Un lugar de honra na LIX. María Victoria Moreno

Descargas

Publicado

18-12-2018

Cómo citar

Roig-Rechou, B. A. (2018) “Un lugar de honra na LIX. María Victoria Moreno”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 11–31. doi: 10.32766/brag.379.719.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Blanca Ana Roig-Rechou

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.379.719

Palabras clave:

María Victoria Moreno, Literatura Infantil e Xuvenil, Día das Letras Galegas, educación literaria, lector competente

Resumo

Un breve percorrido pola historia da Literatura Infantil e Xuvenil galega para situar a María Victoria Moreno, a homenaxeada no Día das Letras galegas 2018, nun lugar de honra. Demóstrase que moitas das obras que conforman a produción da autora, pouco extensa pero intensa, foron fundamentais para a consolidación da Literatura Infantil e Xuvenil galega, de aí que María Victoria sexa recoñecida como unha pioneira na constitución dese sistema literario e unha impulsora da educación literaria, ben planificada, a partir da boa literatura co obxectivo de axudar á conformación de lectores competentes.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Agrelo Costas, Eulalia (2000): “La labor de la Asociación Cultural O Facho dentro del panorama de la literatura infantil y juvenil gallega”, en Eloy Martos Núñez (ed.), Actas del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil: historia crítica de la Literatura infantil e ilustración ibéricas. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 353-355.

Aleixandre, Marilar e Fina Casalderrey (2018): María Victoria Moreno: a muller que durmía pouco e soñaba moito. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Blanco, Carmen (1991): Literatura galega da muller. Universitaria. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Bouzas Gorgal, Belén (2018): “Contribución a unha bibliografía de e sobre María Victoria Moreno”, en Roig 2018a: 291-336.

Cerrillo, Pedro C. (2016): El lector literario. México: Fondo de Cultura Económica.

Cerrillo, Pedro C. (2017): La memoria olvidada: estudios de poesía popular infantil. Ciudad de México: Bonilla Artigas Editores.

Cerrillo, Pedro C. e César Sánchez Ortiz (2017): El cancionero popular infantil en educación. Madrid: Síntesis.

Cerrillo, Pedro C. e M.ª Victoria Sotomayor (2016): Censuras y literatura infantil y juvenil en el siglo XX. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

DiTerLi=Equipo Glifo (dir.) (2006-): Dicionario de Termos literarios [web]. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Even-Zohar, Itamar (1994): “Planificación de la cultura y mercado”, en Montserrat Iglesias Santos (ed.), Teoría de los Polisistemas. Madrid: Arco/Libros, 71-96.

Fernández Paz, Agustín (1989): 28 libros da literatura infantil e xuvenil galega. Andel 5. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Ferreira Boo, María del Carmen (2010): “O regreso do barco-escola Arroás”, Malasartes. Cuadernos de Literatura para a Infância e a Juventude 20, 38-41.

Figueroa, Antón (2001): Nación, literatura, identidade. Comunicación literaria e campos sociais en Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

García Padrino, Jaime (2018): Historia crítica de la Literatura Infantil y Juvenil en la España actual (1939-2015). Madrid: Marcial Pons Historia.

Gracián, Ánxela (2018): Doce cartas a María Victoria Moreno. A Coruña: Hércules de Edicións.

Mociño González, Isabel (2017): “O traballo das mulleres na LIX. O rural e o mar en tres obras pioneiras”, Boletín Galego de Literatura 50, 35-67.

Moreno, María Victoria (1973): Mar adiante. Historias de nenos pra nenos. Sada: Ediciós do Castro. Presentación: Xesús Alonso Montero. Ilustración cuberta: Carmen Arias. Ilustracións interiores da autora.

Moreno, María Victoria (1979): “O cataventos”, en Agrupación Cultural O Facho, Contos pra nenos. Vigo: Galaxia, 33-46. Ilustracións: Xosé Manuel Xiráldez.

Moreno, María Victoria (1985): La niebla. La gaviota. Barcelona: La Galera. Ilustracións: Carme Peris. Versión da autora.

Moreno, María Victoria (1986a): A festa no faiado. A chalupa 24. Vigo/ Barcelona: Galaxia/ Elkar/ La Galera. Ilustracións: Lola Blázquez.

Moreno, María Victoria (1986b): Leonardo e os fontaneiros. O barco de vapor 8, serie vermella. Vigo: Galaxia / SM. Ilustracións: Mª do Carme Salgado.

Moreno, María Victoria (1988): Anagnórise (novela de amor). Árbore 3, serie rosa. Vigo: Galaxia. Cuberta: Manuel Janeiro.

Moreno, María Victoria (1991a): As linguas de España. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Moreno, María Victoria (1991b): Verso e prosa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Moreno, María Victoria (1994a): “Escritora alófona eu?”, en Xesús Alonso Montero e Xosé Manuel Salgado (eds.), Poetas alófonos en lingua galega. Actas do I Congreso. Vigo: Galaxia, 109-111.

