Unha canción marabillosa, galega e panteísta

Descargas

Publicado

21-11-2016

Cómo citar

Souto, X. (2016) “Unha canción marabillosa, galega e panteísta”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (377), pp. 169–177. doi: 10.32766/brag.377.504.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Xurxo Souto

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.377.504

Palabras clave:

Manuel María, música, poesía, Nova canción galega

Resumo

Alén de na poesía, a figura de Manuel María ocupa un papel axial na creación da música galega contemporánea. A súa pegada recoñécese en varias facetas. En primeiro lugar polo seu apoio decidido aos primeiros artistas que nos anos sesenta comezaron a cantar en galego e, a partir deste momento, a todos os cantores e cantoras que continuaron a utilizar esta lingua. Ademais, a súa obra poética é unha fonte fecunda á que acudiron, e seguen a acudir, moitos músicos para crear novas composicións. De tal xeito que nestes momentos un cento dos seus poemas xa forman parte, feitos canción, do acervo da música popular galega. Finalmente indícase como, a través da música, a poesía de Manuel María dialoga con outras latitudes, nomeadamente, coa cultura catalá e vasca.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Araguas,Vicente (2001): “Manuel María: voz ceibe”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 543-544.

Díaz Río, Raúl (2001): “O poeta da Terra Chá en Euskal Herría”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 593-601.

Estévez, Xosé e Íñigo Aranbarrik (eds.) (1991): Poemas náufragos. Galegoz hedutako poemak. Bilbo: Susa.

Manuel María (1954a): Advento. Buenos Aires: Ediciones Galicia do Centro Galego de Buenos Aires. (Reeditado en 2001a: 53-81).

Manuel María (1954b): Terra Chá. Lugo. Ediciones Celta. (Reeditado en 2001a: 85-154).

Manuel María (1958): Documentos personaes. Lugo. Ediciones Celta. (Reeditado en 2001a: 167-178).

Manuel María (1963): Mar Maior. Vigo: Galaxia. (Reeditado en 2001a: 207-254).

Manuel María (1969): Versos para cantar en feiras e romaxes. Montevideo: Edicións Patronato da Cultura Galega. (Reeditado en 2001a: 345-367).

Manuel María (1970): Canciós do lusco ao fusco. Monforte: Edicións Xistral. (Reeditado en 2001a: 431-448).

Manuel María (1972): Os soños na gaiola. Lugo: Ediciones Celta. (Reeditado en 2001a: 265-305).

Manuel María (1973): Aldraxe contra a xistra. Xenebra: Roi Xordo. (Reeditado en 2001a: 477-505).

Manuel María (1976): Cantos rodados para alleados e colonizados. Pontevedra: Edicións Xistral. (Reeditado en 2001a: 545-562).

Manuel María (1982): Versos do lume e do vagalume. Ourense: Galiza Editora. (Reeditado en 2001b: 29-58).

Manuel María (2001a): Obra poética completa I (1950-1979). A Coruña: Espiral Maior.

Manuel María (2001b): Obra poética completa II (1991-2000). A Coruña: Espiral Maior.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (2003): “Resposta do excelentísimo señor Xosé Luís Méndez Ferrín”, en Manuel María, A Terra Chá: Poesía e paisaxe. A Coruña: Real Academia Galega, 29-39.

Villalta, Luísa (1999): O outro lado da música, a poesía. Relación entre ambas artes na historia da literatura galega. Vigo: A Nosa Terra.