A difusión da obra de Fernández Morales en Galicia

Descargas

Publicado

24-11-2017

Cómo citar

Costas, X. H. (2017) “A difusión da obra de Fernández Morales en Galicia”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 571–581. doi: 10.32766/brag.378.712.

Número

Sección

Antonio Fernández Morales

Autores/as

  • Xosé Henrique Costas

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.378.712

Palabras clave:

Antonio Fernández Morales, lingua galega, Bierzo, Rexurdimento, poesía galega

Resumo

Ata moi recentemente, a obra de Antonio Fernández Morales foi unha gran descoñecida nos medios literarios galegos. Neste artigo describimos como en Galicia fomos sabendo deste autor e como sería moi necesario para reforzar o galego no Bierzo, que a Real Academia Galega lle concedese a este autor un Día das Letras Galegas. Por un lado estudaríase a súa extensa poesía e por outro poríanse os focos da atención lingüística sobre a crítica situación do galego no Bierzo.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Álvarez Blanco, Rosario (1996): “Na estrema do galego: a lingua do Bierzo Baixo transmitida por Fernández Morales”, en Ramón Lorenzo e Rosario Álvarez (eds.), Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta. Santiago de Compostela: Universidade, 157-202.

Álvarez Pousa, Concepción e Xosé-Henrique Costas González (2002): Escolma de poesía berciana en lingua galega (1860-1960). Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Angueira Viturro, Anxo (2003): “Ensayos poéticos en dialecto berciano. Antonio Fernández Morales”, A Trabe de Ouro 53, 39-53.

Asociación Berciana da Lingua Xarmenta (ed.) (2006): Xarmenta 5 [monográfico]. O rexurdimento de Morales. 150 aniversario dos Ensaios poéticos en dialecto berciano. Ponferrada: ECD.

Babarro González, Xoán (2007a): Évos un ameicer guapo. Aproximación á poesía en lingua galega do Principado de Asturias. Col. Òlga. Vigo: Universidade.

Babarro González, Xoán (2007b): Évos un ameicer guapo. Aproximación á poesía en lingua galega do Principado de Asturias. Col. Òlga. Vigo: Universidade. 2ª edición aumentada.

Balboa de Paz, José Antonio (1996): “Liberales y progresistas en la literatura berciana del siglo XIX”, Estudios bercianos 22, 29-50.

Bugallo González, Rita (2009): Literatura dramática e teatro en galego do Eo-Navia. Col. Òlga. Vigo: Universidade.

Castelo Veiga, Andrea (2017): “O léxico galego-berciano na obra poética de Antonio Fernández Morales (1817-1896)”, Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega 2, 127-150.

Fernández Acevedo, Suso (2008): A herdade que nós temos. Historia e escolma da prosa en galego do Eo-Navia. Col. Òlga. Vigo: Universidade.

Fernández Morales, Antonio (2003): Ensayos poéticos en dialecto berciano. Ponferrada: Instituto de Estudios Bercianos. Estudos introdutorios de José Antonio Balboa de Paz, Manuel Gutiérrez Tuñón, Rosario Álvarez Blanco e Anxo Angueira Viturro.

Fernández Morales, Antonio (2016): Ensayos poéticos en dialecto berciano. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

González Prieto, Manuel (coord.) (2017): Antonio Fernández Morales, autor berciano. Bicentenario do seu nacemento (1817-2017). Silleda: Ed. Fervenza.

López Lajas, Isabel (1998): Seis sainetes valverdeiros. Santiago de Compostela: Edicións Positivas. Edición de Xosé-Henrique Costas González.

Manso Flores, Ana Alicia e Xosé-Henrique Costas González (2018): Obra mañega completa de Domingo Frades Gaspar. Mérida: Editora Regional de Extremadura [no prelo].

Pena, Xosé Ramón (2014): Historia da literatura galega II. De 1853 a 1916. O Rexurdimento. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Rubal Rodríguez, Xosé, Daniel Veiga Martínez e Neves Arza Arza (1992): A lingua do alumnado e profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Seco Orosa, Ana (2001): “Determinación de la frontera lingüística entre el gallego y el leonés en las provincias de León y de Zamora”, Revista de Filología Románica 18, 73-102.