O ensaio literario de Carlos Casares: A viaxe europea do 'Expreso da Literatura' en “Á marxe”

Descargas

Publicado

24-11-2017

Cómo citar

Rodríguez González, O. (2017) “O ensaio literario de Carlos Casares: A viaxe europea do ’Expreso da Literatura’ en ‘Á marxe’”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 241–257. doi: 10.32766/brag.378.689.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Olivia Rodríguez González

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.378.689

Palabras clave:

Carlos Casares, ensaio literario, artigo de opinión, literatura de viaxes, retórica, tren Expreso da Literatura

Resumo

O ensaio literario ocupa un lugar importante na produción de Carlos Casares, á beira da obra narrativa á que dedicou primordial atención. Os textos argumentativos literarios que cultivou foron diversos e neste traballo escóllense para a súa análise a serie de artigos de opinión publicados en La Voz de Galicia que constitúen unha crónica viaxeira redactada a bordo do Expreso da Literatura. Un cento de escritores europeos viaxaron en tren desde Lisboa a Berlín ao longo de 2000. A fundación alemá que organizou a experiencia chamou así ao tren especialmente fretado para a ocasión, como símbolo da posibilidade dunha cultura de unidade europea. Carlos Casares, convidado como representante da literatura galega, fai unha moi persoal interpretación da viaxe nestes textos, nos que ten sempre presentes os seus fieis lectores, cos que mantiña unha longa comunicación literaria a través do ensaio literario nun dos xornais máis lidos en España.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Buġaże, Laša (2012): Literaturuli ekʿspresi. Tʿbilisi: Bakur Sulakauri Publishing. Tradución ao inglés de Maya Kiasashvili: The literature express. Champaign: Dalkey Archive Press, 2013.

Casares, Carlos (1998): “Unha vida fantástica”, en Un país de palabras. Vigo: Galaxia, 11-24.

Casares, Carlos (circa 2000-2001): “De Lisboa a Berlín, pasando por Moscú. Crónica sentimental”. Vigo: Fundación Carlos Casares.

Casares, Carlos (2007): Á marxe 1997. Obra Xornalística VI. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2008): Á marxe 1998. Obra Xornalística VII. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2017a): Á marxe 2000. Obra Xornalística IX. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2017b): “De Lisboa a Berlín, pasando por Moscú. Crónica sentimental”, en Henrique Monteagudo (ed.), O Expreso da Literatura e outros ensaios. Vigo: Galaxia, 23-37.

Cuenca y Prado, Luis Alberto de (2000): “Resolución de 30 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas para la promoción de la lectura y la difusión de las letras españolas, correspondientes al año 2000”, Boletín Oficial del Estado, 189, 08/08, 28357-28360.

EFE (2000): “Los organizadores del Expreso de la Literatura acusan a Madrid de desinterés”, El País 8/II/2000.

Gómez Valero, José María (2016): “Alberto Porlan: «Los científicos deberían recitar a Píndaro»”, Atlántica XXII 43 [III/2016].

Jiménez, Edorta (2001): Europako mugetan barrena (A través de las fronteras de Europa). Tafalla: Txalaparta.

Kibédy Varga, Aron (1989): “Rhétorique et production du texte”, en Marc Angenot, Jean Bessière, Douwe Fokkema e Eva Kushner (eds.), Théorie littéraire. París: PUF, 219-234.

Lange, Christiane e Thomas Wohlfahrt (eds.) (2001): Europaexpress. Ein literarisches Reisebuch. Berlin: Broschur.

Lausberg, Heinrich (1991-1994): Manual de Retórica literaria. Madrid: Gredos. Tradución de José Pérez Riesco.

Martí, Octavi (1999): “130 escritores viajarán en el 2000 en el Expreso de la Literatura”, El País 21/VI/1999.

Martínez Durán, Iago (2003): “A obra xornalística de Carlos Casares”, en Mª Xosé González Chamorro [et al.], Carlos Casares. Nigrán: Instituto de Estudios Miñoranos, 31-39.

Martínez Durán, Iago (2007-2009): “O xornalismo de Carlos Casares”, Revista de Estudios Miñoranos 7-9, 219-226.

McCormack, Mike (2000): “All aboard the literature express”, The Irish Times 28/VIII/2000.

Meyer, Michel (1992): “La rhétorique de la textualité”, en Langage et littérature. Paris: PUF, 87-124.

Monteagudo, Henrique (2017): “Algo así: o ensaio narrado”, en Carlos Casares, O Expreso da Literatura e outros ensaios. Vigo: Galaxia, 9-17.

Moret, Xavier (2000): “Literatura sobre raíles”, El País 8/VI/2000.

Rodríguez González, Olivia (2009): “Carlos Casares e a Xeración Nós”, en Camiño Noia, Olivia Rodríguez e Dolores Vilavedra (eds.), Actas Simposio Carlos Casares. Ourense, 13-15 decembro 2007. [Vigo]: Fundación Carlos Casares, 213-237.

Shannon, Claude Elwood (1975): The Mathematical Theory of Communication. Urbana: Universidade de Illinois. [Traducido ao castelán: Teoría matemática de la comunicación. Madrid: Ediciones Forja, 1981].

Tellechea, Juan Carlos (2000): “Expreso Literario 2000”, Swissinfo 12/VII/2000.

Villena, Miguel (1998): “El ‘expreso de la literatura’ viajará en el 2000 por las culturas europeas”, El País 14/XII/1998.

Wohlfahrt, Thomas (2003): “Der Literaturexpress Europa 2000. Europa-Wahrnehmungen: 103 Autoren aus 43 europäischen Ländern durchqueren gemeinsam den Kontinent”, en Wulf Segebrecht [et al.] (eds.), Europa in den europäischen Literaturen der Gegenwart. Frankfurt am Main, Oxford: Peter Lang, 99-108.