Ricardo Carvalho Calero e o teatro

Descargas

Publicado

20-12-2020

Cómo citar

Tato Fontaíña, L. (2020) “Ricardo Carvalho Calero e o teatro”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (381), pp. 165–176. doi: 10.32766/brag.381.791.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Laura Tato Fontaíña

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.381.791

Palabras clave:

Ricardo Carvalho Calero, teatro galego, historia do teatro, crítica literaria

Resumo

Neste artigo, a autora fai un percurso polas actividades dramáticas de Ricardo Carvalho Calero. Comeza coa súa primeira obra, escrita en 1934, dentro do programa de modernización e actualización do teatro galego iniciado polas Irmandades da Fala e continuado polo Grupo Nós, a xeración das Vangardas e a do Seminario de Estudos Galegos. Pasa polas obras escritas na soidade da posguerra e os traballos relacionados co teatro escolar en Fingoi, para acabar coas últimas reflexións do autor sobre os pactos da Transición política, en 1980, coa escrita de Os xefes.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Carballeira, J. (1934). Para el logro de un teatro nuestro. El Pueblo Gallego, 15/XI/1934, 1.

Carballo Calero, R. (1971). 4 Pezas. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1985). Sobre o seu teatro. Cadernos da Escola Dramática Galega, 56, 3-11.

Carballo Calero, R. (1989). Escritos sobre Castelao. Barcelona: Sotelo Blanco.

Fernandez del Riego, F. (1933). Villanueva de Lorenzana. Carta abierta a la “Mocedade Galega”. El Pueblo Gallego, 8/I/1933, 8.

Fernández Roca, X. A. (2000). Carballo Calero no seu teatro. En: Homenaxe a Carvalho Calero. Ferrol: Cadernos de Medúlio, 23-28.

Fernán-Vello, M. A. e Pillado Mayor, F. (1986). Conversas en Compostela con Carballo Calero. Barcelona: Sotelo Blanco.

Guisan Seixas, J. (2002). Carvalho Calero: o Teatro e a Vida. En: T. López e F. Salinas eds., Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero. “Memoria do século”. A Coruña: Universidade da Coruña / AS-PG, 205-225.

Pallarés, P. (1992). Fillo de Eva (88 poemas de Ricardo Carvalho Calero). Ferrol: Sociedad de Cultura Valle-Inclán.

Tato Fontaíña, L. (2011). O teatro de Ricardo Carvalho Calero. En: C.C. Biscainho Fernandes e X. M. Sánchez Rei, coords., Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura, nación. A Coruña: Universidade da Coruña, 201-2013.