Enxeñar un mundo posible: Casares e a reinvención da Literatura Infantil e Xuvenil (1986-2002)

Descargas

Publicado

24-11-2017

Cómo citar

Pena Presas, M. (2017) “Enxeñar un mundo posible: Casares e a reinvención da Literatura Infantil e Xuvenil (1986-2002)”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 185–197. doi: 10.32766/brag.378.685.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Montse Pena Presas

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.378.685

Palabras clave:

Carlos Casares, edición, literatura infantil

Resumo

Este artigo afonda nas tarefas levadas a cabo por Carlos Casares como mediador (editor, tradutor e conferenciante, fundamentalmente) e escritor (un oficio que se ve mediatizado polas funcións anteriores) de literatura infantil durante o período 1986-2002. Aínda que se pensaba que as outras angueiras do intelectual total que era o afastaran deste campo literario, estas páxinas demostran como mantivo, tamén nesta etapa un interese e un traballo constantes a prol das letras para a infancia derivados, fundamentalmente, do seu labor como editor.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Casares, Carlos (1991a): Este é Toribio. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (1991b): Toribio contra o profesor Smith. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (1991c): Toribio e o contador de contos. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (1992): “Os libros da miña illa”, Papeles de Literatura Infantil y Juvenil 15, 6-8.

Casares, Carlos (1994): Toribio revoluciona o tráfico. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (1996): Lolo anda en bicicleta. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (1997): “A maneira de presentación”, en Juan Farias, Crónicas de media tarde. A Coruña: Everest Galicia, 5-7.

Freixanes, Víctor F. (2017 [1976]): Unha ducia de galegos. Vigo: Galaxia.

Galanes, Iolanda (2014): “Carlos Casares y la traducción: obra dispersa e inédita”, Quaderns de traducció 21, 183-198.

García, R. (2001): “El autismo domina la narrativa vasca, gallega y catalana según los expertos”, La Voz de Galicia 19/IV/2001, 30.

Luna Alonso, Ana (2012): “As traducións inéditas de Carlos Casares”, Grial 196, 38-47.

Luna Alonso, Ana (2017): “A proxección internacional na obra de Carlos Casares”, Raigame 40, 115-121.

Pena Presas, Montse (2007): “Carlos Casares, tradutor diverso e editor entregado de literatura infantil e xuvenil”, Anuario de Estudos Literarios Galegos 2007, 68-73.

Pena Presas, Montse (2014): “A relación de Carlos Casares co mundo da infancia: os anos do pensador da cultura (1968-1986)”, Grial 201, 80-89.

Redacción (1987a): “La filarmónica de Kosice interpretará en el teatro Colón un concierto dedicado a Beethoven”, La Voz de Galicia 12/V/1987, 47.

Redacción (1987b): “Esta tarde se inaugurará el I Salón del Libro Infantil y Juvenil”, La Voz de Galicia 18/XII/1987, 47.

Redacción (1989): “Chequeo al sector: editorial Galaxia”, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil 12, 37-38.

Redacción (1990a): “Carlos Casares mantendrá encuentros con los escolares dentro de la Semana de Animación a la Lectura”, La Voz de Galicia 9/V/1990.

Redacción (1990b): “Uns 200 especialistas asisten en Santiago aos Encontros de Literatura Infantil”, La Voz de Galicia 23/VI/1990, 76.

Redacción (1994): “Ilustrar con palabras”, La Voz de Galicia 19/XI/1994.

Redacción (1995): “Campaña de animación a la lectura en las escuelas”, La Voz de Galicia 1/II/1995, 34.

Redacción (1996): “El Premio Nacional de Literatura sorprende a Fina Casalderrey”, La Voz de Galicia 5/XI/1996, 4.

Redacción (2001): “Na Biblioteca 120 está o mellor que se escribiu en galego na historia [Entrevista con Carlos Casares]”, La Voz de Galicia 30/XII/2001, 30.

Torrente Ballester, Gonzalo (1999): Doménica. Madrid: Espasa.

Vázquez Freire, Miguel (1988): “A verosimilitude dos detectives de Elviña”, La Voz de Galicia 7/VII/1988.

Villanueva Gesteira, María Dolores (2012): “Casares e Galaxia, Casares en Galaxia”, Grial 196, 28-37.