Escribir ou pasar o ferro: dilemas entre a vida profesional e os roles das mulleres en María Victoria Moreno

Descargas

Publicado

18-12-2018

Cómo citar

Aleixandre, M. (2018) “Escribir ou pasar o ferro: dilemas entre a vida profesional e os roles das mulleres en María Victoria Moreno”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 187–197. doi: 10.32766/brag.379.730.

Número

Sección

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Marilar Aleixandre

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.379.730

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Aleixandre, Marilar (2003): “Arrebolarlle un tinteiro á cabeza”, en Belén Fortes (coord.), Escrita e mulleres: doce ensaios arredor de Virginia Woolf. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, [139]-143.

Aleixandre, Marilar (2018): “Douscentos anos de Karl Marx, douscentos catro de Jenny von Westphalen”, Sermos Galiza 10/V/2018.

Aleixandre, Marilar (2019): “As focas teñen ollos de muller, as deusas ollos de vaca: identificación animal na poesía nun continuo humano-non humano”, en Manuel Magán Abollo (dir.), A época do espazo: Estado e novas perspectivas (Santiago de Compostela, 8-9 de abril de 2019). Santiago de Compostela: Universidade. Conferencia plenaria no congreso.

Beauvoir, Simone de (1949 / 2008): Le deuxième sexe. Paris: Gallimard. Tradución ao galego de Marga R. Marcuño: O segundo sexo. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2008.

Braidotti, Rosi (2016): “Catro teses verbo do feminismo posthumano”, Grial 211, 138-153. Tradución: Eva Almazán. Ed. orixinal: “Four theses on posthuman feminism”, en Richard Grusin (ed.), Anthropocene feminism. Minneapolis, MN: University of Minessota Press, 21-48, 2017.

Casalderrey, Fina e Marilar Aleixandre (2018): María Victoria Moreno: a muller que durmía pouco e soñaba moito. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Durán, María Ángeles (2010): Tiempo de vida y tiempo de trabajo. Bilbao: Fundación BBVA.

Mayobre, Purificación (2003): “Teorías literarias feministas: (Con)textos [Introducción]”, en Beatriz Suárez Briones, Sextualidades: Teorías literarias feministas. Alcalá de Henares: Ayuntamiento / Centro Asesor de la Mujer.

Millett, Kate (1972): Sexual Politics. London: Sphere books. (1ª ed.: Garden City, NY: Doubleday & Company, 1970).

Moreno, María Victoria (1979): “O cataventos”, en Contos pra nenos. Vigo: Galaxia. (Reed. Santiago de Compostela: Urco Editora, 2017).

Moreno, María Victoria (1986): A festa no faiado. Vigo: Galaxia.

Moreno, María Victoria (1988): Anagnórise. Vigo: Galaxia.

Moreno, María Victoria (1990): Leonardo e os fontaneiros. Vigo: Galaxia. (1ª ed.: Vigo: Galaxia / SM, 1986).

Moreno, María Victoria (1991): As linguas de España. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Moreno, María Victoria (1994): “¿Escritora alófona eu?” en Xesús Alonso Montero e Xosé Manuel Salgado (eds.), Poetas alófonos en lingua galega: actas do I congreso. Santiago de Compostela, abril de 1993. Vigo: Galaxia, 107-111.

Moreno, María Victoria (2004): Diario da luz e a sombra. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Moreno, María Victoria (2018): Mar adiante. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, [17]-36. Edición facsímile. (1ª ed.: Sada: Ediciós do Castro, 1973).

Soto, Isabel, e Xavier Senín (2018): María Victoria Moreno. Sementadora de futuro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Valcárcel, Amelia (1991): Sexo y filosofía: sobre “mujer” y “poder”. Barcelona: Anthropos.

Varela, María (2005): “María Victoria Moreno, unha principiña de sal e pementa [entrevista, I/2005]”, Diario de Pontevedra 18/VI/2017.

Velasco Sesma, Angélica (2017): La ética animal, ¿una cuestión feminista? Madrid: Cátedra.

Woolf, Virginia (1929 /2005): A room of one’s own. London: Hogarth Press. Tradución ao galego de Iria Sobrino: Un cuarto de seu. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2005.

Zavala, Iris (1993): “Las formas y funciones de una teoría crítica feminista: Feminismo dialógico”, en Myriam Díaz-Diocaretz e Iris M. Zavala (eds.), Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana). Vol I Teoría feminista: discursos y diferencias. Barcelona: Anthropos, 27-79.