Filgueira Valverde e o seu tempo. Apuntamentos para un retrato

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

López-Casanova, A. (2015) “Filgueira Valverde e o seu tempo. Apuntamentos para un retrato”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 13–26. doi: 10.32766/brag.376.459.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Arcadio López-Casanova

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.459

Palabras clave:

modernidade, nacionalismo, reconstrución, xeración, ruptura, investigación, creación

Resumo

Trázase en tres apartados un retrato intelectual do polígrafo Xosé Filgueira Valverde. Dunha banda, sitúase a súa figura no contexto epocal, o fecundo período do deseño da Galicia ideal e mais da xeración da vangarda que –cos homes de Nós– trae á cultura galega os signos da modernidade. Doutra banda, analízase a súa tarefa investigadora articulada sobre dous eixes, ditados polos presupostos do pensamento nacionalista: o afondamento na lírica dos Cancioneiros medievais e na historia e a intrahistoria de Compostela, emblema escénico-espiritual de Galicia.

Finalmente, interprétase a súa faceta creadora nos diversos xéneros cultivados, no relato (con Os nenos), o teatro (con Agromar) e mais a lírica (con 6 canciones de mar “in modo antico”).

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.