Volver aos detalles do artigo Manuel Rodrigues Lapa, Francisco Fernández del Riego e a edición das Cantigas d'escarnho e maldizer