Información para os lectores/as

Convidamos os lectores/as a inscribirse no servizo de notificación de publicación da revista. Utilice o enlace Registro na parte superior da páxina de inicio da revista. Esta inscrición permitirá ao lector/a recibir por correo electrónico a Táboa de contidos de cada número da revista. Esta listaxe permite tamén que a revista poida demostrar que ten un certo nivel de seguimento ou de lectores/as. Consulte a Declaración de privacidade da revista, que asegura aos lectores/as que o seu nome e o seu correo electrónico non se utilizarán para ningún outro fin.