Núm. 366 (2005): Lorenzo Varela

					Ver Núm. 366 (2005): Lorenzo Varela

No mes de maio de 1906, adiantándose uns meses á constitución formal da Academia Galega, apareceu o primeiro número do Boletín da Academia Galega, que non incorporará o adxectivo Real ata o número cinco.

Este breve apuntamento quere chamar a atención sobre o feito de que este noso actual número, o 366, relativo a 2005, sairá do prelo cando xa se están a preparar os actos conmemorativos do centenario da Real Academia Galega e, tamén, do seu voceiro que acompañou a institución nesta singradura entre dous séculos.

Publicado: 12-03-2006

Número completo

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Traballos de investigación e estudo

Vida oficial