A aventura de editar na primeira posguerra, e dalgunhas relacións de Aquilino Iglesia Alvariño cos homes da Benito Soto

Descargas

Publicado

19-12-2019

Cómo citar

Arias Chachero, P. (2019) “A aventura de editar na primeira posguerra, e dalgunhas relacións de Aquilino Iglesia Alvariño cos homes da Benito Soto”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (380), pp. 275–290. doi: 10.32766/brag.380.773.

Número

Sección

Conmemoración do 70 aniversario da Colección Benito Soto

Autores/as

  • Patricia Arias Chachero

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.380.773

Palabras clave:

Poesía galega contemporánea, literatura galega de posguerra, Aquilino Iglesia Alvariño, Celso Emilio Ferreiro, Colección Benito Soto

Resumo

En 1947 publícase, en Vilagarcía de Arousa, Cómaros verdes de Aquilino Iglesia Alvariño, considerado o primeiro libro galego relevante da posguerra. En 1949, o autor deste poemario trasládase, por motivos profesionais, a Pontevedra onde cadra con Celso Emilio Ferreiro e o grupo de mozos que organizan a colección Benito Soto, primeira colección poética en galego tras a Guerra Civil. Iglesia Alvariño colabora activamente con este grupo de intelectuais na edición de libros de poesía.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Girgado, Luís Alonso, Xosé Luis Cochón Touriño e Ramón López Vázquez (eds.) (2014): Cunqueiro destinatario. Cadernos Ramón Piñeiro XXVIII. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Alonso Girgado, Luís e Laura Piñeiro Pais (eds.) (2016): Xistral. Revista de Poesía (Lugo, 1949). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Alonso Montero, Xesús (2000): Oteriana. Ourense: Fundación Otero Pedrayo.

Alonso Montero, Xesús (2003): A batalla de Montevideo. Vigo: Galaxia.

Alonso Montero, Xesús (2007): “Das Kapital en Vilagarcía”, La Voz de Galicia 20/X/2007.

Alonso Montero, Xesús (2009): Ramón Piñeiro ou a reinvención da cultura galega. Vigo: Galaxia.

Blanco Freijeiro, Antonio e Celso Emilio Ferreiro (1951): Musa alemá. Pontevedra: Sabino Torres.

Carballo Calero, Ricardo (1982): “Epitafio para Aquilino”, Libros e autores galegos. Século XX. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 257-261.

Cunqueiro, Álvaro (1948): “Poesía de Iglesia Alvariño”, La Noche 3/I/1948.

Cuña Novás, Manuel (1954): “La marcha del poeta”, Litoral 23/IX/1954.

Dasilva, Xosé Manuel (2008): “Ramón Piñeiro e a prohibición de traducir ao galego”, Grial 179, 86-97.

Fernández del Riego, Francisco (2000): Un epistolario de Ramón Piñeiro. Vigo: Galaxia.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (2008): “Celso Emilio Ferreiro”, en Ana Acuña e Xesús Alonso Montero (eds.), Os poetas galegos (1936). Antoloxía consultada. Pontevedra: Museo de Pontevedra.

Iglesia Alvariño, Aquilino (1964): Leva o seu cantare. Vilagarcía de Arousa: Editorial Celta.

Iglesia Alvariño, Aquilino (1986): Poesía galega completa. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Iglesia Alvariño, Aquilino (2011): Poemas castellanos 1936-1937. Seivane: Ediciós A Pedrosa. Edición non venal co gallo do cincoentenario do finamento do autor e en homenaxe a súa muller, Dolores Ferreirós Santos.

Manuel María (1988): Muiñeiro de brétemas. Sada: Ediciós do Castro.

Nicolás, Ramón (2012): Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Torres Ferrer, Sabino (2000): “A colección Benito Soto”, Madrygal 5, 105-112.

Torres Ferrer, Sabino (2008): As tres columnas. Vigo: Galaxia.

Torres Ferrer, Sabino (2014): Crónicas dun tempo escondido. Vigo: Galaxia.