'Léxico mariñeiro de Cedeira: memoria e esperanza' de Xavier Rodríguez Vergara

Descargas

Publicado

15-11-2014

Cómo citar

Ferro Ruibal, X. (2014) “’Léxico mariñeiro de Cedeira: memoria e esperanza’ de Xavier Rodríguez Vergara”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (375), pp. 281–286. doi: 10.32766/brag.375.457.

Autores/as

  • Xesús Ferro Ruibal

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.375.457

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Fernández Rei, Francisco (2003): “‘Moita costa, «pouco» mar’: o léxico mariñeiro e a construcción do estándar galego”, en María Álvarez de la Granja, e Ernesto Xosé González Seoane (eds.), A estandarización do léxico. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega; 285-347.

Rivas, Paco (2000): Fraseoloxía do mar na Mariña luguesa. Cadernos de Fraseoloxía Galega 1. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.