Moreno, María Victoria (1994b): ¿Un cachiño de bica? O barco de vapor 12, serie branca. Vigo: SM. Ilustracións: Manuel Uhía.

Moreno, María Victoria (1997): ¿E haberá tirón de orellas? Árbore. Para ler e escoitar 95, serie amarela. Vigo: Galaxia. Ilustracións: Carme Peris.

Moreno, María Victoria (1998): ¡Xa non teño medo! A maxia das palabras. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Ilustracións: Manuel Uhía.

Moreno, María Victoria (1999): Guedellas de seda e liño. Costa Oeste 26. Vigo: Galaxia. Cuberta: Manuel Janeiro.

Moreno, María Victoria (2005): Eu conto, ti cantas... Merlín 155, serie azul. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. Ilustracións: Manolo Uhía.

Moreno, María Victoria e Xesús Rábade Paredes (1985): Literatura. Século XX. Iniciación universitaria. Vigo: Galaxia / SM.

Moreno, María Victoria, Xesús Rábade Paredes e Luís Alonso Girgado (1987): Literatura 3º de BUP. Vigo: Galaxia / SM.

Neira Cruz, Xosé Antonio (1999): “María Victoria Moreno Márquez: «Estou a escribir contrarreloxo» [Entrevista]”, Fadamorgana 3, 12-16.

Neira Rodríguez, Marta(dir.) (2007-): Informes de Literatura [web]. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación e Humanidades.

Pena Presas, Montse (2018): A voz insurrecta. María Victoria Moreno entre a literatura e a vida. Vigo: Galaxia.

Perozo, Xosé A. (2018): Mª Victoria Moreno, terra adiante. Teo: Auga Editora.

Queixas Zas, Mercedes e Cesáreo Sánchez Iglesias (2018): Renacer á descuberta das palabras. María Victoria Moreno. “De nós”: monografías con perspectiva galega 2. Santiago de Compostela: Sermos Galiza.

Roig Rechou, Blanca-Ana (1996): A literatura galega infantil: Perspectiva diacrónica, descrición e análise da actualidade. Santiago de Compostela: Universidade. Tese de doutoramento.

Roig Rechou, Blanca-Ana (2002): “A Literatura Infantil e Xuvenil en Galicia”, en Anxo Tarrío Varela (coord.), A literatura desde 1936 ata hoxe: narrativa e traducción. Galicia XXXIV. A Coruña: Hércules Ediciones, 382-501.

Roig Rechou, Blanca-Ana (2005): “Literatura infantil e xuvenil en Galicia: dos inicios á consolidación”, Boletín Galego de Literatura 32, 141-167.

Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.) (2015): Historia da literatura infantil e xuvenil galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.) (2018a): María Victoria Moreno. Homenaxe. Palabra fértil no tempo. Cadernos Ramón Piñeiro XXXVIII. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Roig Rechou, Blanca-Ana (ed.) (2018b): Nun lugar de Galicia. María Victoria Moreno. Santiago de Compostela: Universidade.

Roig Rechou, Blanca-Ana (2018c): “Educación emocional. A poesía nas aulas infantís. María Victoria Moreno e Antonio García Teijeiro”, en Ana Cristina Masedo, Sara Reis da Silva e Marta Neira Rodríguez, Primeiros Lectores. Primeiros Poemas. Porto: Tropelías & Companhia.

Soto López, Isabel (1999): “A beleza polo lirismo e a tenrura. Achegamento á obra de María Victoria Moreno”, Fadamorgana 3, 17-20.

Soto López, Isabel (2000): “Dos extremeños en la literatura gallega: Mª Victoria Moreno y Xosé Antonio Perozo”, en Eloy Martos et al. (eds.), Actas del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Historia crítica de Literatura Infantil e Ilustración Ibéricas. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 257-261.

Soto, Isabel e Xavier Senín (2018): María Victoria Moreno. Sementadora de futuro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Tarrío Varela, Anxo (1988): Literatura gallega. Madrid: Taurus Ediciones.

Tarrío Varela, Anxo (1994): Literatura galega. Aportacións a unha historia crítica. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Valriu, Caterina (2010): “Reescriptures de les rondalles en el s. XXI (2000-2009)”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Marta Neira e Isabel Soto López (coords.), Reescrituras do conto popular (2000-2009). Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 13-30.

Varela, M (2001): “A alma de Galicia non ten outro camiño para florecer que o galego”, Diario de Pontevedra 2/IX/2001, 2-3.

Viñas Piquer, David (2018): “[Entrevista] Darío Villanueva: «Hay que recuperar la creencia de que la Literatura es una Institución social y estética de primera magnitud»”, Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 30, 338-354.