Historia e tradicións de Pontevedra en Filgueira Valverde

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

Fuentes Alende, X. (2015) “Historia e tradicións de Pontevedra en Filgueira Valverde”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 183–200. doi: 10.32766/brag.376.468.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Xosé Fuentes Alende

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.468

Palabras clave:

Xosé Filgueira Valverde, Pontevedra, historia, tradicións

Resumo

Na dilatada obra de Xosé Filgueira Valverde ocupan un lugar moi destacado os temas relacionados cos máis variados aspectos de Pontevedra, a súa cidade natal, entre eles os que tratan da historia e das tradicións. Malia iso, non podemos consideralo como un historiador no senso estrito da palabra, pero si achegou infinidade de datos de interese sobre o decorrer da Boa Vila desde a súa fundación ata os tempos máis recentes, tanto no referente á propia historia como ás tradicións vivas e incluso ás esquecidas que el tratou de revitalizar. Esas achegas de Filgueira chégannos a través de traballos máis ou menos extensos aparecidos en diversos medios, xa sexan revistas especializadas ou publicacións máis populares, como programas de festas ou xornais. Porén, non pretendemos recoller nestas páxinas a totalidade dos seus artigos sobre estas temáticas, senón facer unha mera aproximación, referíndonos tan só a aqueles que consideramos que teñen unha maior significación para Pontevedra.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Álvarez de la Braña, Ramón (1896): “El Mayo en Pontevedra”, La Opinión 4/V/1896.

Álvarez de la Braña, Ramón (1904a): “Los Mayos en Pontevedra. Observaciones a otras observaciones”, La Correspondencia Gallega 1/VI/1904.

Álvarez de la Braña, Ramón (1904b): “Al autor del vasco-iberismo en Galicia y del canto coreado griego del Mayo de Pontevedra”, La Correspondencia Gallega 14/VI/1904.

Carballo, Jesús (1946): “Publicaciones que honran Galicia”, Faro de Vigo 21/IX/1946.

Filgueira Valverde, Xosé (1925a): Os nenos. Pontevedra: Lar.

Filgueira Valverde, Xosé (1925b): “El canal de la Ría y el P. Sarmiento”, Diario de Pontevedra 10/VIII/1925.

Filgueira Valverde, Xosé (1925c): “A eirexa dos mareantes”, Hoja Parroquial de Santa María 15/VIII/1925.

Filgueira Valverde, Xosé (1927a): “A festa dos Maios. Papeletas de folklore galego”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos I, 139-203.

Filgueira Valverde, Xosé (1927b): O Vigairo. Ensaio simbólico, orixinal e inédito. A Cruña: s.n. [Imprenta Lar]. (Reproducido en Filgueira 2015: 13-46).

Filgueira Valverde, Xosé (1928): “Notas históricas de Pontevedra. La Fuente de la Herrería”, Diario de Pontevedra 14/I/1928, 18/VII/1928 e 10/IX/1928.

Filgueira Valverde, Xosé (1931): Guía de Pontevedra. Pontevedra: Álvarez Gallego.

Filgueira Valverde, Xosé (1933): “A Fonte da Ferrería de Pontevedra”. Arquivos do Seminario de Estudos Galegos VI, 127-145.

Filgueira Valverde, Xosé (1941a): “La familia pontevedresa de Fr. Tomás de Sarria”, Spes 75, 14-18.

Filgueira Valverde, Xosé (1941b): “En la Semana Mayor de 1667”, Spes 76, 21-22. (Reproducido con modificacións en Diario de Pontevedra 5/IV/1990).

Filgueira Valverde, Xosé (1941c): “Fundote Teucro valiente…”, Spes 81, 3-7.

Filgueira Valverde, Xosé (1942): Los viejos estudios de Pontevedra y la fundación de Fray Tomás de Sarria. Pontevedra: Instituto Nacional de Enseñanza Media de Pontevedra.

Filgueira Valverde, Xosé (1943a): “A Fonte na Ferrería” en Programa de Fiestas de Agosto. Pontevedra: s.n.

Filgueira Valverde, Xosé (1943b): “Miscelánea de la vieja Pontevedra. Don Gonzalo”, El Museo de Pontevedra II, 97-98.

Filgueira Valverde, Xosé (1944a): “Miscelánea de la vieja Pontevedra. La cofradía de los Santos Apóstoles”, El Museo de Pontevedra III, 121-122.

Filgueira Valverde, Xosé (1944b): “Miscelánea de la vieja Pontevedra. El foro del balcón”, El Museo de Pontevedra III, 123.

