colección Benito Soto

Autores/as

  • Xesús Alonso Montero

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.380.774

Palabras clave:

Colección Benito Soto, Sabino Torres, Celso Emilio Ferreiro, Musa alemá, censura

Resumo

O presente traballo repasa a ideoloxía política do grupo de mozos pontevedreses implicados na creación da colección Benito Soto. Dos catorce títulos publicados dentro desta colección, oito deles foron escritos en lingua galega. No ano 1951 verá a luz Musa alemá, volume de formato diferente que recolle a tradución galega dunha antoloxía de poemas de autores alemáns. A edición foi retirada pola censura e posteriormente queimada, e o seu responsable, o editor Sabino Torres, expedientado. O autor cuestiona a lenda sobre a clandestinidade da colección e sobre a suposta queima dos exemplares de Musa alemá.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús (1982): Celso Emilio Ferreiro. Gijón: Ediciones Júcar.

Alonso Montero, Xesús (2000): Oteriana. Trasalba (Ourense): Fundación Otero Pedrayo.

Alonso Montero, Xesús (2003): A batalla de Montevideo. Os agravios lingüísticos denunciados na Unesco en 1954. Vigo: Galaxia.

Alonso Montero, Xesús (2006): “Inventario de textos galegos publicados nos anos da Guerra Civil e nos primeiros da Posguerra”, en Os escritores galegos ante a Guerra Civil Española. Vigo: Galaxia, 18-24.

Dasilva, Xosé Manuel (2008): “Ramón Piñeiro e a prohibición de traducir ao galego”, Grial 179, 86-97.

Iglesia Alvariño, Aquilino (1947): Cómaros verdes. [Vilagarcía de Arousa]: Ediciós Celta.

Torres Ferrer, Sabino (1991): “Onde se conta como foi o nacemento da Colección ‘Benito Soto’ e canto lle aconteceu ata a súa desaparición”, en La Colección Benito Soto: Poesía. Pontevedra: Deputación provincial, [sen paxinar].

Artigos máis lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

1 2 > >>