Primitivo Rodríguez Sanjurjo (1880-1947)

Descargas

Publicado

14-11-2013

Cómo citar

Vázquez Monxardín, A. (2013) “Primitivo Rodríguez Sanjurjo (1880-1947)”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (374), pp. 301–357. doi: 10.32766/brag.374.431.

Número

Sección

Traballos de investigación e estudo

Autores/as

  • Afonso Vázquez Monxardín

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.374.431

Palabras clave:

Primitivo Rodríguez Sanjurjo, esoterismo, modernismo, vangarda, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Las Mesetas Ideales, Escenas de Gigantomaquia, La Centuria, revista Nós

Resumo

O presente artigo contén unha achega biográfica a Primitivo Rodríguez Sanjurjo (1880-1947), representante da intelectualidade de vangarda ourensá, introdutor do orientalismo e esoterismo na cidade na segunda década do século XX, cando participou con Vicente Risco e Otero Pedrayo en varias iniciativas culturais da época pre-galeguista destes autores, entre as que destaca a revista La Centuria. Foi profesor de literatura española en tres universidades de Estados Unidos entre os anos 1920 e 1926. Publicou en revistas internacionais (Síntesis, Mercurio, Mundial Magazine) e mantivo relación con Rubén Darío, Jorge Luís Borges, Roso de Luna e outros moitos intelectuais hispanos do momento. É autor dun gabado libro de poesía, Las Mesetas Ideales (1910) e dunhas estrañas prosas mitolóxicas, Escenas de Gigantomaquia (1923). Na súa tese de doutoramento defendeu a idea da transformación radical da división provincial de España en favor dun modelo xeométrico que non histórico. Viviu os últimos anos da súa vida como profesor de xeografía no Instituto de Lugo. No ano 2011 a súa familia fixo doazón á Real Academia Galega de interesantes fondos documentais relacionados co autor, entre os que se contan algunhas obras inéditas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Bachillerillo, El (1910): “Un poeta nuevo. Primitivo Rodríguez Sanjurjo. Las mesetas ideales”, El Globo 17/VI/1910.

Bonet Correa, Antonio (2013): “En la ciudad y en la historia del arte. Conferencia con motivo de la entrega del Premio Internacional Geocrítica 2013”, Scripta Nova 461.

Borges, Jorge Luís (1927): “Primitivo Rodríguez Sanjurjo”, Sintesis (Buenos Aires) 2.

Cansinos Asséns, Rafael (1917): “Ritmos y matices. Poetas Galaicos”, La Correspondencia de España 30/VII/1917.

Cansinos Asséns, Rafael (1925): “Poetas y prosistas galaicos”, La nueva literatura. Vol. 2. Madrid: Páez.

Couceiro Freijomil, Antonio (1948): “Escritores gallegos: Primitivo R. Sanjurjo”, La Noche 14/II/1948.

Cuevillas, Florentino L. (1948): “Las cosas de Orense. En memoria”, La Región 11/I/1948.

Devos, Prosper-Henri (1912): “Lettres de la Galice. VIII. Orense et le poète Sanjurjo”, L’Etoile Belga (Bruxelas) 15/X/1912.

Devos, Prosper-Henri (1913): “Primitivo R. Sanjurjo”, Le Thyrse. Revue d’Art (Bruxelas) t. XIV.

Fernández Mazas, Armando (1989): “El poeta, ensayista y astrólogo Primitivo Rodríguez Sanjurjo”, en Ourense, Atenas de Galicia. Ourense: Andoriña.

Manuel María (1994): “Noticia de don Primitivo Rodríguez Sanjurjo”, en Instituto de Bacharalato “Lucus Augusti” (ed.), CL aniversario do Instituto de Lugo. Lugo: Deputación Provincial.

Marquina, Eduardo (1924): En Flandes se ha puesto el sol. Edited with exercises, notes, and vocabulary, by Ernest Herman Hespelt and Primitivo R. Sanjurjo, with a critical introduction by Federico de Onis y Sánchez. Boston, New York: D.C. Heath and Company. [Colaboración en libro colectivo destinado aos alumnos de castelán en USA].

Montero de la Puente, Lázaro (1990): Memorias de un don nadie. Sada: Ediciós do Castro.

Otero, R. (1923): “Escenas de Gigantomaquia. Por Primitivo R. Sanjurjo”, Vida Gallega 237.

Otero Pedrayo, Ramón (1928): “Escenas de Gigantomaquia”, Galicia. Diario de Vigo 28/X/1923.

Otero Pedrayo, Ramón (1948): “Parladoiro. Lembranzas”, La Noche 13/I/1948.