Filgueira Valverde, Xosé (1944c): “Miscelánea de la vieja Pontevedra. La publicación de la Bula”, El Museo de Pontevedra III, 124.

Filgueira Valverde, Xosé (1946a): Archivo de Mareantes. Pontevedra: Museo-Instituto Social de la Marina, 1-75. (Reedición facsimilar: Madrid: Caja de Madrid, 1992).

Filgueira Valverde, Xosé (1946b): “Miscelánea de la vieja Pontevedra. Un pontevedrés, médico de Sancho IV”, El Museo de Pontevedra IV, 197-198.

Filgueira Valverde, Xosé (1947a): “El trazado de la Pontevedra romana”, La Noche 24/VII/1947. (Reproducido en El Museo de Pontevedra XXVII, 1973,181-185).

Filgueira Valverde, Xosé (1947b): “A «Despedida»”, en Agustín Portela Paz, Pontevedra, boa vila. Pontevedra: Gráficas Torres, s.p. (Reedición: Santiago: Xunta de Galicia, 1985), e Nodales. Gremio de Mareantes de Pontevedra 1971, s. p.

Filgueira Valverde, Xosé (1949): “Historia y anécdota de un hallazgo pontevedrés”, La Noche 20/IX/1949.

Filgueira Valverde, Xosé (1950): “Una hora pontevedresa en el 1757”, Faro de Vigo 8/VI/1950.

Filgueira Valverde, Xosé (1953a): “Historias de Clarisas. Sor María de San Antonio: la monja-fraile”, ABC 23/IV/1953, 15.

Filgueira Valverde, Xosé (1953b): “El Ferrocarril y la Pontevedra de hace un siglo”, Faro de Vigo 3/XI/1953.

Filgueira Valverde, Xosé (1954): “Las procesiones de antaño. El litigio del traje de golilla”, Semana Santa. Pontevedra 1954, s.p.

Filgueira Valverde, Xosé (1955): “Tríptico de los mareantes pontevedreses”, Nodales. Gremio de Mareantes de Pontevedra 2, s. p.

Filgueira Valverde, Xosé (1958): “Lo que Pontevedra ha perdido”, El Pueblo Gallego 10/VIII/1958. (Reproducido en El Museo de Pontevedra XIII, 1959, 267-268).

Filgueira Valverde, Xosé (1961): “Noticia de las antiguas Ordenanzas”, Boletín del Ayuntamiento de Pontevedra III, s. p.

Filgueira Valverde, Xosé (1962): “Hércules-Teucro. Sobre la sobrevivencia del culto de Heraklés en Pontevedra”, en Homenaje al Profesor Cayetano de Mergelina. Murcia: Universidad, 333-342.

Filgueira Valverde, Xosé (1963a): “La Pontevedra de ayer en los cuadros de su Museo”, Faro de Vigo 11/VIII/1963.

Filgueira Valverde, Xosé (1963b): “Pontevedra ayer (1863)”, Faro de Vigo 1/XII/1963.

Filgueira Valverde, Xosé (1969): “Hércules y Teucro en la vieja Helenes”, El Correo Gallego 16/VIII/1969.

Filgueira Valverde, Xosé (1972a): “Miscelánea pontevedresa. «Gruma» y «cuarteles»”, El Museo de Pontevedra XXVI, 171-172.

Filgueira Valverde, Xosé (1972b): “Miscelánea pontevedresa. La desecación de las Junqueras”, El Museo de Pontevedra XXVI, 174.

Filgueira Valverde, Xosé (1972c): “Marcos da Portela existió en realidad. Murió en 1756”, Faro de Vigo 13/VIII/1972.

Filgueira Valverde, Xosé (1975a): “Miscelánea pontevedresa. Pontevedra aspiró a la capitalidad de Galicia”, El Museo de Pontevedra XXIX, 443-444.

Filgueira Valverde, Xosé (1975b): “Miscelánea pontevedresa. Fábrica de Tabacos”, El Museo de Pontevedra XXIX, 445-446.

Filgueira Valverde, Xosé (1975c): “Miscelánea pontevedresa. Gramófono y cinematógrafo”, El Museo de Pontevedra XXIX, 447-448.

Filgueira Valverde, Xosé (1975d): “El Corpus Viejo en Pontevedra”, El Museo de Pontevedra XXIX, 259-391.

Filgueira Valverde, Xosé (1975e): Fr. Tomás de Sarria (Pontevedra, c. 1600-Tarento, 1682). Pontevedra: Diputación provincial.

