Transcrición das cartas e composiciois autógrafas de Antonio Fernández Morales a Mariano Cubí: un legado berciano inaugural do Rexurdimento

Descargas

Publicado

18-12-2018

Cómo citar

Silveiro Fernández, H. M. (2018) “Transcrición das cartas e composiciois autógrafas de Antonio Fernández Morales a Mariano Cubí: un legado berciano inaugural do Rexurdimento”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 241–305. doi: 10.32766/brag.379.734.

Número

Sección

Traballos de investigación e estudo

Autores/as

  • Héctor M. Silveiro Fernández

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.379.734

Palabras clave:

Antonio Fernández Morales, Mariano Cubí, cartas, lingua, Bierzo, berciano, dialecto, Rexurdimento

Resumo

Esta transcrición, acompañada dun breve comentario, forma parte do proceso de recuperación e difusión dunha correspondencia dos anos 1847e 1848 do autor Antonio Fernández Morales −iniciado con motivo do seu bicentenario− que pretende destacar o valor dos seus contidos para a literatura galega contemporánea, especialmente para os estudos sobre o Rexurdimento. Efectivamente estas cartas, dirixidas ao filólogo catalán Mariano Cubí e Soler, adquiren unha forte compoñente literaria e permítennos de xeito sorprendente observar en detalle o proceso de creación dos Ensayos poéticos en dialecto berciano (1861), e a singular participación do Bierzo nun movemento literario que non se prodiga en textos deste tipo nos seus primeiros momentos. Estas cartas, as composiciois poéticas e anotaciois que inclúen conforman, pois, un legado inaugural de importancia excepcional para un estudo integral de dito movemento, tendo en conta que ata o 2017 permanecía inédito e era descoñecido. A transcrición que se presenta, xunto ao breve limiar que se axunta, son o paso previo para unha investigación de maior envergadura que contribúa a unha plena e xusta incorporación do galego do Bierzo á Historia da lingua e da literatura galegas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Álvarez Blanco, Rosario (1996): “Na estrema do galego, a lingua do Bierzo Baixo transmitida por Fernández y Morales”, en Ramón Lorenzo e Rosario Álvarez (eds.), Homenaxe a Pilar Vázquez Cuesta. Santiago de Compostela: Universidade, 157-202. [2ª edición en Fernández Morales 2003: 43-108].

Álvarez Blanco, Rosario (2017): “A fala berciana na obra de Fernández Morales”, Boletín da Real Academia Galega 378, 489-500.

Álvarez Pousa, Concepción e Xosé Henrique Costas González (eds.) (2002): Escolma de poesía berciana en lingua galega (1860-1960). Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Angueira Viturro, Anxo (2003): “Ensayos poéticos en dialecto berciano. Antonio Fernández Morales”, A trabe de ouro 53, 39-53.

Angueira Viturro, Anxo (2012): “Sarmiento e Morales”, en IV Xornadas Martín Sarmiento. Vilafranca do Bierzo: Comisión Cultural Martín Sarmiento. [Relatorio inédito. Resumo dispoñible AQUÍ.

Angueira Viturro, Anxo (2017): “Morales na revisión do Rexurdimento”, Boletín da Real Academia Galega 378, 551-570.

Aparisi Laporta, Luis Miguel (2013):

Arañó, Miguel (1876): Biografía de D. Mariano Cubí y Soler. Barcelona: Imprenta de Jaime Jepús Roviralta.

Balboa de Paz, José Antonio (1997): “Antonio Fernández y Morales e o Bierzo do Século XIX”, en IV Xornada da Cultura e da Lingua Galegas no Bierzo (28-decembro 1996). Vilafranca do Bierzo: Asociación Cultural Escola de Gaitas, 31-42.

Balboa de Paz, José Antonio (2017): “Antonio Fernández Morales: Unha revisión biográfica”, Boletín da Real Academia Galega 378, 463-487.

