A hidra tricéfala de Galaxia: o equipo de Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla e Ramón Piñeiro

Descargas

Publicado

23-04-2024

Cómo citar

Pastoriza Rozas, X. L. (2024) “A hidra tricéfala de Galaxia: o equipo de Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla e Ramón Piñeiro”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 153–168. doi: 10.32766/brag.384.843.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.384.843

Palabras clave:

editorial Galaxia, Galeguismo, Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla Couto, Ramón Piñeiro

Resumo

A editorial Galaxia e o labor do seu equipo humano durante o franquismo pode analizarse desde múltiples perspectivas. Mais Xaime Isla sempre insistía en que se debía prestar unha atención especial á súa organización colectiva como equipo, unha teima que reflectiu con asisada creatividade en data indeterminada na súa caracterización caricaturesca de Piñeiro, Del Riego e el mesmo como unha hidra de tres cabezas. A análise das dinámicas positivas, nutritivas e produtivas deste traballo en equipo permitirían explicar a supervivencia histórica da editorial e o seu proxecto político-cultural, así como o triunfo do galeguismo en canto cultura política da Galicia autonómica e democrática. Porque a editorial Galaxia e o seu grupo humano constituíuse e desenvolveuse como un exemplar equipo de alto rendemento motivado e inspirado por unha épica de rebeldía, resistencia, reconquista, entusiasmo e fidelidade ao ideal galeguista e ás súas sete misións. Un compromiso rexo e insubornable que permitiu a continuidade do proxecto Galaxia malia os conflitos, disidencias, porfías e retesías que nunca comprometeron a irmandade e o espírito de fraternal camaradería ao servizo dunha causa común: construír Galicia.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Beramendi, Justo (2023). Un mozo nacionalista na Galicia da II República. En: Francisco Fernández del Riego, Loitando pola Galicia que non foi. Escritos 1932-936. Vigo: Galaxia.

Castro, Xavier, ed. (2001). Castelao e os galeguistas do interior: cartas e documentos 1943-1954. Vigo: Galaxia.

Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (2003). Álvaro de las Casas. Biografía, documentos e epistolario. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco (1994). O río do tempo. Unha historia vivida. Sada: Ediciós do Castro.

Fernández del Riego, Francisco (1996). A xeración Galaxia. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco (2000). Un epistolario de Ramón Piñeiro. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco (2003). Camiño andado. Vigo: Galaxia.

García Martínez, Pablo (2023). Francisco Fernández del Riego e a xente de Galicia Emigrante: historia dun disenso produtivo. Boletín da Real Academia Galega. 384, 321-346.

Isla Couto, Xaime (1956). A axuda dos emigrados no desenvolvemento económico de Galicia. En: Primeiro Congreso da Emigración Galega. Documentación. Crónicas. 1956. Buenos Aires. Buenos Aires: Editorial Nós, 130-135.

Isla Couto, Xaime (1992). Construír Galicia. Trasalba (Ourense): Fundación Otero Pedrayo.

Isla Couto, Ramiro (2022). A semente caía en terra propicia. Cartas ao meu benquerido irmán Xaime (1927-1957). Vigo: Fundación Isla Couto. Edición de Xosé L. Pastoriza Rozas.

Monteagudo, Henrique, ed. (2015). Ramón Piñeiro. A vontade da intelixencia. Unha fotobiografía 1915-1990. Vigo: Fundación Penzol / Galaxia.

Monteagudo, Henrique (2021). O idioma galego baixo o franquismo. Da resistencia á normalización. Vigo: Galaxia.

Pastoriza Rozas, Xosé L., ed. (2015a). Xaime Isla: raíz e utopía de Galicia. Vigo: Galaxia.

Pastoriza Rozas, Xosé L. (2015b). Presenza da nación. O galeguismo xuvenil de Xaime Isla. Grial. Revista Galega de Cultura. 207, 22-33.

Pastoriza Rozas, Xosé L. (2022). Xaime Isla nas Mocedades Galeguistas: pensamento e acción organizativa. En: Xosé L. Pastoriza e Marcelino Agís, eds. Xaime Isla Couto. Repensar Galicia, proxectar Galicia, facer Galicia. Vigo: Fundación Isla Couto, 71-101.

Piñeiro López, Ramón (1958). Economía y cultura. Revista de Economía de Galicia. 1, 3-4.

Piñeiro López, Ramón (1974). Galeguismo. En: Olladas no futuro. Vigo: Galaxia, 154-155.

Piñeiro López, Ramón (2009 [1981]). Galaxia e a fronte cultural. En: Henrique Monteagudo, ed. O espertar da conciencia galega. Galeguismo, cultura e identidade. Ensaios e artigos dispersos (1950-1990). Vigo: Galaxia, 94.

Rodríguez Polo, Xosé Ramón (2009). O triunfo do galeguismo: opinión pública, partidos políticos e comportamento electoral na transición autonómica en Galicia. Madrid: Dykinson. Rojo, Arxemiro (1987). As mocedades galeguistas. Vigo: Galaxia.

Vidal Andión, Antón (2020). Xaime Isla, o enxeñeiro da idea. O modelo de gobernanza da Editorial Galaxia. Grial. Revista Galega de Cultura. 225-226, 8-13.

Vidal Andión, Antón (2022). Xaime Isla, o ideador e creador da Editorial Galaxia, S.A. En: Xosé L. Pastoriza e Marcelino Agís, eds. Xaime Isla Couto. Repensar Galicia, proxectar Galicia, facer Galicia. Vigo: Fundación Isla Couto, 221-233.

Villanueva Gesteira, María Dolores (2015). A Editorial Galaxia: proxecto e traxectoria 1950-1963. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela.

Villares Paz, Ramón (2013). Actuar desde a cultura. Galeguismo “histórico” e transición democrática. Grial. Revista Galega de Cultura. 200, 15-27.

Villares Paz, Ramón (2021). Cultura e política na Galicia do século xx. Vigo: Galaxia.