"Andando a terra" ou a construcción dun espazo simbólico

Descargas

Publicado

21-11-2016

Cómo citar

Fernández Pérez-Sanjulián, C. (2016) “‘Andando a terra’ ou a construcción dun espazo simbólico”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (377), pp. 99–112. doi: 10.32766/brag.377.500.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Carmen Fernández Pérez-Sanjulián

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.377.500

Palabras clave:

Manuel María, “Andando a Terra”, xornalismo cultural, nacionalismo galego, grupo letrado, construción nacional

Resumo

Os artigos de Manuel María publicados entre 1977 e 1989 na sección “Andando a Terra” do xornal A Nosa Terra, sob o pseudónimo de Manuel Hortas Vilanova, son utilizados neste traballo como microcosmos onde observar determinados núcleos temáticos que, a modo de columna vertebral, organizan o conxunto do discurso do seu autor. A análise detense especialmente no conxunto de artigos centrados na construción dun discurso autorreferencial nacionalista; neles revísanse as estratexias a través das cales o autor delimita tanto o espazo, como o núcleo simbólico da nación, aquí practicamente sinónimo de grupo letrado. Sublíñase a relevancia deste procedemento, non só como elemento lexitimador do nacionalismo, senón tamén como creador de referentes imprescindíbeis nun país negado, necesitado de conformar a súa propia narración nacional.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Blanco Torrado, Alfonso (2009): “A amizade en Manuel María”, en Pilar García Negro e Diego Pardo Amado (eds.), Manuel María: Literatura e Nación. Actas do Congreso (A Coruña, 3-5 de Novembro de 2005). A Coruña: Universidade, 59-74.

Caño, Xosé Mª del (2016): Conversas con Manuel María. Vigo: Nova Galicia Edicións.

Eiré, Alfonso (1995): “Andando A Nosa Terra co Manuel. O autor da Terra Chá é un dos fundadores do periódico”, A Nosa Terra 692, 27.

Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (2003): A construción nacional no discurso literario de Ramón Otero Pedrayo. Vigo: A Nosa Terra.

Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (2016): “Andando a Terra con Manuel María”, en Luís Cochón e Luís Alonso Girgado (eds.), Manuel María. Cecais hai unha luz. Memorabilia. Cadernos Ramón Piñeiro XXXV. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 51-59.

Gómez Torres, Camilo (2003): Bibliografía de Manuel María. Lugo: Casa-Museo Manuel María.

Hortas Vilanova, Manuel [Manuel María] (1990): Andando a Terra 1977-1987. Vigo: A Nosa Terra. Ed. de Pilar García Negro e Miguel Mato Fondo.

Ledo, Margarita (2009): “Ollar o real: Manuel María nos xornais”, en Pilar García Negro e Diego Pardo Amado (eds.), Manuel María: Literatura e Nación. Actas do Congreso (A Coruña, 3-5 de Novembro de 2005). A Coruña: Universidade, 123-131.

López Gómez, Felipe-Senén (2005): Andando a Terra con Manuel María. A Coruña: AELG / AS-PG / CIG / A Mesa/Deputación da Coruña/Xunta de Galicia.

Manuel María (1973): Informe para axudar a alcender unha cerilla. Montevideo: Patronato da Cultura Galega.

Manuel María (2001): Obra poética completa II (1981-2000). A Coruña: Espiral Maior.

Manuel María (2014 [1997]): Sonetos á casa de Hortas. A Coruña: Fundación Manuel María.

Manuel María (2015): Memoria da Terra. Prosa xornalística escollida A Coruña: Casa-Museo Manuel María. Ed. de Xosé Manuel Pérez Álvarez e Fran Rei García.

Manuel María (2016 [1985]): Ritual para unha tribo capital de concello. A Coruña: Fundación Manuel María.

Mato Fondo, Miguel (2009): “O traballo xornalístico de Manuel María: xornalismo e poesía”, en Pilar García Negro e Diego Pardo Amado (eds.), Manuel María: Literatura e Nación. Actas do Congreso (A Coruña, 3-5 de Novembro de 2005). A Coruña: Universidade, 133-143.

Otero Pedrayo, Ramón (1985 [1930]): Arredor de si. Vigo: Galaxia.

Queixas, Mercedes (2016): Labrego con algo de poeta: biografía de Manuel María. Vigo: Galaxia.