O Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento: a recuperación da memoria. A miña homenaxe a Filgueira Valverde

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

Pardo de Guevara y Valdés, E. (2015) “O Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento: a recuperación da memoria. A miña homenaxe a Filgueira Valverde”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 245–264. doi: 10.32766/brag.376.471.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.471

Palabras clave:

Xosé Filgueira Valverde, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, Seminario de Estudos Galegos

Resumo

Este traballo achega informacións acerca da orixe do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento e da súa continuidade co Seminario de Estudos Galegos. A mención das publicacións máis significativas do Instituto e un breve resumo dos traballos desenvolvidos polas súas Seccións durante os anos 1946-1994 permitirá valorarmos a relevancia desta institución para a cultura galega. A xeito de remate saliéntase a importante participación de Filgueira Valverde nas empresas editoriais patrocinadas polo Instituto.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1947): El Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos: inauguración, antecedentes, el edificio, guía de las instalaciones, trabajos publicados. Santiago de Compostela: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Menéndez Pelayo.

Filgueira Valverde, Xosé (1947): “El plan de estudios gallegos ideado por el Padre Sarmiento”, en El Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 29-44.

Fraguas Fraguas, Antón (1947): “El edificio”, en El Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 45-79.

Mato, Alfonso (2001): O Seminario de Estudos Galegos na documentación que garda o Instituto Padre Sarmiento. Sada: Ediciós do Castro.

Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo (2000): “Filgueira Valverde (1906-1996). Memoria y evocación de un historiador y bibliófilo de Galicia”, Museo de Pontevedra LIV, 155-162.

Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo (2005): O Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. Sesenta anos ó servicio de Galicia (1944-2004). Santiago de Compostela: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Xunta de Galicia.

Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo (2008): “El Seminario de Estudios Gallegos. Auge, ocaso y continuidad”, en Xosé Luís Axeitos, Emilio Grandío Seoane y Ramón Villares (eds.), A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Real Academia Galega / Universidade, 673-693.

VV. AA. (1954): El primer decenio del Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos (1944-1954). Santiago de Compostela: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.