Valentín Paz-Andrade, na luz e na sombra

Descargas

Publicado

09-11-2012

Cómo citar

Villares, R. (2012) “Valentín Paz-Andrade, na luz e na sombra”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (373), pp. 13–43. doi: 10.32766/brag.373.398.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Ramón Villares

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.373.398

Palabras clave:

Galeguismo, democracia, pensamento económico, economía rexional, lingua e cultura

Resumo

Este texto efectúa unha aproximación global á biografía de Valentín Paz-Andrade, nas súas luces e sombras, que é abeirada a través de varios trazos. En primeiro lugar, sublíñase a súa condición de intelectual ilustrado, de creador literario e de profesional no campo do dereito e da economía pesqueira. Tamén, en segundo termo, a súa traxectoria política marcada polo ideario galeguista e por unha concepción civilista da práctica política, tanto nos tempos da II República como durante os anos da transición da ditadura franquista á democracia. Da súa obra de pensador e analista económico, repárase na orixinal reflexión condensada no libro Galicia como tarea, un grande esforzo intelectual que supera a tradición teórica do galeguismo de pre-guerra, ao colocar o centro de gravidade da idea de Galicia nos aspectos cívicos, como unha “tarea” que os galegos han de “hacer o rehacer todos los días”. E, finalmente, ofrécense unhas breves referencias da súa presenza en América Latina, dos contactos co exilio republicano e da consideración do galego, en tanto que irmán do portugués, como lingua transcontinental.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Beramendi, Xusto (2007): De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Calvo, Tucho (1998): Valentín Paz-Andrade, a memoria do século. Sada: Ediciós do Castro.

Furtado, Celso (1991): Os ares do mundo. São Paulo: Paz e Terra.

López García, Xosé (ed.) (2004): O xornal Galicia (1922-1926): o alento da modernidade. Vigo: Edicións A Nosa Terra.

Paz-Andrade, Valentín (1930): “A nosa definición autonomista”, Nós 80. (1959): Galicia como tarea. Buenos Aires: Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires. Reedición, con estudo introdutorio de Ramón Villares, en Edicións Xerais de Galicia: Vigo, 2012.

Paz-Andrade, Valentín (1970): La marginación de Galicia. Madrid: Siglo XXI Editores.

Paz-Andrade, Valentín (1978): A galecidade na obra de Guimarães Rosa. Sada: Ediciós do Castro.

Paz-Andrade, Valentín (1982): Castelao na luz e na sombra. Sada: Ediciós do Castro. Segunda edición: 1986; terceira edición: Editorial Galaxia, 2012.

Paz-Andrade, Valentín (1997): Epistolario. Sada: Ediciós do Castro. Edición ao coidado de Charo Portela e Isaac Díaz Pardo.

Paz-Andrade, Valentín (2012): Diario de Viajes. Santiago de Compostela: Alvarellos Editora. Edición de Emilia García López.

Paz-Andrade, Valentín (2012): Canto do pobo disperso. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Edición de María Xesús Lama.

Rovira i Virgili, Antoni (1932): El principi de les nacionalitats. Barcelona: Editorial Barcino.

Silva, José Antonio (1985): “Entrevista a V. Paz-Andrade”, en Gallegos [serie], Santiago de Compostela: Televisión de Galicia.

Villares, Ramón (2011): “Castillos frente a castros. La Edad Media en la identidad nacional gallega”, Historia Social 69.

Villares, Ramón (2012): “Galícia en l’obra de Paz-Andrade. A propòsit de Galicia como tarea”, L’Espill 42, 49-63.