Carballo Calero, Ricardo (1969): “Un manuscrito de D. Mariano Cubí y Soler (Observaciones sobre el gallego y otras curiosidades lingüísticas)”, Cuadernos de Estudios Gallegos 24, 275-289.

Carnicer, Ramón (1969): Entre la ciencia y la magia. Mariano Cubí (en torno al siglo XIX español). Barcelona: Seix Barral.

Castro, Rosalía de (2013): Cantares gallegos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. Edición de Anxo Angueira Viturro.

Costas González, Xosé Henrique (2017): “A difusión da obra de Fernández Morales en Galicia”, Boletín da Real Academia Galega 378, 571-581.

Cubí Soler, Mariano (1846-1847): [Libro de notas de Mariano Cubí]. Fondo Familia Martínez Morás. Real Academia Galega. Arquivo. Sign. C 338/2.

Cubí Soler, Mariano (1848): Polémica religioso-frenolójica-magnética. Barcelona: Imprenta de José Tauló.

Cubí Soler, Mariano (1861): “Introducción”, en Fernández Morales 2003: III-XXXV.

El Esla: periódico de intereses materiales. León: [Imp. de la Viuda é hijos de Miñón], 1860.

Feito, José Manuel (1996-2017): “Don Mariano Cubí i Soler, pedagogo, frenólogo, lingüista y primer recopilador del Bron de los caldereros”, Parroquia de Santo Domingo de Miranda [web]. Avilés: Parroquia de Santo Domingo de Miranda.

Fernández Morales, Antonio (2002): Antología poética. Cacabelos: Ayuntamiento. Edición de José Antonio Balboa de Paz.

Fernández Morales, Antonio (2003): Ensayos poéticos en dialecto berciano. Ponferrada: Instituto de Estudios Bercianos. Edición facsimilar.

Fernández Morales, Antonio (2017): Ensayos poéticos en dialecto berciano. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Fernández Rei, Francisco (2002): “Sarmiento e a lingua galega”, A Trabe de ouro 50, 273-278.

García González, Miguel José (1994): Historia del Bierzo. León: Diario de León /Instituto de Estudios Bercianos.

Mato Domínguez, Alfonso [et al.] (2003):“Martínez Salazar, Andrés”, en Benxamín Casal (dir.), Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada. Lugo: El Progreso / Diario de Pontevedra, t. 28, 86-66.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (2002): “O Coloquio do Padre Sarmiento”, A trabe de ouro 50, 279-283.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (2017): “A primavera galega de Cubí i Soler”, en Arraiano entre arraianos. Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 56-57.

Pena Xosé Ramón (2014): Historia da literatura galega II. De 1853 a 1916. O Rexurdimento. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Santamarina, Antón (1997): “O Rexurdimento no Bierzo”, en IV Xornada da Cultura e Lingua Galegas no Bierzo (28-decembro 1996). Vilafranca do Bierzo: Asociación Cultural Escola de Gaitas, 43-49.

Sarmiento, Martín (1973): Catálogo de voces y frases de la lengua gallega. Salamanca: Universidad. Edición de Xosé Luís Pensado Tomé.

Sarmiento, Martín (2002): Coloquio en mil duascentas coplas galegas. Vigo: La Voz de Galicia.

Seco Orosa, Ana (2001): “Determinación de la frontera lingüística entre el gallego y el leonés en las provincias de León y de Zamora”, Revista de Filología Románica 18, 73-102.

Silveiro Fernández, Héctor M. (2015): “O teatro romántico da capital histórica do Bierzo e os seus socios fundadores Enrique Gil e Fernández Morales”, Estudios Bercianos 39, 213-240.

Silveiro Fernández, Héctor M. (2017a): “As cartas autógrafas de Antonio Fernández Morales, un autor berciano no rexurdimento do galego”, Bierzo 35, 81-107.

Silveiro Fernández, Héctor M. (2017b): “Tradiciois, terra e identidade na obra de Morales”, Boletín da Real Academia Galega 378, 501-549.