Os Rogos, entre a relixión, o evanxeo e a política

Descargas

Publicado

14-11-2013

Cómo citar

Torres Queiruga, A. (2013) “Os Rogos, entre a relixión, o evanxeo e a política”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (374), pp. 373–391. doi: 10.32766/brag.374.433.

Número

Sección

Homenaxe a Manuel Pardo de Andrade

Autores/as

  • Andrés Torres Queiruga

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.374.433

Palabras clave:

Galicia, relixión, igrexa, inquisición, ilustración, absolutismo, política

Resumo

O traballo intenta mostrar a complexidade hermenéutica deste libriño en aparencia lineal. Salienta a dimensión pragmática da linguaxe utilizada, que a fai enormemente eficaz, así como o recurso á sinécdoque, en forma de boneca rusa. No sentido de que a crítica á igrexa apunta como albo principal á crítica política, do mesmo xeito que a crítica á inquisición está en función da crítica á igrexa. Esta, que ocupa o primeiro plano, culturalmente leva en si a clara marca da Ilustración e relixiosamente está feita desde dentro dunha fe crítica, apoiada nun notable coñecemento teolóxico, superior ao dos adversarios que o acusan de heterodoxo. Duro coa institución eclesiástica, carga os seus argumentos cun xusto recurso ao espírito do Evanxeo, na liña de Curros, aínda que menos radical.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús (2013): “A sátira antiinquisitorial de Pardo de Andrade, douscentos anos depois (1813-2013)”, en Henrique Monteagudo (ed.), Manuel Pardo de Andrade. Rogos de un galego contra a Inquisición e outros versos liberais (1813-1814). A Coruña: Real Academia Galega.

Alvilares Moure, José (1969): ¿Proceso a la iglesia gallega? Madrid: Ediciones Marova.

Alvilares Moure, José (2008): Aínda é de noite. Literatura galega do século XIX e cristianismo. Vigo: Sociedade de Estudios, Publicacións e Traballos.

Aneiros Díaz, Rosa e Xosé López García (2012): “A loita do púlpito contra o periódico: a presenza de modalidades expresivas dialogadas nos textos galegos de inicios do século XIX”, en Ramón Mariño Paz (ed.), Papés d’emprenta condenada II: Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega.

Barreiro Fernández, J. R. (1982): Liberales y absolutistas en Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón e Ramón Mariño Paz (eds.) (2008): Papés de emprenta condenada: A escrita galega entre 1797 e 1846. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Contreras, Jaime (1982): El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia (poder, sociedad y cultura). Madrid: Akal.

Curros Enríquez, Manuel (1969): O divino sainete: Variantes do texto autógrafo. Estudos. Notas. Ilustracións. A Cruña: Ediciós do Castro.

Freixanes, V. F. (2007): “Manuel Pardo de Andrade. Unha biografía romántica”, en Rosa Aneiros Díaz et al. (eds.), Xornalistas con opinión. 20 biografías. Vigo: Galaxia, 23-61.

González Seoane, Ernesto Xosé (2012):“Notas sobre a funcionalidade do popularismo léxico nos textos galegos do Prerrexurdimento”, en Ramón Mariño Paz (ed.), Papés d’emprenta condenada II: Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega-Instituto da Lingua Galega, 261-286.

Hazard, Paul (1935): La crise de la conscience européenne: 1680-1715. Paris: Boivin et Cíe. [Trad. Castelá: La crisis de la conciencia europea (1680-1715). Madrid: Alianza, 1988].

Kamen, Henry (1973): La Inquisición española. Madrid: Alianza.

Llorente, Juan Antonio (1817): Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne: Depuis l'époque de son établissement par Ferdinand V jusqu'au règne de Ferdinand VII. París: Treuttel et Würz.

Marsch, Wolf-Dieter (1973): “Das Problem der Religion in der Philosophie des neuzeitlichen Christentums”, en Pladoyers in Sachen Religion. Gütersloh: Mohn, 149-172.

Meijide Pardo, Antonio (1983): “Pardo de Andrade, devanceiro do xornalismo galego”, Grial 80, 155-193.

Monteagudo, Henrique (ed.) (2013): Manuel Pardo de Andrade. Rogos de un galego contra a Inquisición e outros versos liberais (1813-1814). A Coruña: Real Academia Galega.

Saurin de la Iglesia, María Rosa (1991): Manuel Pardo de Andrade y la crisis de la Ilustración (1760-1832). A Coruña: Galicia Editorial.

Torres Queiruga, Andrés (1976): “La religión y la iglesia”, en A. Deaño (ed), Los gallegos. Madrid: Istmo, 479-501.

Torres Queiruga, Andrés (1992): La constitución moderna de la razón religiosa. Prolegómenos a una filosofía de la religión. Estella: Verbo Divino.

Torres Queiruga, Andrés (2000): Fin del cristianismo premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte. Santander: Sal Terrae. [Trad. portuguesa: Fim do cristianismo pré-moderno. Desafios para um novo horizonte. São Paulo: Ed. Paulus, 2003; trad. italiana, aumentada, Quale futuro per la fede? Le sfide del nuovo orizzonte culturale. Torino: Elledici, 2013].