Francisco Fernández del Riego memorialista

Descargas

Publicado

23-04-2024

Cómo citar

Nicolás, R. (2024) “Francisco Fernández del Riego memorialista”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 347–363. doi: 10.32766/brag.384.851.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Ramón Nicolás

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.384.851

Palabras clave:

Francisco Fernández del Riego, memorialismo, éditos, inéditos, notas autobiográficas, Anguria nas brétemas, Nucho Solovio

Resumo

No presente relatorio revísanse, en primeiro lugar, as publicacións que Fernández del Riego realizou sobre o motivo do memorialismo e, en segundo lugar, infórmase e descríbese a existencia de diverso material documental inédito, desde breves notas descritivas que agrupamos baixo a epígrafe “notas autobiográficas”, até dúas novelas non publicadas: Anguria nas brétemas e outro exercicio en prosa que titulamos, provisoriamente, Nucho Solovio.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Conde, Perfecto (2018). Conversas con Paco del Riego. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Conde, Perfecto (2023). Do autorrelato ás memorias. En: Tamara Andrés, Manuel Naveira Fuentes e Armando Requeixo, coord. Francisco Fernández del Riego no río do tempo. Cadernos Ramón Piñeiro, 46. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 49-58.

Fernández del Riego, Francisco (1933). Relembranzas. Oración a Rosalía de Castro. El Compostelano. 25/VII/1933, 5-6.

Negrete, Julia Érika (2015). Tradición autobiográfica y autoficción en la literatura hispanoamericana contemporánea. Raíz Diversa. 2 (2), 221-242.

Nicolás, Ramón (2023a). O outro Del Riego. La Voz de Galicia. 12/V/2023.

Nicolás, Ramón (2023b). A precocidade xornalística de Fernandez del Riego. La Voz de Galicia. 12/VII/2023.

[Redacción] (1932a). El Día de Galicia. El Ideal Gallego. 26/VII/1932, 8.

[Redacción] (1932b). En Pontevedra. Un mitin. El Pueblo Gallego. 26/VII/1932, 10 e 9.

Vergara, Constanza (2008). Apuntes de la clase sobre “El pacto autobiográfico”. Comunicación lingüística [blog]. 4/VII/2008.