Otero Pedrayo, Ramón (1952): “Primitivo Rodríguez Sanjurjo”, en O libro dos amigos. Vigo: Galaxia.

Ramón y Fernández, José: “Morreu un poeta”, La Noche 6/I/1948.

Regueiro, Natalia (1997): “Conversando con Luz Pozo Garza. Preludios literarios de una escritora”, Moenia 2.

Reinach, Salomon (1918): “Dossier de la Venus de Milo”, Revieu de Arqueologie (París) t. VII, I/1984, 184.

Risco, Vicente (1948): “Memoria de Primitivo R. Sanjurjo”, La Noche 1/I/1948.

Risco, Vicente (1958): “En busca del Orense perdido: Guerras literarias”, La Región.

Rodríguez Fer Claudio (2002): “Borges desde o labirinto galego”, Moenia 8.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1910): Las Mesetas Ideales. Madrid: Antonio Marzo.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1911): “Paráfrasis de Salomé”, Mundial Magazine 6, 311-312.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1912): “El iceberg [Poema]”, Mundial Magazine 16, 312..

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1916): [Transcrición íntegra do discurso sobre Rubén Darío na “Velada de Homenaje a la memoria de Rubén Darío], La Región 20/II/1916.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1917):“Paráfrasis del Rey Serpiente”, La Centuria 1, 4 e ss.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1917): “Horóscopo de S.M. el Kaiser Guillermo II”, La Centuria 1, 18. [Beta Herculis, pseudónimo].

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1917): “Paráfrasis de Arethusa, de Europa y de la Venus de Milo”, La Centuria 2, 4 e ss.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1917): “Horóscopo de S.M. el Rey D. Alfonso XII”, La Centuria 2, 19. [Beta Herculis, pseudónimo].

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1917): “Horóscopo de Lloyd George”, La Centuria 3, 19. [Beta Herculis, pseudónimo].

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1917): “Cólquida [Poema]”, La Centuria 4, 8 e ss..

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1917): “Horóscopo de Luís Amadeo de Saboya”, La Centuria 4, 23. [Beta Herculis, pseudónimo].

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1917): “El calendario universal”, La Centuria 5, 11 e ss.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1917): “Horóscopo del primer gobierno de concentración de los partidos políticos de España”, La Centuria 5, 23. [Beta Herculis, pseudónimo].

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1918): “Del aquelarre proyectado por una pipa”, La Centuria 7, 6 e ss.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1919): “Nocturno. A la memoria de Arturo Vázquez Núñez, sabio arqueólogo orensano”, El Sol 13/VIII/1919.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1921): “Do Padre Feixoo. Capítulo XII das Escenas de Gigantomaquia”, Nós: Boletín mensual da cultura galega 6, 3-5, 20/VIII/1921.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1921): “Xúpiter y-os Xigantes: Capítulo XXXVIII das Esceas de Xigantomaquia”, Nós: Boletín mensual da cultura galega, 7, 8-10, 25/X/1921.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1923): “Sobre Rubén Darío”, El Mercurio Peruano. Revista mensual de ciencias sociales y politicas Ano VI. Vol. X, 377 e ss.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1923): “Spanish Claims in Morocco”, New York Times Current History of the European War 5, 816-819. Vol. 17.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1923): “Socialism in Spain”, New York Times Current History of the European War 2, 237. Vol. 19.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1923): Escenas de Gigantomaquia. Orense: La Región.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1925): Errores de la división provincial de España y fundamentos geográficos para una nueva división en provincias. Madrid: Vicente Rico, 1925. [Tese de doutoramento presentada en 1905, 49 páxinas].

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1927): “A toda la nueva estética”, Síntesis 2 (Buenos Aires).

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1927): “Gallegos y andaluces. Saudade, morriña, melancolía”, Domecq en Galicia núm. extra 2.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1928): “O cabalo do Apóstolo Santiago”, A Nosa Terra 251, 25/VII/1928.

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1928): “A toda nueva estética: el pórtico”, Síntesis 15 (Buenos Aires).

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo (1933): “Preludio a Los Nocturnos [Poema]”, Cristal 7.

Salgado, José Luís (1990): “Recuerdos de un alumno del Instituto Masculino. Imagen del profesorado en un espejo covenxo. Don Primitivo Rodríguez Sanjurjo”, El Progreso 2/V/1990.

[Solá, Jaime] (1932): “Gallegos ilustres. El nuevo triunfo de Primitivo Rodríguez Sanjurjo”, Vida Gallega 531.

Ventura, Joaquím (2000): O nacionalismo kármico de Vicente Risco. Santiago de Compostela: Laiovento.