Manuel Rodrigues Lapa, Francisco Fernández del Riego e a edición das Cantigas d'escarnho e maldizer

Descargas

Publicado

23-04-2024

Cómo citar

Monteagudo, H. (2024) “Manuel Rodrigues Lapa, Francisco Fernández del Riego e a edición das Cantigas d’escarnho e maldizer”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 235–255. doi: 10.32766/brag.384.847.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.384.847

Palabras clave:

lírica trobadoresca galego-portuguesa, Manuel Rodrigues Lapa, Cantigas d’escarnho e maldizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses, Francisco Fernández del Riego, editorial Galaxia

Resumo

O artigo trata do proceso de elaboración e produción editorial da obra Cantigas d’escarnho e maldizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses (1965), do filólogo portugués Manuel Rodrigues Lapa, publicada por Galaxia. Saliéntase o papel do polígrafo galeguista Francisco Fernández del Riego neste proceso, testemuñado na correspondencia que lle enviou o primeiro a partir de 1950. A iniciativa de edición da obra aparece enmarcada nas relacións do filólogo portugués co galeguismo, en especial, co grupo nucleado arredor da editorial.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Girgado, Luís; Caamaño Pérez, Laura; e Piñeiro Pais, Laura (2020). Santiago Montero Díaz e Manuel Rodrigues Lapa: cartas a Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Álvarez Blázquez, Xosé María, ed. (1952). Escolma de poesía galega I. Escola medieval galego-portuguesa (1198-1346). Vigo: Galaxia.

Álvarez Cáccamo, Celso (2008). Álvarez Blázquez e Lapa: História duma colaboração. Xosé María Álvarez Blázquez (1915-1985) [web]. A Coruña: Universidade da Coruña.

Barreiros, Cosme [Francisco Fernández del Riego] (1957). O Dr. Rodrigues Lapa enxuicia algus problemas da cultura galega. Galicia Emigrante. 29, 13-14.

Carballo Calero, Ricardo (1965). Cantigas d’escarnho e de maldizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Edição crítica pelo prof. M. Rodrigues Lapa. Grial. 8, 238-240.

Cartas = Lapa, Manuel Rodrigues (2001). Cartas a Francisco Fernández del Riego sobre a Cultura Galega. Vigo: Galaxia. Edición de Francisco Fernández del Riego.

Cepeda, Isabel Vilares (1997). Bibliografia do Prof. Manuel Rodrigues Lapa. Confluência. Revista do Instituto da Língua Portuguesa. 14, 11-32.

Colectânea de Estudos em Homenagem a Rodrigues Lapa. Anadia: Câmara Municipal de Anadia, 1984.

Colóquio Internacional. Curia 1997. Conmemorações do Centenário do Nascimento do Professor Doutor Manuel Rodrigues Lapa. Filologia, Literatura e Linguística. [Lisboa]: Fundação Engenheiro António de Almeida, 2000.

Correspondência = Marques, Maria A. et alii, eds. (1997). Correspondência de Rodrigues Lapa. Selecção (1929-1985). Coimbra: Minerva.

Delgado, Alexandre Miranda (1984). Rodrigues Lapa: Suas atividades no Brasil. En: Colectânea de Estudos en Homenagem a Rodrigues Lapa. Anadia: Câmara Municipal de Anadia, 37-43.

Diogo, José Ferraz (1997). Manuel Rodrigues Lapa. Fotobiografia. Anadia: Câmara Municipal de Anadia / Casa Rodrigues Lapa.

Epistolario = Piñeiro, Ramón (2000). Un epistolario de Ramón Piñeiro. Vigo: Galaxia. Edición de Francisco Fernández del Riego.

Epistolario Blázquez = Montero Santalha, José-Martinho (2008). Correspondência entre José Maria Álvarez Blázquez e Manuel Rodrigues Lapa. Agália. 93/95, 5-48.

