Francisco Fernández del Riego e a xente de Galicia Emigrante: historia dunha disensión produtiva

Descargas

Publicado

23-04-2024

Cómo citar

García Martínez, P. (2024) “Francisco Fernández del Riego e a xente de Galicia Emigrante: historia dunha disensión produtiva”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 321–345. doi: 10.32766/brag.384.850.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.384.850

Palabras clave:

Francisco Fernández del Riego, Luis Seoane, Galaxia, Galicia Emigrante, guerra fría cultural

Resumo

Este artigo analiza a relación entre, por unha banda, Francisco Fernández del Riego e o grupo Galaxia e, pola outra, o grupo de galeguistas republicanos de esquerdas que se artellou en Buenos Aires, durante a segunda metade dos anos 50, á volta da revista Galicia Emigrante, dirixida por Luis Seoane. Sobre a base construída por un arquivo feito de textos xornalísticos, correspondencia e informes políticos, o texto conecta as tensións constitutivas do campo cultural galego transatlántico co contexto global das loitas pola hexemonía cultural durante a guerra fría.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús (1994). As palabras no exilio. Biografía intelectual de Luís Seoane. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Alonso Montero, Xesús (2007). Intelectuais marxistas e militantes comunistas en Galicia (1926-2006). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Alonso Montero, Xesús (2009). Ramón Piñeiro ou a invención da cultura galega. Vigo: Galaxia.

Amat, Jordi (2016). La primavera de Múnich. Barcelona: Tusquets.

Fernández del Riego, Francisco (1954a). Reivindicación gallega de Valle-Inclán. Galicia Emigrante. 1, 10-11.

Fernández del Riego, Francisco (1954b). Rafael Dieste. Galicia Emigrante. 2, 5, 30-31.

Fernández del Riego, Francisco (1954c). Galicia: Paisaje y lirismo. Galicia Emigrante. 3, 4-5.

Fernández del Riego, Francisco [Salvador Lorenzana] (1955). Unha entrevista con Ramón Piñeiro. Galicia Emigrante. 11, 16-17.

Fernández Freixanes, Víctor (1976). Unha ducia de galegos. Vigo: Galaxia.

Galicia Emigrante (1957). Los cursos de “AGUEA”. Galicia Emigrante. 29, 24-26.

García Martínez, Pablo (2018). Un Buenos Aires ibérico: Cultura impresa y modernidades divergentes en el exilio (1936-1959). Tese de doutoramento. The City University of New York.

García Martínez, Pablo (2021). Un largo puente de papel. Cultura impresa y humanismo antifascista en el exilio de Luís Seoane. Madrid: CSIC.

García Martínez, Pablo (2023). Alguén virá... Romanticismo, memoria e revolución na literatura de Luís Seoane. Santiago de Compostela: Laiovento.

Glondys, Olga (2015). El Congreso por la Libertad de la Cultura y su apoyo a la disidencia intelectual durante el franquismo. Revista Complutense de Historia de América. 41, 121-146.

Maside, Carlos (2015). Correspondencia [1928-1958]. Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago / Alvarellos. Edición de Anxo Tarrío Varela.

Pasolini, Ricardo (2005). El nacimiento de una sensibilidad política. Cultura antifascista, comunismo y nación en la Argentina: entre la AIAPE y el Congreso Argentino de la Cultura, 1935-1955. Desarrollo Económico. 179, 403-433.

Piñeiro, Ramón (1951). Siñificado metafísico da saudade: notas pra unha filosofía galaico-portuguesa. En: Presencia de Galicia. Vigo: Galaxia, 5-25.

Piñeiro, Ramón (1955a). Carta a Novoneyra. En: Uxío Novoneyra, Os eidos: terras outas e soias do Caurel. Vigo: Galaxia, 9-20.

Piñeiro, Ramón (1955b). A poesía de Luis Pimentel. Galicia Emigrante. 9, 3-4.

Piñeiro, Ramón (1967).

Primeiro Congreso da Emigración Galega: feito desde o 24 ao 31 de xulio de 1956 en Bos Aires. 1856 Banquete de Conxo 1956. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2006 [1956]. Edición facsimilar.

Santidrián Arias, Víctor Manuel (2008). Historia do PCE en Galicia. Sada: Ediciós do Castro.

Seoane, Luis (1957a). El exiliado y el perro. Galicia Emigrante. 28.

Seoane, Luis (1957b). Querubines en el bestiario. Galicia Emigrante. 30.

Seoane, Luis (1959). Despedida. Galicia Emigrante. 37.

Seoane, Luis (1970). Notas sobre el arte gallego y el Museo Carlos Maside. Cuadernos del Laboratorio de Formas de Galicia. 1, 5-15.

Seoane, Luis (1973). Comunicacións mesturadas. Vigo: Galaxia.

Villares, Ramón (2017). O Consello de Galiza na estratexia dos exilios ibéricos, 1939-1950. En: Xosé Manoel Núñez Seixas e Ramón Villares, eds. Os exilios ibéricos: unha ollada comparada nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 15-93.