Valentín Paz-Andrade: por unha idea activa de Galicia

Descargas

Publicado

13-11-2012

Cómo citar

Ramos Aguirre, C. (2012) “Valentín Paz-Andrade: por unha idea activa de Galicia”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (373), pp. 153–170. doi: 10.32766/brag.373.406.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Carlos Ramos Aguirre

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.373.406

Palabras clave:

Paz-Andrade, nacionalismo galego, socioeconomía

Resumo

Valentín Paz-Andrade (1898-1987) foi un intelectual galego polifacético e orixinal, destacando principalmente nos eidos do ensaio socioeconómico e na creación poética. Nos anos 30, antes da Guerra Civil española, foi xunto con Castelao, Otero Pedrayo e Risco un dos líderes do nacionalismo galego. Após da guerra dedica os seus esforzos á reivindicación da necesidade de desenvolver Galicia pola vía da modernización e da industrialización. Reclamou para o pobo galego o dereito a vivir dignamente na terra e denunciou as eivas que arrastraba o país, analizando con especial acerto o problema migratorio, a cuestión política e a febleza do investimento de capital en Galicia.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Barros, Carlos e José Vilas Nogueira (eds.) (1985): Dende Galicia: Marx. A Coruña: Ediciós do Castro.

Beiras, Xosé Manuel (1973): O atraso económico de Galicia. Vigo: Editorial Galaxia.

Beramendi, Justo G. e Xosé Manuel Núñez Seixas (1995): O nacionalismo galego. Vigo: Edicións A Nosa Terra.

Comisión de Estudios Galegos (1977): Plataforma pola industrialización de Galicia: unha alternativa democrática pra economía galega. Madrid: Akal Editor.

Cornide, José (1983; e.o. 1788): Ensayo de una Historia de los peces y otras producciones marinas de la costa de Galicia. A Coruña: Ediciós do Castro.

Freixanes, Víctor F. (1982, e.o. 1976): Unha ducia de galegos. Vigo: Editorial Galaxia.

González Laxe, Fernando (1977): Desenrolo capitalista e crise pesqueira. A Coruña: Imprenta Comercial.

González Luengo, Juan Manuel (1963): Biografía. Eloy Domínguez Veiga. Vigo.

López Suevos, Ramón (1980): Do capitalismo colonial. Santiago de Compostela: Edicións do Cerne.

Paz-Andrade, Valentín (1958): Sistema económico de la pesca en Galicia. Buenos Aires: Editorial Citania.

Paz-Andrade, Valentín (1959): Galicia como tarea. Buenos Aires: Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires. Reedición facsimilar en Vigo: Edicións Xerais de Galicia. Estudo introdutorio de Ramón Villares.

Paz-Andrade, Valentín (1970): La marginación de Galicia. Madrid: Siglo XXI Editores.

Paz-Andrade, Valentín (1971) El capital como factor del desarrollo de Galicia. La Coruña: Banco del Noroeste.

Paz-Andrade, Valentín (1972) “La población y la depresión agro-económica de Galicia”, en Terceiro (ed.), Problemas y soluciones del desarrollo económico de Galicia. Madrid: Zero.

Paz-Andrade, Valentín (1978): A galecidade na obra de Guimarães Rosa. Sada: Ediciós do Castro.

Paz-Andrade, Valentín (1982): Castelao na luz e na sombra. Sada: Ediciós do Castro.

Paz-Andrade, Valentín (1983): “Estudio preliminar”, en J. Cornide, Ensayo de una Historia de los peces y otras producciones marinas de la costa de Galicia. A Coruña: Ediciós do Castro.

Paz-Andrade, Valentín (1997): Epistolario. A Coruña: Ediciós do Castro.

Prada Blanco, Albino e Abel López Rodríguez (1979): A outra economía galega. A Coruña: Artes Gráficas Clave.

R.E.G. (Revista de Economía de Galicia) (1968): Economía e sociedade en Galicia 1958-1967. Vigo: Editorial Galaxia.

Seoane, Luís (1973): Comunicacións mesturadas. Vigo: Editorial Galaxia.

Terceiro, José B. (ed.) (1972): Problemas y soluciones del desarrollo económico de Galicia. Madrid: Zero.

V.V.A.A. (1991a) Homenaje a Valentín Paz Andrade. Vigo: Diputación Provincial de Pontevedra.

V.V.A.A. (1991b) Homenaxe a Ramón Piñeiro. A Coruña: Fundación Caixagalicia.