O etnógrafo Xosé Fernando Filgueira Valverde

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

González Reboredo, X. M. (2015) “O etnógrafo Xosé Fernando Filgueira Valverde”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 341–354. doi: 10.32766/brag.376.476.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Xosé Manuel González Reboredo

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.476

Palabras clave:

Etnografía, Folklore, festa, Maios, Corpus, romaría, patrimonio etnográfico

Resumo

O obxectivo deste escrito é presentar algúns exemplos de contribucións etnográficas ou folklóricas realizadas por Xosé Fernando Filgueira Valverde, un importante polígrafo galego. Membro do Seminario de Estudos Galegos (1923-1936), profesor e director do Museo de Pontevedra (1942-1996), escribiu sobre festas de contido etnográfico como a dos Maios ou a do Corpus Christi. Mais tamén publicou numerosos artigos breves recollidos en libros co título xenérico de Adral, moitos deles de carácter etnográfico.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Belmont, Nicole (1974): Arnold Van Gennep. Le créateur de l’ethnographie française. Paris: Payot.

Brunvand, Jan Harold (2005 [1999]): El fabuloso libro de las leyendas urbanas. Barcelona: Alba Editorial.

Caro Baroja, Julio (1965): El Carnaval. Madrid: Taurus.

Costa Vázquez, Luís (2008): “A danza de espadas no Corpus de Redondela”, en Benxamín Vázquez (coord.), Tempos de festa en Galicia. A Coruña: Fundación Caixa Galicia, t. II, 40-43.

Fernández Paz, Esther (2012): “Patrimonio etnológico, ¿recurso socioeconómico o instrumento sociopolítico? El caso de los Astilleros Nereo de Málaga”, en Iñaki Arrieta Urtizberea (ed.): Museos y turismo. Expectativas y realidades. Bilbao: Universidad del País Vasco, 121-139.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1927): “A festa dos Maios”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos I, 141-203.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1946): Archivo de Mareantes. Pontevedra: Museo de Pontevedra.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1975): “El Corpus viejo de Pontevedra”, El Museo de Pontevedra XXIX, 259-391.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1981): “O feiral da Golada”, en Segundo Adral. Sada: Ediciós do Castro, 250-252.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1984): “Do camiño e da romaxe”, en Terceiro Adral. Sada: Ediciós do Castro, 179-191.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1989): “Os «Maios» da Coruña”, en V-Adral. Sada: Ediciós do Castro, 111-114.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (1990): “Os «choqueiros», do Antroido ó Corpus”, en VI Adral. Sada: Ediciós do Castro, 92-95.

Fuentes Alende, José (1992): “El Museo de Pontevedra y la Antropología Cultural. Los concursos escolares”, El Museo de Pontevedra XLVI, 573-593.

González Pérez, Clodio (1989): A festa dos Maios en Galicia. Pontevedra: Deputación Provincial.

González Pérez, Clodio (1989b): A festa dos Maios. Vigo: Ir Indo.

González Pérez, Clodio (1993): A Coca e o mito do dragón. Vigo: Ir Indo.

González Pérez, Clodio (2008): “A festa da Coca en Redondela e a do Corpus en Ponteareas”, en Benxamín Vázquez (coord.), Tempos de festa en Galicia. A Coruña: Fundación Caixa Galicia, t. II, 29-39.

González Reboredo, Xosé Manuel (1996): “O home e o erudito”, en Primeiro Nadal sen Filgueira: A Coruña: Hércules de Ediciones, 59 e ss.

González Reboredo, Xosé Manuel (1997): “Achegamento á obra etnográfica de D. Xosé Filgueira Valverde”, en Actas do III congreso de Historia da Antropoloxía e Antropoloxía Aplicada. Santiago de Compostela: Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, t. I, 19-33.

González Reboredo, Xosé Manuel (1997b.): “Do nacemento do Folklore ós nosos días”, en Galicia. Antropoloxía. A Coruña: Hércules de Ediciones, t. 29, 37-72.

González Reboredo, Xosé Manuel (1998): “Novo achegamento á obra de don Xosé Filgueira Valverde: Pontevedra e o mar”, en Francisco Calo Lourido (coord.), Antropoloxía mariñeira. Actas do simposio internacional in memoriam Xosé Filgueira Valverde. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 15-28.

González Reboredo, Xosé Manuel (2004): “Do folklore rural ao neofolklore urbano”, en Mª Isabel Longueira Mira (dir.), V Xornadas internacionais de cultura tradicional. Homenaxe a Xaquín Lorenzo. Lira: Asociación Canle de Lira, 7-20.

González Reboredo, Xosé Manuel (2005): “Os contos en contextos”, en Xosé Manuel González Reboredo (ed.), Galicia de conto. A Coruña: Hércules de Ediciones, 38 e ss.

Lévi-Strauss, Claude (1968): Antropología estructural. Buenos Aires: Eudeba. (2ª ed.).

Mariño Ferro, Xosé Ramón (1992): “ A Coca e o dragón: introducción á zooloxía fantástica”, en Actas do I congreso internacional da cultura galega. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 289-292.

Mariño Ferro, Xosé Ramón e Xosé Manuel González Reboredo (2010): Diccionario de Etnografía e Antropoloxía de Galicia. Vigo: Nigratrea.

Ortí, Antonio e Josep Sampere (2000): Leyendas urbanas en España. Barcelona: Ediciones Martínez Roca.

Risco, Vicente (1994 [1962]): Obras completas. Vigo: Galaxia, t. 3.

Seminario de Estudos Galegos (1934): Dez cursos de traballo. 1923-1934. Santiago de Compostela: O Seminario.

Sampedro y Folgar, Casto (2007 [1982]): Cancionero musical de Galicia. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Sánchez Carretero, Cristina e Dorothy Noyes (eds.) (2000): “Performance”, arte verbal y comunicación. Nuevas perspectivas en los estudios de folklore y cultura popular en USA. Oiartzun (Gipuzkoa): Sendoa Editorial.

Sierra Rodríguez, Xosé Carlos (1997): “Procesos de patrimonialización en Galicia”, en Galicia. Antropoloxía. A Coruña: Hércules de Ediciones, t. 29, 381-471.

Valle Pérez, José Carlos (1994): “Filgueira Valverde, José Fernando”, en Carmen Ortiz García e Luis Ángel Sánchez Gómez (eds.), Diccionario Histórico de la Antropología Española. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.