“Con abundancia de razóns”: a literatura na Gramática de Saco Arce

Descargas

Publicado

18-12-2018

Cómo citar

López, T. (2018) “‘Con abundancia de razóns’: a literatura na Gramática de Saco Arce”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 351–363. doi: 10.32766/brag.379.737.

Número

Sección

Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce

Autores/as

  • Teresa López

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.379.737

Palabras clave:

Gramática, literatura galega, Rexurdimento, Saco Arce

Resumo

As gramáticas galegas publicadas no século XIX non se limitaron á descrición e á prescrición gramatical: todas elas teñen un certo carácter híbrido e inclúen informacións e materiais diversos, cunha presenza importante da literatura. Neste artigo, repasamos as referencias á literatura e a presenza da produción literaria na Gramática gallega (1868) de Saco Arce, para analizar as súas funcións no discurso gramatical, mais tamén patriótico, do autor ourensán.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Barreiro Fernández, Xosé Ramón e Xosé Luís Axeitos (2003-2005): Cartas a Murguía. 2 vol. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Cuveiro Piñol, Juan (1868): El habla gallega. Observaciones y datos sobre sus vicisitudes. Pontevedra: Imp. de José A. Antúnez y Cª.

Cuveiro Piñol, Juan (1876): El habla gallega. Observaciones y datos sobre sus vicisitudes. Barcelona: N. Ramírez y Cª. 2ª edición.

Figueroa, Antón (2001): Nación, literatura, identidade. Comunicación literaria e campos sociais en Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Xosé Manuel Sánchez Rei e Goretti Sanmartín Rei (2005): A lingua literaria galega no século XIX. A Coruña: Universidade.

González-Millán, Xoán (2001): O diccionario enciclopédico de Eladio Rodríguez. A canonización lexicográfica da literatura galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

González-Millán, Xoán (2003): “La articulación del discurso antológico gallego en el siglo XIX”, Bulletin of Hispanic Studies 80-4, 485-508.

López, Teresa (2016): “A literatura galega nas gramáticas do século XIX”, Estudos de lingüística galega 8, 147-166.

Mariño Paz, Xosé Ramón (1998): Historia da lingua galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Mirás, Francisco (1864): Compendio de gramática gallega-castellana, con un vocabulario de nombres y verbos gallegos y su correspondencia castellana, precedido de unos diálogos sobre diferentes materias. Un grandioso poema de 100 octavas titulado ‘La creación y redención’. Un extracto de Fábulas de los mejores fabulistas así como algunas del autor. Santiago: Establecimiento tipográfico de Manuel Mirás.

Monteagudo Romero, Henrique (1999): Historia social da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Murguía, Manuel (1865-1913): Historia de Galicia. 5 vols. Lugo: Impr. de Soto Freire.

Rábade Villar, María do Cebreiro (2004): As antoloxías de poesía en Galicia e Cataluña. Representación poética e ficción lóxica. Santiago de Compostela: Universidade.

Saco Arce, Juan Antonio (1868): Gramática gallega. Lugo: Imprenta de Soto Freire.

Saco Arce, Juan Antonio (1876): “Poesía gallega contemporánea (sus defectos más comunes)”, El Heraldo Gallego 104, 3-5; 105, 9-11; 106, 17-18.

Saco Arce, Juan Antonio (1878): Poesías. Ourense: Impr. de Gregorio Rionegro Lozano.

Thiesse, Anne-Marie (2000): A criação das identidades nacionais: Europa-séculos XVIII-XX. Lisboa: Temas e debates. Tradución de Sandra Silva.

Valladares, Marcial (1970 [1892]): Elementos de gramática gallega. Vigo: Galaxia / Fundación Penzol.

Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro (2001): “As antoloxías literarias galegas: do Rexurdimento a 1936”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 1999, 69-102.