"Vin e loitei. Son un home!"

Descargas

Publicado

23-04-2024

Cómo citar

Noia Campos, C. (2024) “‘Vin e loitei. Son un home!’”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 129–149. doi: 10.32766/brag.384.842.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Camiño Noia Campos

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.384.842

Palabras clave:

Francisco Fernández del Riego, Vigo, Valentín Paz-Andrade, Industrias Pesqueras, Enrique Peinador, Manuel Gómez Román, Partido Galeguista, editorial Galaxia, Biblioteca Penzol, Asociación Cultural de Vigo, Citröen

Resumo

Percorrido existencial de Francisco Fernández del Riego na cidade de Vigo filtrado pola percepción de alguén que conversou con el en andainas e sobremesas e participou en diferentes actividades nas que el era o protagonista. Bosquéxanse os traballos realizados antes da creación da editorial Galaxia e as relacións que estableceu Del Riego na cidade con antigos militantes galeguistas, empresarios de pesca, xente da cultura e artistas plásticos. Recórdanse as actividades políticas que emprendeu e nas que colaborou: o intento de reconstrución do PG e a formación dun comité da UIL que lle custou a cadea e, xa na Transición, a participación na fundación do PSG. Dedícanse uns parágrafos á tarefa anual de presidente da mesa de negociación dos convenios de Citroën entre 1980 e 1990. Remata o artigo con algunhas mostras de escritores que o consideran un mestre de quen aprenderon historia e literatura galegas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Caamaño Suárez, Manuel (1975). Encontro con Galicia. En: Homenaxe a Francisco Fernández del Riego. A Coruña: [s.n.], 14-16 .

Calvo, Tucho (1998). Valentín Paz Andrade. A memoria do século. Sada: Ediciós do Castro.

Domínguez, Francisco (2023). Francisco Fernández del Riego, a Fundación Penzol e o grupo cultural O Castro. Grial. 238, 20-23.

Fernández del Riego, Francisco (1990). O río do tempo. Sada: Ediciós do Castro.

Fernández del Riego, Francisco (2000). Un epistolario de Ramón Piñeiro. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco (2001). Vigo sentimental. Vigo: Caixanova. Con apuntamentos históricos de Javier Mosquera e ilustracións de Alex Vázquez Palacios.

Fernández del Riego, Francisco (2003). Camiño andado. Vigo: Galaxia. Galicia Emigrante. Buenos Aires, 1954-1959.

González Martínez, Xosé (2020). A memoria da Asociación Cultural de Vigo. La Región. 2/I/2020.

López Nogueira, Xosé Manuel (1975). F. Del Riego e a ‘inteligentsia’ galega: un retrato existencial. En: Homenaxe a Francisco Fernández del Riego. A Coruña: [s.n.], 60-62.

Mendez Ferrín, Xosé Luís (2013). Don Paco na Penzol. En: María Dolores Cabrera Iglesias e María Dolores Villanueva Gesteira, eds. Francisco Fernández del Riego: Vigo dende o corazón de Galicia. Vigo: Fundación Penzol / Galaxia, 42-44.

Queizán, María Xosé (2013). Lembrando a don Paco del Riego. En: María Dolores Cabrera Iglesias e María Dolores Villanueva Gesteira, eds. Francisco Fernández del Riego: Vigo dende o corazón de Galicia. Vigo: Fundación Penzol / Galaxia, 94-96.

Vieiros. Revista do Padroado da Cultura Galega do México. México DF: Padroado da Cultura Galega de México, 1959-1968.

Vieites Baptista de Sousa, Juan Manuel (2013). O Alevín. En: María Dolores Cabrera Iglesias e María Dolores Villanueva Gesteira, eds. Francisco Fernández del Riego: Vigo dende o corazón de Galicia. Vigo: Fundación Penzol / Galaxia, 64-65.