Pondal, o bardo céltico

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

Villares, R. (2015) “Pondal, o bardo céltico”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 405–414. doi: 10.32766/brag.376.481.

Número

Sección

Homenaxe a Pondal

Autores/as

  • Ramón Villares

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.481

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (2012): Murguía. Vigo: Galaxia.

Dulin Bondue, Nicole (1987): El granito y las luces. Relaciones entre las literaturas gallega y francesa en la época moderna. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Ferreiro Fernández, Manuel (1991): Pondal: do dandysmo á loucura (biografía e correspondencia). Santiago de Compostela: Edicións Laiovento.

Ferreiro Fernández, Manuel (2007): De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego. Santiago de Compostela: Librería Couceiro.

López Abente, Gonzalo (1965): A terra e a poesía de Pondal. Discurso presentado na sesión extraordinaria celebrada no Paraninfo da Universidade Literaria de Santiago de Compostela o 27 de xulio de 1941. A Cruña: Real Academia Gallega.

Murguía, Manuel (1885): Los precursores. Coruña: Latorre y Martínez, editores.

Murguía, Manuel (1888): Galicia. Barcelona: Daniel Cortezo y Cía.

Murguía, Manuel (1933): “Eduardo Pondal e a súa obra”, Boletín de la Real Academia Gallega 248, 184-192.

Núñez Seixas, Xosé Manuel (1992): O galeguismo en América, 1879-1936. Sada: Ediciós do Castro.

Otero Pedrayo, Ramón (1931): Romantismo, saudade, sentimento da raza e da terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pondal. Discurso de ingreso na Academia Galega coa contesta do académico Vicente Risco. Santiago: Nós.

Thiesse, Anne-Marie (1999): La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle. Paris: Editions du Seuil.

Valdés Hansen, Felipe (2005): El Director General de Aduanas José Valdés Díaz (1854-1916). Del Ponteceso de los Pondal a la Paz de París. Sada: Ediciós do Castro.

Villares, Ramón (2000): “Gloire et déclin du celtisme dans l’histoire de la Galice”, en Carlos Serrano (dir.), Nations en quête de passé. La péninsule ibérique (XIXe-XXe siècles). Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne.

Villares, Ramón (2011): “Castillos frente a castros. La edad media en la identidad nacional gallega”, Historia Social 69, 3-24.