De Pintos: sobre un heterónimo (o gaiteiro) e outras cousas

Descargas

Publicado

15-11-2014

Cómo citar

Alonso Montero, X. (2014) “De Pintos: sobre un heterónimo (o gaiteiro) e outras cousas”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (375), pp. 267–277. doi: 10.32766/brag.375.456.

Número

Sección

Homenaxe a Xoán Manuel Pintos

Autores/as

  • Xesús Alonso Montero

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.375.456

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús (1974): “Gaita y gaitero en la Literatura”, en Gran Enciclopedia Gallega. Vol. 14. Santiago de Compostela: Silverio Cañada, 207.

Alonso Montero, Xesús (1981): “A gaita gallega de 1853: ¡Xa era hora!” Hoja del Lunes 6/VII/1981.

Alonso Montero, Xesús (1985): Coroa poética para Rosalía de Castro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (1992): “Os que se ocultan: a práctica do pseudónimo na literatura galega”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 1992, 69-92.

Bou, Enric (dir.) (2000): Nou diccionari 62 de la Literatura Catalana. Barcelona: Edicións 62.

Cabanillas, Ramón (1952): “A laboura de avantora”, Galicia (Centro Gallego de Buenos Aires) 266.

Cabanillas, Ramón (1981): Obras completas. Vol. 3. Madrid: Akal. Edición e notas de Xesús Alonso Montero.

Cabano Vázquez, José Ignacio (ed.) (2002): A Imprenta en Galicia. Século XIX. Vol. 2. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Carballo Calero, Ricardo (1962): Historia da literatura galega contemporánea. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco (1957): Escolma de poesía galega. Vol. 3. O século XIX. Vigo: Galaxia.

Filgueira Valverde, Xosé (1972): “Marcos da Portela existió en realidad. Murió en 1756”, Faro de Vigo 13/VIII/1972.

Jovellanos, Gaspar Melchor de (1961): Poesías. Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos. Edición de José Caso González.

Lorenzana, Salvador [Fernández del Riego, Francisco] (1957): “Conversa con Fermín Penzol, o gran bibliófilo galego”, Galicia Emigrante 26, 3.

Odriozola, Antonio (1981): “Una edición facsímil del primer libro escrito en gallego”, Faro de Vigo 19/VII/1981.

Odriozola, Antonio (1989): Las imprentas de Pontevedra en el siglo XIX. Pontevedra: Diputación Provincial.

Pintos, Xoan Manuel (1975): Retallos de poesía e prosa. A Cruña: Real Academia Gallega. Edición de Isidoro Millán González-Pardo.

Pintos, Xoan Manuel (2002): A Gaita gallega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. Edición de Carme Hermida.

Pintos, Xoan Manuel (2006): Obra poética dispersa. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Edición de María do Carme Ríos Panisse.

Rubió i Ors, Joaquim (1891): “A la memoria de na Rosalía de Castro de Murguía”, La Patria Gallega 5, 6.

Xove Ferreiro, Xosé (1996): “As edicións da Gaita Gallega de Juan Manuel Pintos”, en Ramón Lorenzo e Rosario Álvarez (coord.), Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta. Santiago de Compostela: Universidade, 605-622.

Xove Ferreiro, Xosé (2009): “Un texto inédito de 1842 de Juan Manuel Pintos”, Boletín da Real Academia Galega 370, 253-275.

Artigos máis lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

1 2 > >>