Apuntamentos sobre Francisco Fernández del Riego, a editorial Galaxia, a revista Grial e a Fundación Penzol

Descargas

Publicado

23-04-2024

Cómo citar

Soutullo, X. M. (2024) “Apuntamentos sobre Francisco Fernández del Riego, a editorial Galaxia, a revista Grial e a Fundación Penzol”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 109–128. doi: 10.32766/brag.384.841.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Xosé Manuel Soutullo Fundación Penzol

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.384.841

Palabras clave:

Editorial Galaxia, Fermín Penzol, Francisco Fernández del Riego, Fundación Penzol, galeguismo, Grial, Ramón Piñeiro, Xaime Isla

Resumo

Francisco Fernández del Riego tivo un papel sobranceiro en tres feitos de especial importancia para a cultura galega da segunda metade do século xx que ocorreron hai agora sesenta anos, en 1963: a institución do Día das Letras Galegas, a publicación do primeiro número de Grial. Revista Galega de Cultura e a creación da Fundación Penzol. Estas dúas últimas iniciativas naceron ao abeiro da editorial Galaxia, fundada en 1950 por un grupo de persoas vinculadas, na súa maior parte, ao Partido Galeguista.

Abórdase o seu papel na editora, da que foi fundador, o seu primeiro secretario do Consello de Administración e director-xerente; na revista Grial, que codirixiu con Ramón Piñeiro durante vinte e cinco anos —cen números, de 1963 a 1988—, e da súa dirección durante corenta e sete anos da Biblioteca da Fundación Penzol, ata finais de 2009, apenas dez meses antes do seu falecemento en novembro de 2010.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús e Ramos de Castro, Epifanio (1964). Cen anos de literatura galega. Catálogo da exposición bibliográfica. Lugo: Círculo das Artes.

Cabrera Iglesias, María Dolores e Monteagudo, Henrique, eds. (2010). Fermín Penzol. Unha obra para un país. Vigo: Fundación Penzol / Galaxia.

Cabrera Iglesias, María Dolores e Villanueva Gesteira, María Dolores (2013). Francisco Fernández del Riego. Vigo dende o corazón de Galicia. Vigo: Fundación Penzol / Galaxia.

Carballo Calero, Ricardo (1963). Historia da literatura galega contemporánea, 1808-1936. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, Ricardo (2006). Epistolario a Francisco Fernández del Riego. Vigo: Galaxia. Edición e transcrición de Dolores Vilavedra e Montserrat Pena.

Cunqueiro, Álvaro (1955). Merlín e familia. Vigo: Galaxia.

Cunqueiro, Álvaro (2003). Cartas ao meu amigo. Epistolario mindoniense a Francisco Fernández del Riego, 1949-1961. Vigo: Galaxia. Edición de Dolores Vilavedra. Limiar de Francisco Fernández del Riego.

Fernández del Riego, Francisco (1951). Historia de la literatura gallega. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco (2023a [1990]). O río do tempo. Unha historia vivida. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco (2023b [1996]). A xeración Galaxia. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco (2023c [2003]). Camiño andado. Vigo: Galaxia.

Ferreiro, Celso Emilio (1962). Longa noite de pedra. Vigo: Galaxia.

Franco Grande, Xosé L. (2010). Un lugar de encontros. En: María Dolores Cabrera Iglesias e Henrique Monteagudo, eds. Fermín Penzol. Unha obra para un país. Vigo: Fundación Penzol / Galaxia, 134-135.

Freixanes, Víctor F. e Monteagudo, Henrique, coords. (2013). 50 anos de Grial [número monográfico]. Grial. 200.

Gallego, Olga e López, Pedro (1980). Guía das coleccións bibliográficas e documentais da Fundación Penzol. Vigo: Fundación Penzol.

Lapa, Manuel Rodrigues, ed. (1965). Cantigas d’escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia.

Lapa, Manuel Rodrigues (2001). Cartas a Francisco Fernández del Riego sobre a cultura galega. Vigo: Galaxia.

Monteagudo, Henrique (2021). O idioma galego baixo o franquismo. Da resistencia á normalización. Vigo: Galaxia.

Nicolás, Ramón (2022). Francisco Fernández del Riego. Vida e obra dun obreiro do galeguismo. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Piñeiro, Ramón (2013 [1982]). A revista Grial, vontade de afirmación. Grial. 200, 28-31.

Risco, Vicente (1952). Historia de Galicia. Vigo: Galaxia.

Risco, Vicente (1961). Leria. Vigo: Galaxia.

Vidal Fraile, Marián e Domínguez Martínez, Francisco (2013). A Fundación Penzol na Casa Galega da Cultura. En: María Dolores Cabrera Iglesias e Malores Villanueva Gesteira, Francisco Fernández del Riego. Vigo dende o corazón de Galicia. Vigo: Fundación Penzol / Galaxia, 48-53.

Villanueva Gesteira, Malores (2022). Francisco Fernández del Riego, un loitador pola idea de Galicia. Vigo: Galaxia.

Villares, Ramón (2013). Actuar desde a cultura. Galeguismo ‘histórico’ e transición democrática. Grial. 200, 15-27.

VVAA. (1952). 7 ensayos sobre Rosalía. Vigo: Galaxia.

VVAA. (1953). La saudade. Vigo: Galaxia

VVAA. (1955). Paisaxe e cultura. Vigo: Galaxia.