Xenealoxía dunha institución: Consello da Cultura Galega e réxime autonómico

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

Villares, R. (2015) “Xenealoxía dunha institución: Consello da Cultura Galega e réxime autonómico”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 287–306. doi: 10.32766/brag.376.473.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Ramón Villares

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.473

Palabras clave:

cultura institucional, autonomía, transición democrática

Resumo

Este artigo ocúpase das orixes do Consello da Cultura Galega, unha institución que nace co réxime autonómico galego e que posúe un trazo orixinal no contexto das autonomías formadas en España a partir da transición democrática. Esta institución posúe un rango estatutario e foi desenvolvida por unha das primeiras leis que aprobou o Parlamento galego, que fixou a súa composición e principais obxectivos, entre os que figura o mandato de “preservar os valores culturais do pobo galego”.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Gurriarán, Ricardo (coord.) (2012): Un canto e unha luz na noite: asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975) [catálogo da exposición]. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Meilán Gil, José Luís (2009): “Intervención no congreso Ramón Piñeiro e o galeguismo”, Boletín da Real Academia Galega 370, 27-32.

Seminario “Galicia 2002” (1978): Galicia 2002. A través da imaxinación creadora. Santiago de Compostela: Universidade / Instituto de Estudios e Desenrolo de Galicia.

Villares, Ramón (2015): “A creación do Consello da Cultura Galega. O papel de Xosé Filgueira Valverde”, en Luís Cochón e Laura Mariño Taibo (eds.), Filgueira Valverde homenaxe. “Quíxose con primor e feitura”. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 445-458.