Morte e transcendencia en María Victoria Moreno

Descargas

Publicado

18-12-2018

Cómo citar

Torres Queiruga, A. (2018) “Morte e transcendencia en María Victoria Moreno”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 83–94. doi: 10.32766/brag.379.723.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Andrés Torres Queiruga

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.379.723

Palabras clave:

María Victoria Moreno, biografía, enfermidade, morte, inmortalidade, resurrección, holocausto

Resumo

Partindo da morte como tabú cultural, o artigo estudia do diario de María Victoria Moreno, analizando o limpo enfrontamento co seu misterio. Atenta á dimensión antropolóxica a través de García-Sabell, entra con sensibilidade na visión relixiosa da resurrección, atenta tanto aos exemplos da fe sinxela como aos de crentes excepcionais. Parece resignarse ao consolo humilde e familiar na memoria dos seres queridos. Valorando esa humanísima actitude, o artigo acaba cunhas consideracións integradoras de carácter filosófico e teolóxico.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Casalderrey, Fina (2018): “Unha faísca de luz para pintar amenceres”, Encrucillada 207, 38-60.

Domínguez, Atilano (2015): Spinoza: obras completas y biografías. Madrid: ViveLibro.

García-Sabell, Domingo (1999): Paseata arredor da morte. Vigo: Galaxia.

Henry, Michel (2004): Phénoménologie de la vie. Tome IV: Sur l’éthique et la religion. Paris: Presses universitaires de France.

Moreno, María Victoria (2004): Diario da luz e a sombra. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Nuevo catecismo para adultos: versión íntegra del Catecismo Holandés. Barcelona: Herder, 1969.

O’Sullivan, Michael (2006): Incarnation, barbarism and belief: an introduction to the work of Michel Henry. Bern: Peter Lang.

Ricoeur, Paul (2008): Vivant jusqu’à la mort. Paris: Ed. du Seuil. Trad. castelá: Vivo hasta la muerte. Buenos Aires, México: Fondo de Cultura Económica.

Rosenzweig, Franz (1990): Der Stern der Erlösung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Tillich, Paul (1968): “Nacido en el sepulcro”, en Se conmueven los cimientos de la tierra. Barcelona: Ariel, 259-265.

Torres Queiruga, Andrés (1994): “Muerte e inmortalidad: lógica de la simiente vs. lógica del homúnculo”, Isegoría 10, 85-106.

Torres Queiruga, Andrés (2002): Repensar a resurrección. A diferencia cristiá na continuidade das relixións e da cultura. Vigo: SEPT.

Torres Queiruga, Andrés (2003): “Carlos Casares: a morte como semente”, en Francisco Díaz-Fierros e Henrique Monteagudo (coords.), Carlos Casares, a semente aquecida da palabra. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 267-270.