"Querido e ademirado irmán". Francisco Fernández del Riego e Ramón Otero Pedrayo, máis de corenta anos de fraternal intercambio epistolar (1934-1975)

Descargas

Publicado

23-04-2024

Cómo citar

Arias Chachero, P. (2024) “‘Querido e ademirado irmán’. Francisco Fernández del Riego e Ramón Otero Pedrayo, máis de corenta anos de fraternal intercambio epistolar (1934-1975)”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 217–234. doi: 10.32766/brag.384.846.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.384.846

Palabras clave:

Francisco Fernández del Riego, Ramón Otero Pedrayo, literatura galega de posguerra, epistolario, editorial Galaxia

Resumo

As case 500 cartas cruzadas entre Francisco Fernández del Riego (1913-2010) e Ramón Otero Pedrayo (1888-1976) ao longo de máis de corenta anos demostran que entre eles existiu unha amizade íntima. Traballaron xuntos nas principais empresas literarias de posguerra e estiveron sempre pendentes un do outro. Nestas cartas intercambian todo tipo de información sobre os seus traballos intelectuais e as súas vidas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Arias Chachero, Patricia (2023). Cunqueiro e Otero Pedrayo. Historia dunha amizade e epistolario. Mondoñedo: Casa Museo Álvaro Cunqueiro / Concello de Mondoñedo.

Arias Chachero, Patricia, ed. (2023). < a href="https://doi.org/10.32766/rag.423">Rexistros no vento. Epistolario de Francisco Fernández del Riego e Ramón Otero Pedrayo. A Coruña: Real Academia Galega.

Carballo Calero, Ricardo e Otero Pedrayo, Ramón (2020). Polos camiños das horas. Epistolario de Ricardo Carballo Calero e Ramón Otero Pedrayo. A Coruña: Real Academia Galega. Coordinación de Henrique Monteagudo; edición de Patricia Arias Chachero, Nélida Cosme Abollo e Adrián Estévez Iglesias.

Epton, Nina (1965). El amor y los españoles. Barcelona: Plaza & Janés.

Fernández del Riego, Francisco (1988). O señor da Casa Grande de Cima de Vila. Ourense: Fundación Otero Pedrayo.

Fernández del Riego, Francisco (1990). O río do tempo. Unha historia vivida. Sada: Ediciós do Castro.

Fernández del Riego, Francisco (2003). Camiño andado. Vigo: Galaxia.

Filgueira Valverde, Xosé F. e Otero Pedrayo, Ramón (2009). Xosé Filgueira Valverde, Ramón Otero Pedrayo. Epistolario. Pontevedra: Museo de Pontevedra. Compilado por M.ª Jesús Fortes Alén; estudo preliminar de Ramón Villares.

Manuel María (2014). Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974). Lugo: Fundación Manuel María de Estudos Galegos. Edición de Xosé Manuel Sánchez Rei e Estefanía Mosquera Castro.

Paz-Andrade, Valentín (2012). Lume de vidas. Valentín Paz-Andrade- Ramón Otero Pedrayo: un diálogo epistolar (1925-1976). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Edición de Henrique Monteagudo e Denis Vicente.