Tradiciois, terra e identidade na obra de Morales

Descargas

Publicado

24-11-2017

Cómo citar

Silveiro Fernández, H. M. (2017) “Tradiciois, terra e identidade na obra de Morales”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 501–549. doi: 10.32766/brag.378.710.

Número

Sección

Antonio Fernández Morales

Autores/as

  • Héctor M. Silveiro Fernández

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.378.710

Palabras clave:

Antonio Fernández Morales, tradiciois, lingua, Bierzo, identidade, costumismo, bercianismo, dialecto

Resumo

Este traballo parte da recuperación dunha correspondencia do autor que revela a xénese, temáticas e estilo dos Ensayos poéticos en dialecto berciano de Antonio Fernández Morales. Analizamos a descuberta do galego do Bierzo a través da reflexión propiciada polo filólogo catalán Mariano Cubí e o propio encargo de escribir nesta lingua que asume Morales con entusiasmo. Indagamos nas fontes e na procura de temáticas para o libro. Emerxen así os costumes das xentes humildes que o poeta gusta describir, tanto na aldea como na vila, ao longo dun calendario tradicional peculiar, onde detectamos unha tendencia ao contraste e a utilización dun ton satírico e crítico sutil por veces, as máis proto-realista. A paisaxe natural e humana do Bierzo que retrata con vigor e detalle, fará do noso autor un cantor referente da identidade berciana á vez dun fito relevante para definir o movemento do Rexurdimento nos lindeiros da galeguidade. Concluímos coa definición doutro dos trazos do estilo do autor de carácter ideolóxico, o bercianismo, amén do seu interese por cantar a riqueza patrimonial do Bierzo.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Álvarez Blanco, Rosario (2003): “Na estrema do galego, a lingua do Bierzo Baixo transmitida por Fernández y Morales”, en Fernández Morales 2003: 43-108. [Edición orixinal en: Ramón Lorenzo e R. Álvarez (eds.), Homenaxe a Pilar Vázquez Cuesta Santiago de Compostela: Universidade, 1996, 157-202].

Angueira Viturro, Anxo (2003): “Ensayos poéticos en dialecto berciano. Antonio Fernández Morales”, A trabe de ouro 53, 39-53.

Angueira Viturro, Anxo (2012): “Sarmiento e Morales”, en IV Xornadas Martín Sarmiento. Vilafranca do Bierzo: Comisión Cultural Martín Sarmiento. [Relatorio inédito. Resumo dispoñible AQUÍ].

Balboa de Paz, José Antonio (1997): “Antonio Fernández y Morales e o Bierzo do Século XIX”, en IV Xornada da Cultura e da Lingua Galegas no Bierzo (28-decembro 1996). Vilafranca do Bierzo: Asociación Cultural Escola de Gaitas, 31-42.

Balboa de Paz, José Antonio (2015): “Gil y Carrasco y la mineria del Bierzo (1823-1846)”, Bierzo 33, 87-109.

Castelao Piñeiro, Santiago (2002): Villafranca del Bierzo. Memoria fotográfica de un siglo. León: Peñalba.

Castro, Rosalía de (2013): Cantares Gallegos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. Edición de Anxo Angueira Viturro.

Carnicer, Ramón (1969): Entre la ciencia y la magia. Mariano Cubí (en torno al siglo XIX español). Barcelona: Seix Barral.

Carnicer, Ramón (1997): El pintor leonés Primitivo Álvarez Armesto. León: Instituto leonés de Cultura.

Fernández Morales, Antonio (1861): Ensayos poéticos en dialecto berciano. León: Establecimiento tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñon.

Fernández Morales, Antonio (2002): Antología poética. Cacabelos: Ayuntamiento. Edición de José Antonio Balboa de Paz.

Fernández Morales, Antonio (2003): Ensayos poéticos en dialecto berciano. Ponferrada: Instituto de Estudios Bercianos. Edición facsimilar.

Fernández Morales, Antonio (2017): Ensayos poéticos en dialecto berciano. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Fernández Rei, Francisco (2002): “Sarmiento e a lingua galega”. A Trabe de ouro 50, 273-278.

García González, Miguel José (1994): Historia del Bierzo. León: Diario de León / Instituto de Estudios Bercianos.

García González, Miguel José (2017): “Juntas y comisiones del Bierzo en Madrid. Los intentos de crear «lobbies» bercianos”, Bierzo 35, 112-117.

Gil y Carrasco, Enrique (2014): Bosquejo de un viaje a una provincia del interior. Biblioteca Gil y Carrasco 3. A Coruña: Paradiso Gutenberg. Edición de Valentín Carrera.

González Prieto, Manuel (coord.) (2017): Antonio Fernández Morales, autor berciano. Bicentenario do seu nacemento (1817-2017). [s.l.]: Editorial Fervenza.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (2002): “O Coloquio do Padre Sarmiento”, A trabe de ouro 50, 279-283.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (2017): “A primavera galega de Cubí i Soler”, en Arraiano entre arraianos. Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 56-57.

Monteagudo, Henrique (1999): Historia social da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Pena, Xosé Ramón (2014): Historia da literatura galega II. De 1853 a 1916. O Rexurdimento. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Phillips, Pamela (2015): “La estética del silencio en el Bosquejo de un viaje a unha provincia del interior, de Enrique Gil”, en Valentín Carrera (ed.), Enrique Gil y Carrasco y el Romanticismo: actas del congreso internacional: El Bierzo, 14-18 de julio de 2015. Santiago de Compostela: Andavira Editora, 355-371.

Picoche, Jean L. (1978): Un romántico español: Enrique Gil y Carrasco. Madrid: Gredos.

Santamarina, Antón (1997): “O Rexurdimento no Bierzo”, en IV Xornada da Cultura e Lingua Galegas no Bierzo (28-decembro 1996). Vilafranca do Bierzo: Asociación Cultural Escola de Gaitas, 43-49.

Sarmiento, Martín (1973): Catálogo de voces y frases de la lengua gallega. Salamanca: Universidad. Edición de Xosé Luís Pensado Tomé.

Sarmiento, Martín (2002): Coloquio en mil duascentas coplas galegas. Vigo: La Voz de Galicia.

Silveiro Fernández, Héctor M. (2015a): “O teatro romántico da capital histórica do Bierzo e os seus socios fundadores Enrique Gil e Fernández Morales”, Estudios Bercianos 39, 213-240.

Silveiro Fernández, Héctor M. (2015b): “El amigo villafraquino de Enrique Gil: Joaquín del Pino”, en Valentín Carrera (ed.), Enrique Gil y Carrasco y el Romanticismo: actas del congreso internacional: El Bierzo, 14-18 de julio de 2015. Santiago de Compostela: Andavira Editora, 435-471.

Silveiro Fernández, Héctor M. (2017): “As cartas autógrafas de Antonio Fernández Morales, un autor berciano no rexurdimento do galego”, Bierzo 35, 81-107.