Filgueira Valverde, Xosé (1976a): “Entendedor de Compostela”, Faro de Vigo 24/IV/1976. (Reproducido en Filgueira 1979: 391-392).

Filgueira Valverde, Xosé (1976b): “A Ferrería de Pontevedra”, Faro de Vigo 8/VIII/1976. (Reproducido en Filgueira 1979: 252-255 e El Correo Gallego 8/VIII/1982).

Filgueira Valverde, Xosé (1976c): “Introducción histórica”, en Galicia. Tierras de España. Barcelona: Editorial Noguer; Madrid: Fundación Juan March, 47-110.

Filgueira Valverde, Xosé (1976d): “Síntesis histórica de Pontevedra”, en Galicia Turística, 53-59.

Filgueira Valverde, Xosé (1977a): “Del Urco al Esperpento”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares XXXIII, 55-60.

Filgueira Valverde, Xosé (1977b): “Un cantar dos Maios de 1841”, Faro de Vigo 1/V/1977. (Reproducido en Filgueira 1979: 139-142).

Filgueira Valverde, Xosé (1977c): “As touradas do mar”, Faro de Vigo 14/VIII/1977. (Reproducido en Filgueira 1979: 152-156 e Xornal Diario 11/VIII/1991).

Filgueira Valverde, Xosé (1978a): “O Urco”, Faro de Vigo 5/II/1978. (Reproducido en Filgueira 1979: 127-129).

Filgueira Valverde, Xosé (1978b): “Cando chegou o gramófono”, Faro de Vigo 24/IX/1978. (Reproducido en Filgueira 1981a: 272-274).

Filgueira Valverde, Xosé (1979): Adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1980): “Adiós al Teatro-Liceo de Pontevedra”, El Ideal Gallego 20/IV/1980.

Filgueira Valverde, Xosé (1981a): Segundo Adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1981b): “Festas esquencidas. O Urco de Pontevedra”, La Voz de Galicia 1/III/1981.

Filgueira Valverde, Xosé (1982a): “Cando chega a luz eléctrica”, Faro de Vigo 28/II/1982. (Reproducido en Filgueira 1984a: 293-297).

Filgueira Valverde, Xosé (1982b): “Froissart e a «Bonne Ville»”, Faro de Vigo 8/VIII/1982. (Reproducido en Filgueira 1984a: 224-228).

Filgueira Valverde, Xosé (1983): “Miscelánea pontevedresa. Un «planto» pola fonte da Ferrería e unha «cousa» de Castelao”, El Museo de Pontevedra XXXVII, 447-456.

Filgueira Valverde, Xosé (1984a): Terceiro adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1984b): “A monxa frade”, El Ideal Gallego 8/III/1984 (Reproducido en Filgueira 1984a: 262-266).

Filgueira Valverde, Xosé (1984c): “Un veciño famoso de Mourente, o Tío Marcos da Portela. Morreu en 1756”, en 25 anos de historia. Sociedade Cultural e Deportiva de Mourente. Pontevedra: s.n., 77-79. (Reproducida en Filgueira 1992c: 79-91, en concreto 88-91).

Filgueira Valverde, Xosé (1985): “Pontevedra”, en Gran Enciclopedia Gallega. Vol. XXV. Xixón: Silverio Cañada Editor, 133-140.

Filgueira Valverde, Xosé (1986a): “A Virxe do Camiño e os «Lazarados»”, Faro de Vigo 30/V/1986. (Reproducido en Filgueira 1989a: 203-207).

Filgueira Valverde, Xosé (1986b): “Santiaguiño do Burgo”, El Correo Gallego 23/VII/1986. (Reproducido en Filgueira 1989a: 197-202).

Filgueira Valverde, Xosé (1986c): “Teucro”, en Gran Enciclopedia Gallega. Vol. XXIX. Xixón: Silverio Cañada Editor, 81-82.

Filgueira Valverde, Xosé (1986d): “Urco”, en Gran Enciclopedia Gallega. Vol. XXIX. Xixón: Silverio Cañada Editor, 194-195.

Filgueira Valverde, Xosé (1987): “Os ilustrados e o traxe de golilla”, La Voz de Galicia 30/IV/1987. (Reproducido en Filgueira 1989a: 103-106).

Filgueira Valverde, Xosé (1988a): “Os pazos de Pai Gomes Chariño en Pontevedra”, Faro de Vigo 7/VIII/1988. (Reproducido en Filgueira 1989a: 302-306).

