O devir da paisaxe na mirada de Fernández del Riego

Descargas

Publicado

23-04-2024

Cómo citar

Díaz-Fierros Viqueira, F. (2024) “O devir da paisaxe na mirada de Fernández del Riego”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 385–391. doi: 10.32766/brag.384.854.

Número

Sección

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Francisco Díaz-Fierros Viqueira

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.384.854

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Droz, Yvan e Miéville-Ott, Valérie, dir. (2005). La polyphonie du paysage. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.

Fernández del Riego, Francisco (1949). Cos ollos do noso esprito. Buenos Aires: Alborada.

Fernández del Riego, Francisco (2000). Paisaxe e literatura. En: Augusto Pérez Alberti, coord. As Paisaxes de Galicia: [relatorios do Encontro O feito diferencial galego. As paisaxes de Galicia, celebrado na sé do Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela os días 26-29 de xuño de 2000]. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, vol. 1, 208-218.

Fernández del Riego, Francisco (2001). Vigo sentimental. Vigo: Caixanova.

Fernández del Riego, Francisco (2004). Lourenzá. Sada: Ediciós do Castro.

Fernández de la Vega, Celestino (1958). Abrente e solpor da paisaxe. En: Homaxe a Ramón Otero Pedrayo no LXX aniversario do seu nacimento. Vigo: Galaxia, 103-128.

López-Sández, María (2023). Onde abrolla o manancial: a paisaxe na raíz do ensaísmo galego. A Coruña: Real Academia Galega.

Lorenzana, Salvador [Francisco Fernández del Riego] (1955). Panorámica da nosa paisaxe literaria. En: Paisaxe e cultura. Vigo: Galaxia, 217-257.

Roger, Alain (1997). Court traité du paysage. Paris: Gallimard.