Información para os autores/as

Está interesado en publicar nesta revista? Recomendamos revisar a páxina Sobre a revista para consultar as súas políticas de sección, así como as Directrices para o autor/a. Os autores/as deben inscribirse na revista antes de publicar ou, se xa están inscritos, poden simplemente iniciar sesión e comezar o proceso de cinco pasos.