Fernández del Riego, Francisco (1994). Algunhas notas sobre o filólogo de Anadia. A Trabe de Ouro. 14, 239-245.

Fernández del Riego, Francisco (1997). Lapa identificouse co galeguismo dos anos trinta. A Nosa Terra. 806 (27/XI/1997), 3.

Labrada, Álvaro [Álvaro Cunqueiro] (1957). Viajeros ilustres. El Dr. Rodrigues Lapa, en Galicia. Faro de Vigo. 2/V/1957.

L[abrada], Á[lvaro] [Álvaro Cunqueiro] (1963). O noso cancioneiro de bulras. Grial. 2, 221-222.

Lapa, Manuel Rodrigues (1952). Limiar. En: Xosé María Álvarez Blázquez, ed. Escolma de poesía galega I. Escola medieval galego-portuguesa (1198-1346). Vigo: Galaxia.

Lapa, Manuel Rodrigues (1983). As minhas razões. Memorias de um idealista que quis endireitar o mundo. Coimbra: Coimbra Editora.

Lapa, Manuel Rodrigues (2023). Colección Manuel Rodrigues Lapa con Ramón Piñeiro. Proxecto epístola. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Lorenzana, Salvador [Francisco Fernández del Riego] (1950). Atalaya de Galicia. Un gran medievalista. La Noche. 27/VII/1950, 8.

Lorenzana, Salvador [Francisco Fernández del Riego] (1951a). El doctor Rodrigues Lapa enjuicia algunos problemas de la cultura gallega. Entrevista con el ilustre filólogo. La Noche. 12/IX/1951, 1 e 5.

Lorenzana, Salvador [Francisco Fernández del Riego] (1951b). Atalaya de Galicia. Sobre los orígenes líricos. La Noche. 15/XII/1951, 8.

Lorenzana, Salvador [Francisco Fernández del Riego] (1960). El complejo cultural galaico-luso-brasileño cuenta con ochenta millones de participantes. Entrevista. La Noche. 14/IV/1960, 8 e 7.

Lorenzana, Salvador [Francisco Fernández del Riego] (1964). Rodrigues Lapa e a cultura galego-portuguesa. Grial. 4, 139-158.

Lorenzo, Ramón (1989). Manuel Rodrigues Lapa. Verba. 16, 533-537.

Montero Santalha, José-Martinho (1984). Rodrigues Lapa e a Galiza (Crónica de um longo amor). En: Colectânea de Estudos en Homenagem a Rodrigues Lapa. Anadia: Câmara Municipal de Anadia, 77-93.

Nunes, Maria Arminda Zaluar (1984). Cultura e educação. Professorado. En: Colectânea de Estudos en Homenagem a Rodrigues Lapa. Anadia: Câmara Municipal de Anadia, 57-69.

Pacheco, Fernando Assis (1984). Perfil. Rodrigues Lapa: “o afã insubornável da verdade”. Jornal de Letras, Artes e Ideias. 127, 7-8.

Palma-Ferreira, João (1984). Um clássico moderno. Jornal de Letras, Artes e Ideias. 127, 8-9.

Rêgo, Raúl (1984). Da Seara Nova ao Partido Socialista. En: Colectânea de Estudos en Homenagem a Rodrigues Lapa. Anadia: Câmara Municipal de Anadia, 57-69.

Rodríguez, José Luís (2000). A Galiza “raíz anterga da nossa cultura» ou «a portugaleguidade” de Rodrigues Lapa. En: Colóquio Internacional. Curia 1997. Conmemorações do Centenário do Nascimento do Professor Doutor Manuel Rodrigues Lapa. Filologia, Literatura e Linguística. [Lisboa]: Fundação Engenheiro António de Almeida, 61-78.

Vilares Cepeda, Isabel (1997). Bibliografia do Prof. Manuel Rodrigues Lapa. Confluência. Revista do Instituto da Língua Portuguesa. 14, 11-32.

Artigos máis lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

1 2 > >>