"Na miña alma e nas alleas". O sentido político do infortunio en Rosalía de Castro e Lois Pereiro

Descargas

Publicado

08-11-2011

Cómo citar

Rábade Villar, M. do C. (2011) “‘Na miña alma e nas alleas’. O sentido político do infortunio en Rosalía de Castro e Lois Pereiro”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (372), pp. 37–49. doi: 10.32766/brag.372.374.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • María do Cebreiro Rábade Villar

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.372.374

Palabras clave:

Lois Pereiro, Rosalía de Castro, Simone Weil, desgraza, poesía e política

Resumo

É a desgraza evitable? Pode a experiencia humana escapar á vivencia da dor? Estas dúas cuestións preocuparon con singular intensidade a Lois Pereiro e a Rosalía de Castro. Nos dous, os problemas que se derivan destes interrogantes atinxiron resonancias existenciais e políticas. Sempre sensible ás implicacións filosóficas da literatura, tamén a pensadora Simone Weil soubo comprender que o infortunio non era tanto unha condición individual como a vivencia encarnada de determinadas experiencias colectivas. A enfermidade, a fame, a exclusión social ou a precariedade nas condicións laborais aparecen ante eles tres como síntomas capaces de revelar, nos corpos, o carácter responsable da desgraza.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Badiou, Alain (1989): Manifeste pour la philosophie. Paris: Seuil.

Bataille, Georges (1949): La Part Maudite. Paris: Minuit.

Birules, Fina (2003): “La Guerra de Troia en Hannah Arendt i Simone Weil”, en Mary Nash e Susanna Tavera (eds.), Las Mujeres y las Guerras. El papel de las Mujeres en las Guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea. Barcelona: Icaria, 170-176.

Carré Aldao, Uxío (1926-1927): “Estudio bio-bibliográfico crítico acerca de Rosalía de Castro”, Boletín da Real Academia Gallega 16 (1926-1927).

García Candeira, Margarita (2012): “Más allá de la ansiedad de la autoría: poética del desierto e imaginación femenina en La hija del mar”, en Helena González e M.ª do Cebreiro Rábade (eds.), Canon y subversión. La obra narrativa de Rosalía de Castro. Barcelona: Icaria, pp. 99-121.

Hardt, Michael e Antonio Negri (2004): Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. Londres: Hamish Hamilton.

López Sánchez, M. (2012): “Os efectos da aculturación en ‘El Cadiceño’, de Rosalía de Castro”, en M.ª do Cebreiro Rábade Paredes e Dolores Vilavedra (eds.): Novas olladas sobre Rosalía de Castro. Monográfico de Grial 149, 24-33.

Mayoral, Marina [ed. Rosalía de Castro] (1993): Obras completas. Madrid: Turner, II vols.

Murguía, Manuel (1885): Los Precursores. A Coruña: La Voz de Galicia, 263-264.

Nancy, Jean-Luc (2001): La Communauté Affrontée. Galilée: París.

Nash, Mary e Susanna Tavera (eds.) (2003): Las Mujeres y las Guerras. El papel de las Mujeres en las Guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea. Barcelona: Icaria, 170-176.

O’Rivas, Manuel (1997): “Unha bomba envolta en flores”, Luzes de Galiza 28.

Rábade Villar, María do Cebreiro (2010): “Rosalía de Castro, lectora de Edgar Allan Poe”, A trabe de ouro. Publicación galega de pensamento crítico 83, 19-22.

Rivas, Manuel (1996): “Poesía última de amor y enfermedad. en la muerte de Lois Pereiro”, El País: 29 de maio.

Salgado, Daniel (2011): “Lois Pereiro. Lóbregas figuras do século da febre”, en Lois Pereiro. Antoloxía poética. Vigo: Editorial Galaxia, 13-46.

Salgado, Daniel ed. Lois Pereiro (2011): Obra completa. Edición bilingüe. Barcelona: Libros del silencio / Xunta de Galicia.

Weil, Simone [1940-1941]. «La Ilíada o el poema de la fuerza», en La fuente griega. Traducción de José Luis Escartín e María Teresa Escartín. Madrid: Trotta, 2005, 15-45.

Weil, Simone (1955): Opression et liberté. Paris: Gallimard.