Manuel María e Euskal Herria

Descargas

Publicado

21-11-2016

Cómo citar

Estévez, X. (2016) “Manuel María e Euskal Herria”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (377), pp. 179–209. doi: 10.32766/brag.377.505.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Xosé Estévez

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.377.505

Palabras clave:

Manuel María, Euskal Herria, emigración, Centros galegos, Asociacións galegas, Camiño, nostalxia, Gabriel Aresti, Francis Jammes, Jon Mirande, Josean Artxe, Koldo Izagirre, Xosé Andrés López, Andoni Vázquez Tierra

Resumo

Este estudo pretende analizar a estrita relación que mantivo Manuel María con Euskal Herria, cos seus escritores, cos Centros e Asociacións galegas, espalladas ao longo da terra vasca dun xeito desinteresado e en virtude do seu compromiso solidario social e nacional, especialmente sensible no problema da emigración.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Aresti, Gabriel e Manuel María (2007): Galegos en Bizkaia. Galiziarrak Bizkaian. [Santiago de Compostela]: Fundación para o Estudo e a Divulgación da Cuestión Social e Sindical en Galiza. Edición de Xurxo Martínez Crespo e Raúl Río Díaz.

Arquivo do autor, Oiartzun (Gipuzkoa).

Cabana, Darío Xohán e Amelia Outeiro (2016): Manuel María. Antoloxía poética. Vigo: Galaxia.

Díaz Núñez, Celia (1995): “Manuel María. O reencontro coas orixes”, en Voces da Terra. Quiroga e os seus escritores. Quiroga: Concello, 117-136.

Caño, Xosé Manuel del (1989): Conversas con Manuel María. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Estévez, Xosé (1986): “Limiar”, en Manuel María, Ritual para unha tribo capital de concello. Ourense: Follas Secas.

Estévez, Xosé (1995): “O concepto de Terra no Terra Chá”, en Xiz 1995: 61-69.

Estévez, Xosé (2001): “A fidelidade no espello”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 133-140.

Estévez, Xosé (2005a): “Manuel María: poeta nacional e estrela sempre nova”, Estadea 3, 10-19.

Estévez, Xosé (2005b): “Limiar”, en Manuel María: Antoloxía homenaxe. Lasarte-Oria: Casa de Galicia en Gipuzkoa / Fato Cultural Galego Daniel Castelao.

Estévez, Xosé (2009): “Manuel María: a amizade mellor que o ouro”, en Pilar García Negro e Diego Pardo Amado (eds.), Manuel María: Literatura e nación. Actas do Congreso (A Coruña, 3-5 de Novembro de 2005). A Coruña: Universidade, 75-89.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2007a): Cucou o cuco cuqueiro. Lingua e estilo na obra de Manuel María. Lugo: Fundación Caixa Galicia.

García, Xosé Lois (1994): Lectura e itinerario posíbel polo Terra Chá de Manuel María. Lugo: Deputación provincial.

García, Xosé Lois (1995): “Aportacións para un vocabulario da flora e da fauna no Terra Chá, de Manuel María”, en Xiz 1995: 95-140.

García, Xosé Lois (2001): “A arquitectura na poesía de Manuel María”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 225-249.

Gualter Póvoas [Francisco J. Velozo] (1988): “A «filosofia galega» e a poesía de Manuel María”, Boletim de Trabalhos Históricos 39, 221-253.

Hortas Vilanova, Manuel [Manuel María ] (1979): “Os vasco-navarros”, A Nosa Terra 84, 17.

Hortas Vilanova, Manuel (1982): “Breve viaxe a Euskadi”, A Nosa Terra 188, 22.

Hortas Vilanova, Manuel (1986): “Lembranza de Gabriel Aresti”, A Nosa Terra 296, 19.

Hortas Vilanova, Manuel (1987): “Viaxe ao Cantábrico”, A Nosa Terra 307, 19.

Hortas Vilanova, Manuel (1988): “O país de Francis Jammes”, A Nosa Terra 351, 22.

Hortas Vilanova, Manuel (1990): Andando a Terra 1977-1987. Vigo: A Nosa Terra. Edición de Pilar García Negro e Miguel Mato Fondo.

López Foxo, Manuel (1985): “A luz ressuscitada, de Manuel María”, Mundaiz 29, 69-76.

López Foxo, Manuel (1989): “O Val de Quiroga en sonetos de Manuel María”, El Progreso 8/II/1989.

López Foxo, Manuel (1998): “A contribución de Manuel María á renovación da palabra poética dos setenta”, A Nosa Terra 842, 26.

López Foxo, Manuel (2001): “Aproximación á súa obra poética”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 373-387.

López Foxo, Manuel (2010): Sobre a poesía última de Manuel María (1976-1995). Bertamiráns: Laiovento.

López González, Xosé Andrés (1990): Onde o vento leva un soño de carpazas. Barakaldo: Asociación cultural Rosalía de Castro.

López González, Xosé Andrés (1989): “Limiar”, en Manuel María, Saturno. Barakaldo: Asociación cultural Rosalía de Castro.

Losada, Basilio (1972): “Manuel María”, en Poetas gallegos contemporáneos. Barcelona: Seix Barral, 335-339.

Manuel María (2001a): Obra poética completa I (1950-1979). A Coruña: Espiral Maior.

Manuel María (2001b): Obra poética completa II (1991-2000). A Coruña: Espiral Maior.

Mato Fondo, Miguel A. (2011): Señardade da luz (a obra poética de Manuel María). A Coruña: Asociación cultural Alexandre Bóveda.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (1984): “Manuel María”, en De Pondal a Novoneyra. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 279-281.

Queixas Zas, Mercedes (2016): Labrego con algo de poeta: biografía de Manuel María. Vigo: Galaxia.

Redacción (1989): “Manuel María e Xosé Tejelo únense en Sonetos ao Val de Quiroga”, El Correo Gallego 18/II/1989.

Redacción (1990): “Manuel María Fernández Teixeiro”, O Xistral 11, 5.

Río Díaz, Raúl (2001): “O poeta da Terra Cha en Euskal Herria”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 593-601.

Rodríguez Porto, Ramón (1989): “O paisaxismo poético dos Sonetos ao Val de Quiroga”, La Voz de Galicia 9/IV/1989.

Torres Gómez, Camilo (ed.) (1980): Manuel María. Versos de trinta outonos. Escolma: 1950-1979. Santiago de Compostela: Edicións Xistral.

Torres Gómez, Camilo (2000): Manuel María: poesía, traballo lingüístico e traballo cultural. A Coruña: Universidade. Tese de doutoramento.

Torres Gómez, Camilo (2001): Manuel María: os traballo e os días. Santiago de Compostela: Laiovento.

Torres Gómez, Camilo (2002): Bibliografía de Manuel María. Lugo: Fundación Manuel María.

Trapero Pardo, Xosé (1989): “Tierras de Quiroga en sonetos de Manuel María”, El Progreso 8/II/1989.

Vázquez Cuesta, Pilar (2001): “A miña amizade con Manuel María e tamén con Saleta”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 159-172.

Vázquez Tierra, Antonio (1995): O fume das cinsas. Barakaldo: Asociación cultural Rosalía de Castro.

Vilavedra Fernández, Dolores (1999): Historia da Literatura Galega. Vigo: Galaxia. Xiz, Xulio (dir.) (1995): Manuel María da Terra Chá. Lugo: Citania de Publicacións.