Narrativa, autocensura e retórica. Darredor dunha entrevista a Carlos Casares

Descargas

Publicado

24-11-2017

Cómo citar

Bermúdez Montes, M. T. (2017) “Narrativa, autocensura e retórica. Darredor dunha entrevista a Carlos Casares”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 205–222. doi: 10.32766/brag.378.687.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • María Teresa Bermúdez Montes

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.378.687

Palabras clave:

Carlos Casares, entrevista, autocensura, ‘nova narrativa’ galega

Resumo

Neste traballo preséntase unha análise dalgún dos temas centrais dunha entrevista inédita a Carlos Casares (2001). A trancrición desta conversa, unha das últimas realizadas ao autor, incorpórase ademais como anexo. Preténdese poñer de manifesto as achegas das reflexións e posicionamentos expostos por Casares, así como profundar na relevancia da autocensura na configuración e deseño de determinados procedementos retóricos (‘escritas oblicuas’), presentes nas primeiras obras do autor (Cambio en tres, 1969).

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Abellán, Manuel L. (1987): “Fenómeno censorio y represión literaria”, en Manuel L. Abellán (ed.), Censura y literaturas peninsulares. Amsterdam: Rodopí.

Bermúdez Montes, Mª Teresa (2002): “Entrevista a Carlos Casares”, en A narrativa galega de posguerra. Os intentos de renovación (1950-1971). A Coruña: Universidade, CVII-CXIV. Tese de doutoramento.

Bermúdez Montes, Mª Teresa (2009): “Ecos e lecturas da narrativa europea contemporánea en Carlos Casares”, en Camiño Noia, Olivia Rodríguez e Dolores Vilavedra (eds.), Actas Simposio Carlos Casares. Vigo: Fundación Carlos Casares, 11-30.

Bermúdez Montes, Mª Teresa (2011): “Nova narrativa gallega y censura franquista”, Represura 7.

Blas, José Andrés de (2007): “Censura y represión”, Represura 3.

Bourdieu, Pierre (1998): On Television. New York: The New Press.

Calvo, Tucho (2003): Carlos Casares. O conto da vida. A Coruña: La Voz de Galicia.

Casares, Carlos (1969): Cambio en tres. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2003): “O morcego e as bolboretas. Ensaio de autopoética”, en Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Henrique Monteagudo (coords.), Carlos Casares. A semente aquecida da palabra. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 273-277.

Champeau, Geneviève (1988): “Decir callando”, Mélanges de la Casa de Velázquez XXIV, 277-295.

Champeau, Geneviève (1991): “Censure, morale et écriture à l’époque du réalisme social”, Mélanges de la Casa de Velázquez 27-3, 139-162.

Dasilva, Xosé Manuel (2017): “Carlos Casares espreitado pola censura”, Grial 214, 128-135.

Freixanes, Víctor F. (1982): “Carlos Casares, os dereitos do escritor”, en Unha ducia de galegos. Vigo: Galaxia, [273]-294.

Gurriarán, Ricardo (2017): “Carlos Casares II. Da mesa braseiro á máquina de escribir: un autor en busca de personaxe”, Grial 214, 101-111.

Jansen, Sue Curry (1991): Censorship: The knot that binds power and knowledge. Oxford: University Press.

Jansen, Sue Curry (2010): “Ambiguities and imperatives of market censorship: The brief history of a critical concept”, Westminster Papers in Communication and Culture 7(2), 12-30.

Montejo Gurruchaga, Lucía (2010): Discurso de autora. Género y censura en la narrativa española de posguerra. Madrid: UNED.

Moreno Cantano, Antonio César (2008): “La censura franquista y el libro catalán y vasco (1936-1975). La Nueva España. Imperio del libro españolísimo”, en Eduardo Ruiz Bautista (coord.), Tiempo de censura: la represión editorial durante el franquismo. Gijón: Trea, 143-171.

Neuschäfer, Hans-Jörg (1994): Adiós a la España eterna. Novela, teatro y cine bajo el franquismo. Barcelona/ Madrid: Anthropos/Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pérez, Janet (1989): “Fascist models and literary subversion: Two fictional modes in postwar Spain”, South Central Review 6, 2 [Fascist Aesthetics], 73-87.

Rei Núñez, Luís (1990): Oficio de escritor. Sada: Ediciós do Castro.

Somló, Ágnes (2014): “From silence to reading between the lines: on selfcensorship in literary translation”, British and American Studies 20, 189-201.

Torrealdai, Joan Mari (1987): “Censura y literatura vasca”, Diálogos hispánicos de Amsterdam 5 [monográfico: Censura y literatura peninsulares], 65-98.

Torrealdai, Joan Mari (1999): La censura de Franco y el tema vasco. Bilbo: Fundación Kutxa.

Vilavedra, Dolores (2017): “A singularidade literaria de Carlos Casares”, Grial 213, 46-54.