Filgueira Valverde, Xosé (1988b): “La Basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra”, El Museo de Pontevedra, Pontevedra XLII, 13-238. (Publicado como monografía en A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1991).

Filgueira Valverde, Xosé (1989a): Quinto adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1989b): “Pontevedra. Síntesis histórica”, Faro de Vigo 12/VIII/1989.

Filgueira Valverde, Xosé (1990): “Las procesiones de la Semana Mayor de Pontevedra en el Carmen Patrium del P. Amoedo (1787)”, Semana Santa Pontevedra 1990, s.p.

Filgueira Valverde, Xosé (1991a): “Urco”, Xornal Diario 10/II/1991.

Filgueira Valverde, Xosé (1991b): “As «Sete Dores» de Nosa Señora”, Semana Santa Pontevedra 1991, s.p.

Filgueira Valverde, Xosé (1991c): “A vella «Despedida»”, Nodales 1991, 15-17. (Reproducido en Filgueira 1992c: 144-147).

Filgueira Valverde, Xosé (1992a): “Xoán Manuel Pintos e a Fonte da Ferrería”, La Voz de Galicia 30/I/1992. (Reproducido en Filgueira 1994a: 21-23).

Filgueira Valverde, Xosé (1992b): “A Virxe da Piedade en Pontevedra”, Semana Santa Pontevedra 1992, s.p.

Filgueira Valverde, Xosé (1992c): Sétimo adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1993): “Unha hora pontevedresa do 1757”, Faro de Vigo 8/VIII/1993.

Filgueira Valverde, Xosé (1994a): Octavo adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (1994b): “«A Ferrería», salón de actos da Boa Vila”, Faro de Vigo 25/I/1994.

Filgueira Valverde, Xosé (1995a): “A procesión do Santo Enterro lembrada polo P. Sarmiento”, Semana Santa Pontevedra 1995, s.p.

Filgueira Valverde, Xosé (1995b): “O P. Sarmiento maxina as corridas de delfíns”, Diario de Pontevedra 13/VIII/1995.

Filgueira Valverde, Xosé (2000): Pontevedreses Universales. Recopilación de los XL folletos publicados en el Día de la Hispanidad (1956-1995). Pontevedra: Deputación provincial.

Filgueira Valverde, Xosé (2015): O Vigairo. A monxa-frade. Agromar. Aucto de Santa María. Vigo: Editorial Galaxia.

Filgueira Valverde, Xosé e Mª Xesús Fortes Alén (1995): Epistolario do P. Sarmiento. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Fuentes Alende, Xosé (2007): “Filgueira Valverde e a Antropoloxía Cultural”, en Xosé Carlos Valle Pérez (ed.), Xosé Filgueira Valverde. 1906-1996. Un século de Galicia. Pontevedra: Museo, 384-423.

Fuentes Alende, Xosé (2015a): “Filgueira Valverde, crente na vida e na obra”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián 192, 54-70.

Fuentes Alende, Xosé (2015b): “Xosé Filgueira e o Corpus pontevedrés”, Nodales 2015, s.p.

García de la Riega, Celso (1904a): “Los Mayos en Pontevedra”, La Correspondencia Gallega 5/V/1904.

García de la Riega, Celso (1904b): “El montículo celta”, La Correspondencia Gallega 6/VI/1904.

Leal Insua, Francisco (1946): “Vivo mensaje del pasado”, El Progreso. Diario de Lugo 3/X/1946.

López de Soto, Joaquín (1904): “Los Mayos en Pontevedra por los años 1848 a 1853”, La Correspondencia Gallega 25 a 29/IV/1904.

M. C. (1929): “Xosé Filgueira Valverde. A festa dos Maios (Papeletas de folklore galego), Separata dos «Arquivos do Seminario de Estudos Galegos», Corunha, 1927”, Trabalhos da Sociedade Portuguesa d’Antropologia e Etnologia IV, fasc. I, 114-115.

Museo de Pontevedra (1945): Santa María la Mayor, iglesia de los mareantes. 7ª exposición, Pontevedra, 7 a 20 de junio. Pontevedra: Museo.

Portela Pérez, Francisco (1892): “Recordos d’a infáncea. O Mayo”, Galicia. Revista Regional de Ciencias, Letras, Artes, Folk-Lore, etc I, 6, 373-376.

Portela Pérez, Francisco (1904): “Los Mayos”, La Correspondencia Gallega 19/IV/1904.

R. A. (1928): “Folklore. Filgueira Valverde, Xosé: «A festa dos maios». La Coruña, 1927. Imprenta Lar”, El Sol 13/VII/1928.