Volver aos detalles do artigo A competencia comunicativa oral en galego e castelán ao final do ensino obrigatorio